Tình hình thực hiện phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

Thứ hai - 26/06/2017 04:50 204 0
Ngày 20/6, UBND tỉnh Lai Châu ban hành văn bản số 162/BC-UBND Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017.
Du lich VH banh giay 00
Du lich VH banh giay 00
Tình hình 6 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh mặc dù gặp nhiều khó khăn, song các cấp, các ngành đã tích cực chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ và đã đạt được một số kết quả nổi bật như:
 Sản xuất nông - lâm nghiệp, xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo và đạt nhiều kết quả: Việc triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu nông nghiệp và các chính sách hỗ trợ sản xuất đạt kết quả rõ nét, các chỉ tiêu chủ yếu về trồng cây lương thực, trồng mới cây chè đạt và vượt kế hoạch đề ra, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi rõ nét hơn, rừng được bảo vệ tốt; các hoạt động thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông lâm nghiệp được tích cực triển khai như: Đồng ý cho Tập đoàn TH khảo sát, lập 03 dự án đầu tư (trồng chè, dược liệu và chăn nuôi bò sữa); Tập đoàn Him Lam và 12 Doanh nghiệp trong tỉnh đăng ký đầu tư và chuẩn bị mở rộng phát triển trồng cây Mắc ca trên địa bàn tỉnh,...
 Mặc dù nguồn lực đầu tư còn hạn hẹp, song nhiều dự án đầu tư chuyển tiếp từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu chính phủ, các Chương trình mục tiêu quốc gia tiếp tục được đầu tư, số dự án được khởi công mới tăng khá so với năm 2016, tạo tiền đề cho những năm tiếp theo.
 Giá trị sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng; Thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển, chỉ số giá tiêu dùng tương đối ổn định, các ngành dịch vụ du lịch có sự khởi sắc, giá trị xuất khẩu hàng địa phương và hoạt động tạm nhập tái xuất qua cửa khẩu Ma Lù Thàng tiếp tục phát triển và tăng khá, công nghệ thông tin viễn thông di động được nâng cấp từ mạng 3G lên 4G đã góp phần phát triển và nâng cao chất lượng các dịch vụ kèm theo.
 Các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có sự chuyển biến tích cực: Chất lượng giáo dục và đào tạo được nâng lên, tỷ lệ học sinh khá, giỏi ở các cấp học đều tăng so với cùng kỳ năm trước. Công tác khám, chữa bệnh, y tế dự phòng được đẩy mạnh thực hiện, không có dịch bệnh lớn xảy ra, chất lượng khám chữa bệnh của mạng lưới y tế, nhất là tuyến cơ sở được tăng cường, đã kịp thời xử lý và cứu chữa cách bệnh nhân vụ ngộ độc thực phẩm tại huyện Phong Thổ. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ. Các hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra sôi nổi đặc biệt là trong các các dịp Lễ, Tết. Khách du lịch đến địa bàn tỉnh ngày càng tăng, một số dự án đầu tư xây dựng khu, điểm du lịch bước đầu được triển khai thực hiện.
 Một số cơ quan, đơn vị thuộc bộ máy chính quyền các cấp tiếp tục được sắp xếp, củng cố, kiện toàn. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí được tập trung triển khai thực hiện. Số đoàn khiếu kiện đông người giảm so với cùng kỳ năm trước, các vụ khiếu nại, tố cáo mới phát sinh được tiếp nhận, xử lý, giải quyết kịp thời.
 
An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, thực hiện tốt công tác quản lý di dịch cư tự do. Hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội đã từng bước được kiềm chế, một số loại tội phạm giảm so với cùng kỳ năm trước.
 
Trên cơ sở tình hình thực hiện kế hoạch trong 6 tháng đầu năm, dự ước đến hết năm 2017 hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.
 
