Phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi ở tỉnh Lai Châu

Thứ tư - 22/03/2017 22:27 328 0
 (laichau.gov.vn) Giai đoạn 2012-2016, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” (gọi tắt là phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi) tiếp tục phát triển cả về chiều rộng và lẫn chiều sâu; lôi cuốn, khích lệ hàng nghìn hộ nông dân tham gia. Qua phong trào đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, vượt khó, quyết chí làm giàu và giúp đỡ người khác cùng vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình.
Hộ nông dân phát triển sản xuất ở thành phố Lai Châu
Hộ nông dân phát triển sản xuất ở thành phố Lai Châu

Theo ông Mùa A Trừ, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, XIII và các chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Lai Châu lần thứ VII, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh đã chỉ đạo đẩy mạnh phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi (SXKDG) trong toàn tỉnh; hàng năm, giao chỉ tiêu cụ thể số hộ nông dân SXKDG các cấp cho các huyện, thành Hội; chỉ đạo các cấp Hội sâu sát cơ sở, tăng cường các hoạt động hỗ trợ phong trào; thường xuyên kiểm tra các hoạt động của phong trào để đánh giá, rút kinh nghiệm, kịp thời đề ra các biện pháp chỉ đạo phong trào một cách sát thực, hiệu quả; hướng dẫn thực hiện các biểu mẫu và công tác phát động phong trào, triển khai cho hội viên nông dân đăng ký danh hiệu và bình xét danh hiệu hộ nông dân SXKDG các cấp.

Để nông dân nhận thức rõ về nội dung phong trào và tiêu chuẩn cụ thể của danh hiệu hộ nông dân SXKDG, các cấp Hội đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Quy định số 18-QĐ/HNDTW ngày 12 tháng 01 năm 2011 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc quy định tiêu chuẩn hộ nông dân SXKDG các cấp giai đoạn 2011-2016; Quy định số 944-QĐ/HNDTW ngày 04/9/2014 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về tiêu chuẩn hộ nông dân SXKDG các cấp; vận động hội viên nông dân đăng ký danh hiệu và bình xét danh hiệu hộ SXKDG các cấp. Trong 5 năm qua, các cấp Hội Nông dân trong toàn tỉnh đã tổ chức 1.834 buổi tuyên truyền cho 117.995 lượt nông dân tham gia, in ấn và phát hành 26.000 cuốn thông tin Nông dân Lai Châu để cung cấp các thông tin hữu ích cho việc phát triển sản xuất, kinh doanh của nông dân.

Hàng năm, Hội Nông dân tỉnh đã ban hành công văn chỉ đạo, hướng dẫn việc triển khai cho nông dân đăng ký danh hiệu hộ nông dân SXKDG các cấp vào đầu năm, bình xét danh hiệu vào cuối năm. Công tác bình xét hộ đạt danh hiệu hộ nông dân SXKDG các cấp được tiến hành công khai, dân chủ từ chi Hội và trình lên các cấp Hội; việc đề nghị các cấp công nhận các hộ đạt danh hiệu hộ nông dân SXKDG các cấp đảm bảo đúng tiêu chuẩn theo Quy định số 944-QĐ/HNDTW ngày 04/9/2014 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam là: Hộ gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; năng động, sáng tạo trong cơ chế thị trường; dám nghĩ, dám làm; tăng cường áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; tích cực hướng dẫn, phổ biến kinh nghiệm cho các hộ khác; tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người lao động ở nông thôn; hăng hái tham gia các hoạt động xã hội, có tinh thần đoàn kết tương thân, tương ái giúp đỡ những hộ nghèo vươn lên trong sản xuất. Ngoài ra, hộ nông dân SXKDG các cấp phải đạt định mức thu nhập bình quân/ khẩu/tháng theo quy định.

