Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP; tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2018

Thứ sáu - 01/06/2018 05:06 186 0
Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP; tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2018
UBND tỉnh báo cáo công tác thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 5/2018, UBND tỉnh Lai Châu.
UBND tỉnh báo cáo công tác thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 5/2018, UBND tỉnh Lai Châu.
(BC 117 /BC-UBND ngày 30/5)
    
Trong tháng, các cấp, ngành vẫn tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội. Kết quả thực hiện trong tháng 5 và 5 tháng năm 2018.
 
Về phát triển kinh tế. Sản xuất nông - lâm nghiệp - thủy sản; xây dựng NTM:Tập trung triển khai thu hoạch lúa vụ Đông xuân, đồng thời tiếp tục chăm sóc và gieo trồng các cây trồng vụ xuân hè; chuẩn bị các điều kiện trồng mới chè, rừng theo kế hoạch năm 2018. Đến nay: Đã thu hoạch được 10 ha lúa Đông xuân; gieo cấy 1.004 ha lúa mùa, 1.091 ha lúa nương; gieo trồng được 18.580 ha Ngô Xuân hè, đạt 97.7% KH, giảm 544 ha so với vùng kỳ năm trước. Gieo trồng 1.013 ha lạc, 829 ha đậu tương. Đã chuẩn bị được khoảng 15 triệu bầu giống chè các loại, làm đất chuẩn bị trồng mới chè được 531 ha (Tân Uyên 186 ha, Than Uyên 266 ha, Tam Đường 79 ha), nhanh hơn 75 ha so với cùng kỳ; chuẩn bị được trên 9,29 triệu cây giống các loại gồm Quế, Sơn tra, Thông, Mắc ca,… để phục vụ công tác trồng rừng mới năm 2018.
 
Công tác phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi được tăng cường: Tổ chức triển khai “Tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường”. Trong tháng, có một số đối tượng dịch hại chủ yếu gây hại trên cây lúa, như: Rầy, bọ xít dài, đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông, bệnh khô vằn, bệnh bạc lá, chuột và một số đối tượng dịch hại khác trên cây ngô, cây cam, cây chè gây hại nhẹ và cục bộ. Tổng diện tích nhiễm sâu bệnh trong tháng là 564,9 ha, diện tích áp dụng các biện pháp phòng trừ là 754,9 ha.
 
Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm, triển khai thực hiện. Đến nay theo bộ tiêu chí Quốc gia về NTM, bình quân xã đạt các tiêu chí: 12,78 tiêu chí/xã; số xã đạt 19 tiêu chí: 24 xã; số xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí: 1 xã; số xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí: 50 xã; số xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí: 21 xã.
 
Tiếp tục đẩy mạnh quản lý, hướng dẫn, kiểm tra việc tu sửa các công trình thuỷ lợi, nạo vét kênh mương đảm bảo tưới tiêu. Kiện toàn thành viên Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu năm 2018. Ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 10/5/2018 về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018. Tổ chức Hội nghị trực tuyến cấp tỉnh tổng kết công tác PCTT và TKCN năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.
 
 Lĩnh vực công nghiệp,xây dựng, đầu tư. Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) tháng 5 ước đạt 316,09 tỷ đồng, đạt 6,8% kế hoạch, tăng 19,9% so với cùng kỳ năm 2017. Lũy kế 5 tháng đạt 1.313,31 tỷ đồng, đạt 28,22% kế hoạch, tăng 9,48% so với cùng kỳ năm trước. Ban hành Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Nậm Sì Lường 1, cho phép khảo sát bổ sung quy hoạch các dự án thủy điện, Nậm Thi 3, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường; Po Chà, xã Nậm Xe, huyện Phong Thổ. Tổng kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN năm 2018 là: 2.195,9 tỷ đồng, giải ngân đến hết ngày 15/5/2018 là 612,8 tỷ đồng, bằng 28% kế hoạch giao.
  