Bên cạnh những kết quả đạt được kinh tế - xã hội của tỉnh trong 6 tháng còn tồn tại một số khó khăn, hạn chế như:
 
Trong lĩnh vực nông - lâm nghiệp, xây dựng nông thôn mới
 
Giá lợn hơi xuống thấp, ảnh hưởng lớn đến việc tái đàn và hiệu quả sản xuất của người chăn nuôi; công tác tiêm phòng vắc xin cho gia súc tiến độ chậm, tỷ lệ đạt thấp hơn năm trước nên tiềm ẩn nguy cơ tái phát dịch cao. Việc tiêu thụ sản phẩm mủ cao su còn gặp khó khăn, chưa có nhà máy chế biến thành phẩm.
 
Việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM tại một số xã đạt chuẩn còn hạn chế, việc xây dựng NTM tại các xã theo kế hoạch còn gặp khó khăn, còn nhiều tiêu chí chưa đạt, việc phân bổ kinh phí Chương trình xây dựng NTM ở cấp huyện còn chậm,...
 
Trong lĩnh vực công nghiệp, đầu tư xây dựng cơ bản; phát triển doanh nghiệp
 
Giá trị sản xuất công nghiệp đạt thấp so với kế hoạch cả năm; Tiến độ thi công một số dự án thủy điện vừa và nhỏ còn chậm.
 
Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, số dự án đăng ký mới giảm so với cùng kỳ năm trước, nhiều doanh nghiệp nợ đọng thuế chưa thể thu hồi dứt điểm, số doanh nghiệp, HTX có quan hệ tín dụng với ngân hàng còn thấp.
 
Tiến độ đầu tư xây dựng cơ bản vẫn còn chậm, tỷ lệ giải ngân thấp, công tác lập, thẩm định, phê duyệt đầu tư, đấu thầu còn chậm; công tác quản lý khai thác sử dụng các công trình sau đầu tư; quản lý chất lượng công trình xây dựng còn hạn chế.
 
Công tác kiểm tra, xử phạt các trường hợp vi phạm về quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị còn gặp nhiều khó khăn do chưa có các quy định cụ thể về quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị.
 
Lĩnh vực Thương mại, dịch vụ, tài chính, ngân hàng
 
Thu NSNN trên địa bàn đạt thấp so với kế hoạch và giảm so với cùng kỳ năm trước. Công tác thu thuế ngoài quốc doanh, thu hồi nợ đọng thuế gặp nhiều khó khăn.
 
Chất lượng dịch vụ và nguồn nhân lực về du lịch còn hạn chế, các hoạt động tại một số khu, điểm du lịch chưa được quản lý chặt chẽ. Tình hình ùn tắc hàng hóa qua lối mở Pô Tô vẫn thường xuyên xảy ra.
 
Công tác quản lý tài nguyên môi trường
 
Công tác giải phóng mặt bằng của các dự án đầu tư còn nhiều khó khăn, do đơn giá bồi thường về đất và tài sản, vật kiến trúc hiện nay đang thấp hơn nhiều so với giá thị trường, chậm được sửa đổi. Việc giải quyết thủ tục đất đai cho các dự án đầu tư nhìn chung còn chậm.
 
Tình trạng lấn chiếm đất công, xây dựng trên đất chưa chuyển mục đích vẫn diễn ra. Nhiều doanh nghiệp đã được UBND tỉnh cho thuê đất để thực hiện dự án nhưng không đưa vào sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích đã đăng ký gây khó khăn cho quá trình quản lý quỹ đất.
 
Một số vấn đề về xã hội
 
Hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục ở địa bàn các xã vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn, công tác quản lý, bảo vệ cơ sở vật chất ở một số đơn vị trường học chưa được chú trọng; tỷ lệ học sinh bỏ học tuy có giảm nhưng vẫn diễn ra ở các cấp học. Việc tuyển dụng bác sỹ, nhân viên ngành y tế hiện đang hợp đồng còn chậm. Tình trạng không đảm bảo quy định về VSATTP vẫn xảy ra.
 