Tam Đường là một huyện tích cực thực hiện phong trào nông dân SXKDG. Ngay từ đầu năm, Hội Nông dân huyện đã xây dựng công văn chỉ đạo các cơ sở Hội tổ chức triển khai cho các chi Hội đăng ký danh hiệu hộ nông dân SXKDG các cấp; đồng thời giao chỉ tiêu đăng ký cho các cơ sở Hội để cơ sở Hội làm căn cứ giao cho các chi Hội triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, Hội Nông dân huyện đã tổng hợp kết quả đăng ký của các cơ sở Hội, theo dõi quá trình tổ chức và hỗ trợ nông dân thực hiện. Đến tháng 10 của năm, Hội Nông dân huyện đã chỉ đạo các cơ sở Hội tiến hành rà soát, thẩm định và tham gia các cuộc họp chi Hội để bình xét, suy tôn những hộ nông dân đủ tiêu chuẩn công nhận danh hiệu hộ nông dân SXKDG các cấp; công tác bình xét, suy tôn danh hiệu đảm bảo thực sự dân chủ, khách quan. - Bà Tạ Thị Dung, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Tam Đường đã cho biết.

Nhờ tích cực thực hiện nên trong giai đoạn từ 2012 – 2016, số hộ đạt danh hiệu hộ nông dân SXKDG các cấp trong toàn tỉnh tăng, năm 2012 có 2.462 hộ đạt danh hiệu SXKDG, năm 2016 có 4.013 hộ đạt danh hiệu SXKDG (tăng 1.151 hộ so với năm 2012). Trong đó, có 2.520 hộ đạt danh hiệu hộ SXKDG cấp cơ sở; có 1.158 hộ đạt danh hiệu hộ SXKDG cấp huyện, thành phố; có 311 hộ đạt danh hiệu hộ SXKDG cấp tỉnh; có 24 hộ đạt danh hiệu hộ SXKDG cấp trung ương. Số hộ nông dân SXKDG đạt 82% so với số hộ đăng ký, chiếm 5,4% so với tổng số hộ sản xuất nông nghiệp trong toàn tỉnh. 

Ông Mùa A Trừ cho biết: Phong trào nông dân SXKDG đã có sức thu hút và tạo sự gắn bó ngày càng chặt chẽ hơn giữa tổ chức Hội với hội viên nông dân, góp phần thúc đẩy xây dựng, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ chính trị được các cấp uỷ đảng giao. Các cấp Hội đã đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền, vận động tổ chức tốt các phong trào thi đua trong đó có phong trào nông dân SXKDG; tổ chức các hoạt động hỗ trợ để nông dân đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần.

Việc thực hiện tốt phong trào nông dân SXKDG đã có nhiều tác động đến việc sản xuất nông nghiệp; nông dân tích cực ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp, quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; đóng góp nhiều vào quá trình xây dựng nông thôn mới; xây dựng, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, nâng cao vai trò, vị thế của Hội Nông dân trong thời kỳ mới. Thời gian tới, các cấp Hội và các hội viên nông dân trong toàn tỉnh tích cực thực hiện hiệu quả hơn nữa phong trào nông dân SXKDG để góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương./.

 

Tác giả: Ý Nhi

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

128/QĐ-SKHĐT

Quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thời gian đăng: 25/01/2024

lượt xem: 218 | lượt tải:223

105/QĐ-SKHĐT

Quyết định Công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2022

Thời gian đăng: 14/02/2023

lượt xem: 497 | lượt tải:249

78/NQ-CP

Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ chuyên đề về phòng, chống dịch COVID-19.

Thời gian đăng: 26/07/2021

lượt xem: 2005 | lượt tải:248

01/QĐ-SKHĐT

QĐ về việc ban hành Lịch tiếp công dân năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thời gian đăng: 04/08/2021

lượt xem: 1701 | lượt tải:223

114/QĐ-SKHĐT

QĐ công khai dự toán thu, chi NS năm 2021

Thời gian đăng: 22/08/2021

lượt xem: 1759 | lượt tải:225
Đường dây nóng
  • Đang truy cập56
  • Hôm nay12,303
  • Tháng hiện tại303,224
  • Tháng trước:573,183
  • Tổng lượt truy cập12,547,713
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down