Tình trạng nhiều doanh nghiệp tại địa phương tiếp tục nợ BHXH, BHYT với thời gian dài, số nợ lớn vẫn đang tồn tại chưa thể khắc phục;đào tạo nghề cho lao động nông thôn đạt thấp và dự ước không đạt kế hoạch đề ra. Đời sống của một bộ phận dân cư vẫn còn gặp khó khăn nhất là vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa.
 
Về cải cách hành chính
 
Công tác cải cách thủ tục hành chính còn chậm, xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2016 đạt thấp, xếp hạng chỉ số quản trị hành chính công (PAPI) và chỉ số cải cách hành chính (Par Index) mặc dù tăng so với năm trước nhưng vẫn nằm trong nhóm các tỉnh đạt điểm thấp nhất. Một số cơ quan chưa được phê duyệt đề án tinh giản biên chế, kết quả thực hiện chính sách tinh giản biên chế của tỉnh còn chưa cao. Việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy theo quy định của một số cơ quan, đơn vị còn chậm. Quy trình, thủ tục về công tác cán bộ cở cấp cơ sở còn một số bất cập.
 
Việc ứng dụng CNTT tại một số cơ quan đơn vị còn hạn chế, công tác đảm bảo an toàn và an ninh thông tin chưa được nhiều cơ quan, đơn vị chú trọng,...
 
Về quốc phòng - an ninh, giải quyết khiếu nại, tố cáo
 
Tình hình an ninh trật tự còn tiềm ẩn các yếu tố phức tạp nhất là hoạt động lợi dụng tôn giáo, tuyên truyền đạo trái pháp luật, xuất nhập cảnh trái phép, tội phạm về ma túy tuy có giảm về số vụ nhưng số lượng tang vật ma túy thu giữ ngày càng lớn, phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi.
 
Tình hình trật tự an toàn giao thông diễn biến phức tạp, tai nạn giao thông tăng cả ba tiêu chí.
 
Tình hình khiếu kiện trên địa bàn tăng cả về số luợt tiếp công dân, số lượng đơn thư so với cùng kỳ năm trước.
 
Nguyên nhân
 
Thời tiết diễn biến bất thường, dịch bệnh phát sinh trên cây trồng, vật nuôi ảnh hưởng đến sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản và đời sống nhân dân.
Việc tổ chức thực hiện cụ thể hóa các Đề án, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh triển khai chậm, đặc biệt là việc hướng dẫn thực hiện cơ chế đặc thù triển khai các Chương trình MTQG; kết quả thực hiện một số đề án còn thấp.
 
Một số cơ chế, chính sách quy định trên địa bàn tỉnh còn nhiều bất cập, nhiều quy định không còn phù hợp, nhất là bất cập về giá đất và tài sản, vật kiến trúc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; luân chuyển cán bộ tại cấp xã, phường,...
 
Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh hầu hết là doanh nghiệp có quy mô nhỏ, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng cơ bản nên phụ thuộc lớn vào ngân sách nhà nước. Công tác phối hợp giữa các ngành chức năng và các Chủ đầu tư trong quá trình tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư và quy trình giải quyết các thủ tục đầu tư theo Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu còn kéo dài, tiến độ giải quyết còn chậm.
 
Công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân ở một số lĩnh vực chưa kịp thời. Ý thức chấp hành pháp luật, đặc biệt là ý thức chấp hành các quy định về an toàn giao thông của một bộ phận Nhân dân còn hạn chế. Nhận thức của một bộ phận Nhân dân còn hạn chế, dễ bị kích động, lôi kéo, gây khiếu kiện, khiếu nại.
 
Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nắm tình hình ở một số ngành, địa phương chưa thực sự quyết liệt. Việc triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ một số ngành còn thiếu chủ động. Sự phối hợp giữa ngành với ngành, giữa ngành với các huyện chưa chặt chẽ, không thường xuyên, còn nể nang.
 
Công tác triển khai thực hiện cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh một số cơ quan, đơn vị chưa được quan tâm thực hiện. Chưa có các giải pháp thiết thực phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong phòng ngừa đấu tranh tội phạm; việc phát hiện, giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp trong Nhân dân, có nơi, có lúc chưa kịp thời, hiệu quả.
 
Để quyết tâm thực hiện hoàn thành các mục tiêu chủ yếu về kinh tế, xã hội và quốc phòng an ninh mà Nghị quyết HĐND tỉnh đã đề ra, trong 6 tháng cuối năm, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau đây:
 
(1). Tập trung rà soát lại toàn bộ các Đề án, Nghị quyết của tỉnh ủy, HĐND tỉnh; tình hình thực hiện các Kết luận, chủ trương của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các cơ chế, chính sách hiện hành đang được áp dụng địa bàn tỉnh. Đối với các quy định không còn phù hợp thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh khẩn trương tham mưu cho UBND tỉnh kịp thời điều chỉnh. Đối với các quy định thuộc thẩm quyền quyết định của Trung ương tham mưu cho UBND tỉnh kiến nghị với Trung ương. Xây dựng, hoàn thiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và kế hoạch đầu tư công năm 2018 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
 
(2). Thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển ngành dịch vụ; đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu.
 
Tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án Tái cơ cấu sản xuất nông, lâm nghiệp và các chính sách, Đề án sản xuất nông - lâm nghiệp. Tăng cường công tác phòng, chống các loại dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu sản xuất nông lâm nghiệp đã đề ra. Triển khai nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách tích tụ đất sản xuất nông, lâm nghiệp làm cơ sở thu hút các dự án đầu tư vào lĩnh vực nông - lâm nghiệp. Các ngành chức năng cần phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn TH, tập đoàn Him Lam và một số nhà đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi nhất và giải quyết kịp thời, nhanh chóng các thủ tục đầu tư liên quan, đảm bảo các quy định của pháp luật để các dự án đầu tư sớm được triển khai.
 
Đẩy mạnh tuyên truyền cho người nông dân về các thông tin thị trường, giá cả nông sản, có giải pháp hiệu quả để từng bước cơ cấu lại ngành chăn nuôi, đặc biệt là chăn nuôi lợn, nhằm giảm thiểu các rủi ro do giá cả sụt giảm. Tập trung vận động Nhân dân áp dụng các quy trình sản xuất nông sản sạch, hạn chế sử dụng các chất cấm trong trồng trọt, chăn nuôi để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Thực hiện tốt công tác PCCCR trong mùa khô, công tác khoanh nuôi, bảo vệ và phát triển rừng.
 
Phát huy tốt vai trò của Ban Chỉ đạo xây dựng NTM các cấp, sớm ban hành hướng dẫn thực hiện cơ chế đặc thù thực hiện các Chương trình MTQG; tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các nội dung chương trình xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng các tiêu chí, trong đó tập trung vào 4 xã dự kiến hoàn thành trong năm 2017. Tiếp tục làm việc, đề xuất, kiến nghị với Bộ Xây dựng nhằm sớm triển khai việc hỗ trợ xi măng cho tỉnh thực hiện Chương trình xây dựng NTM.
 
Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Tổng công ty truyền tải điện Việt Nam giải quyết nhanh các thủ tục về đất đai và các thủ tục liên quan để các dự án lưới điện chuyển tải 220 KV, 110 KV và các Trạm biếm áp 220 KV trên địa bàn tỉnh sớm được triển khai thi công, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn sớm hoàn thành và phát huy hiệu quả kinh tế - xã hội.
 
Quan tâm triển khai tốt các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh (PCI), thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. Giao Sở Kế hoạch & Đầu tư làm đầu mối để tập trung đẩy nhanh việc giải quyết các thủ tục đầu tư theo Luật định, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư tham gia đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh, nhất là đối với các dự án trên lĩnh vực thủy điện, nông nghiệp, du lịch,…
 
Tích cực triển khai cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiêu dùng hàng Việt Nam”. Tăng cường công tác quản lý thị trường, giá cả, chất lượng hàng hóa. Tập trung xây dựng và hoàn thiện đề án “Mở rộng, phát triển Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Lai Châu”, quan tâm giải quyết tình trạng ùn tắc phương tiện vận tải tham gia hoạt động xuất khẩu, giảm bớt khó khăn cho các doanh nghiệp; quản lý tốt các hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu Ma Lù Thàng và các lối mở trên địa bàn.
 
Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động Hưởng ứng Năm du lịch quốc gia 2017 Lào Cai - Tây Bắc để thu hút khách du lịch, đặc biệt là chuẩn bị tốt các điều kiện và tổ chức thành công Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu lần thứ I, năm 2017 và Lễ hội Cung đường chè năm 2017. Tạo điều kiện thuận lợi để các dự án đầu tư Khu du lịch sinh thái trên đỉnh đèo Hoàng Liên Sơn, Du lịch Thác trắng và một số dự án khác đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện.

(3). Tăng cường chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2017. Triển khai rà soát và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thu chi ngân sách, tránh tình trạng thất thu và lạm thu, thực hiện triệt để tiết kiệm chi. Các huyện, thành phố chủ động phối hợp với ngành thuế tăng cường các biện pháp thu thuế trên địa bàn, đảm bảo hoàn thành kế hoạch thu ngân sách. Rà soát, quản lý và khai thác tốt các nguồn thu trên địa bàn, đồng thời tăng cường các giải pháp thu nợ đọng thuế; kiên quyết, có biện pháp xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp cố tình vi phạm chính sách pháp luật về thuế, phí trên địa bàn tỉnh.

Kiên quyết dừng triển khai và thu hồi để bổ sung dự phòng ngân sách cấp tương ứng đối với kinh phí thường xuyên đã giao trong dự toán đầu năm của các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh và các huyện, thành phố nhưng đến 30/6/2017 chưa phân bổ, hoặc đã phân bổ nhưng chưa triển khai thực hiện, chưa phê duyệt dự toán, chưa tổ chức đấu thầu.
 
(4). Đẩy nhanh giải ngân và bảo đảm hiệu quả vốn đầu tư: Các ngành chức năng liên quan cần phối hợp chặt chẽ với các Chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục đầu tư các dự án khởi công mới năm 2017; tập trung đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản, đảm bảo giải ngân theo đúng kế hoạch đã được giao. Tích cực đôn đốc thực hiện công tác thu hồi tạm ứng vốn đầu tư của các dự án từ các năm trước đến nay chưa hoàn tạm ứng. Đẩy mạnh công tác quản lý các công trình sau đầu tư đưa vào khai thác, sử dụng, tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng. Tiếp tục làm việc với Bộ Giao thông vận tải và các Bộ, ngành Trung ương để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án đường nối cao tốc từ thành phố Lai Châu đến cao tốc Hà Nội - Lào cai và dự án Sân bay Lai Châu.
 
(5). Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân:
 
Tổ chức tốt kỳ thi THPT quốc gia năm học 2016-2017 và tuyển sinh năm học 2017-2018 đảm bảo an toàn, nghiêm túc và đạt kết quả cao; rà soát hiện trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị các trường lớp để kịp thời nâng cấp, sửa chữa, chuẩn bị tốt các điều kiện và tổ chức khai giảng năm học mới. Thực hiện thí điểm chương trình sữa học đường trên địa bàn tỉnh.
 
Thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh, quan tâm chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, rà soát đánh giá lại hiệu quả hoạt động của mạng lưới y tế cơ sở. Tăng cường công tác kiểm tra, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng, chống ngộ độc thực phẩm.
 
Triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội giảm nghèo, giải quyết việc làm theo kế hoạch. Tập trung chỉ đạo việc tổ chức Hội nghị biểu dương người có công nhận kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ theo các nội dung đã được phê duyệt tại Kế hoạch số 957/KH-UBND ngày 29/5/2017 của UBND tỉnh; đôn đốc, hướng dẫn các huyện, thành phố triển khai việc làm nhà ở cho người có công khi được bổ sung kinh phí. Phấn đấu trong năm 2017 hoàn thành việc làm nhà ở cho 100% người có công trên địa bàn tỉnh; chủ động phối hợp với các huyện, thành phố triển khai thực hiện việc làm nhà ở cho người có công. Tập trung chỉ đạo xử lý tiền nợ BHXH, BHYT tồn đọng kéo dài.
 
Tổ chức thực hiện tốt các hoạt động văn hóa, thể thao, thông tin, tuyên truyền. Tăng cường công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn,…
 
Tiếp tục triển khai thực hiện chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 theo Quyết định số 449/QĐ-TTg ngày 12/03/2013 của Thủ tướng Chính phủ; đẩy mạnh thực hiện công tác kiểm tra việc thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo và nắm bắt tình hình tôn giáo năm 2017.
 
(6). Tập trung hoàn thiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Lai Châu, trình Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt. Tham mưu UBND tỉnh giải quyết dứt điểm việc khai thác vàng trái phép tại khu vực vàng Pắc Ta. Giao Sở Tài nguyên Môi trường chủ trì phối hợp với các ngành, huyện triển khai thực hiện rà soát sửa đổi những bất cập về đơn giá bồi thường các loại đất. Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các ngành, các huyện sửa đổi những bất cập về đơn giá bồi thường về tài sản, vật kiến trúc trình UBND tỉnh và các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Chủ động, tăng cường công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn trong mùa mưa lũ 2017.
 
(7). Về cải cách hành chính; phòng chống tham nhũng, lãng phí; giải quyết khiếu nại, tố cáo:
 
Tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh giản biên chế trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị. Rà soát sửa đổi những quy định bất cập trong công tác cán bộ, nhất là đối với cán bộ cấp huyện, xã. Hoàn thành xây dựng Đề án thành lập Trung tâm dịch vụ hành chính công và Trung tâm xúc tiến đầu tư - du lịch - thương mại của tỉnh. Tổ chức thi nâng ngạch công chức năm 2017 theo kế hoạch và tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2017 - 2018; tuyển dụng viên chức sự nghiệp Y tế năm 2017.
 
Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ, nâng cao uy tín và chất lượng phục vụ của các cơ quan, đơn vị đối với Nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp. Tiếp tục nâng cao chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), chỉ số quản trị và hành chính công (PAPI). Tập trung giải quyết dứt điểm việc tranh chấp đất đai trên một số địa bàn giáp ranh với tỉnh Điện Biên, Lào Cai. Thực hiện tốt công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Quan tâm giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo, giải quyết bức xúc trong Nhân dân.
 
(8). Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 913/UBND-NC ngày 22/5/2017.
 
Đảm bảo quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội. Tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ huyện Tân Uyên và Nậm Nhùn. Tăng cường đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, giải quyết kịp thời các vấn đề đang tiềm ẩn phức tạp như di dịch cư tự do. Tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017”, “Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2017”.

Tác giả: Hùng Cường

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

128/QĐ-SKHĐT

Quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thời gian đăng: 25/01/2024

lượt xem: 222 | lượt tải:283

105/QĐ-SKHĐT

Quyết định Công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2022

Thời gian đăng: 14/02/2023

lượt xem: 504 | lượt tải:255

78/NQ-CP

Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ chuyên đề về phòng, chống dịch COVID-19.

Thời gian đăng: 26/07/2021

lượt xem: 2015 | lượt tải:249

01/QĐ-SKHĐT

QĐ về việc ban hành Lịch tiếp công dân năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thời gian đăng: 04/08/2021

lượt xem: 1711 | lượt tải:225

114/QĐ-SKHĐT

QĐ công khai dự toán thu, chi NS năm 2021

Thời gian đăng: 22/08/2021

lượt xem: 1763 | lượt tải:227
Đường dây nóng
  • Đang truy cập41
  • Hôm nay15,145
  • Tháng hiện tại392,645
  • Tháng trước:573,183
  • Tổng lượt truy cập12,637,134
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down