Thương mại - dịch vụ: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ trongtháng ước đạt 476,57 tỷ đồng, tăng 14,82% so với cùng kỳ năm trước; lũy kế 5 tháng đầu năm ước đạt 2.363,3 tỷ đồng, đạt 46,43% kế hoạch, tăng 14,19% so với cùng kỳ năm trước. Tổng lượt khách du lịch trong tháng ước đạt 31.120 lượt người, tăng 21,7% so với cùng kỳ năm trước, tổng doanh thu ước đạt 46,39 tỷ đồng. Giá trị xuất khẩu của địa phương tháng 5 đạt 1,56 triệu USD, lũy kế 5 tháng ước đạt 5,828 triệu USD, tăng 21,13% so với cùng kỳ năm trước; chỉ số giá tiêu dùng tháng 5/2018 tăng 0,42% so với tháng trước, tăng 1.83% so với cùng kỳ năm trước.
 
Tài chính - Ngân hàng: Thu - chi ngân sách: Lũy kế tổng thu NSĐP đến hết ngày 18/05/2018 đạt 3.756.810 tỷ đồng, bằng 49% so với dự toán; tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 587.897 tỷ đồng, bằng 30% dự toán HĐND tỉnh giao. Lũy kế tổng chi NSĐP đạt 2.703.215 tỷ đồng, bằng 35% dự toán HĐND giao. Ngân hàng: Lũy kế tổng huy động vốn ước đến 31/05/2018 đạt 15.632 tỷ đồng, tăng 0,98% so với tháng trước, giảm 3.68% so với cùng kỳ năm trước; trong đó nguồn vốn huy động tại địa phương dự ước đạt 5.835 tỷ đồng, chiếm 37.32%. Tổng dư nợ ước đạt 14.982 tỷ đồng, tăng 1.02% so với tháng trước, giảm 4.5% so với cùng kỳ năm trước.
  
Phát triển doanh nghiệp: Trong tháng ,đăng ký thành lập mới 13 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 106,7 tỷ đồng; quyết định chủ trương đầu 03 dự án, tổng vốn 896 tỷ đồng, trong đó 02 dự án thủy điện, 01 dự án dịch vụ thương mại.
  
Về Văn hóa - xã hội. Các chính sách về an sinh - xã hội, giảm nghèo, chính sách đối với người có công được triển khai đầy đủ, kịp thời, cụ thể: Tổ chức đưa 16 người có công của tỉnh đi thăm chiến trường xưa. Trong tháng 5 đã phục vụ 02 lễ viếng và tổ chức điều dưỡng cho 32 người có công, tổng số đối tượng được điều dưỡng năm 2018 được 103/147 người.Phát động quyên góp ủng hộ Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh Lai Châu năm 2018 với số tiền 76 triệu đồng. Hỗ trợ đột xuất cho 06 trẻ em bị chết, bị thương do tai nạn giao thông ở xã Bản Lang, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, tổng mức hỗ trợ là 12 triệu đồng.
  
Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 70 lao động và chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp 27 lao động. Tuyên truyền, tư vấn cho 695 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng và lao động trong nước: Kết quả đã đưa 01 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; giới thiệu 64 lao động đi làm việc tại các doanh nghiệp trong nước. Triển khai xây dựng Đề án sáp nhập Trường Trung cấp Y tế, Trường Trung cấp nghề vào Trường Cao đẳng Cộng đồng theo Kế hoạch số 389/KH-UBND ngày 20/3/2018 của UBND tỉnh.
  
Chuẩn bị cho công tác kết thúc năm học 2017-2018, hướng dẫn thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018-2019, triển khai tuyển sinh hệ DTNT các trường TW năm học 2018-2019. Tiếp tục chỉ đạo, kiểm tra, tư vấn công tác ôn thi THPT Quốc gia năm 2018. Sắp xếp và bàn giao hồ sơ đăng ký dự thi THPT Quốc gia cho cụm thi; thành lập tổ giáo viên bồi dưỡng và đội tuyển HSG cấp quốc gia năm 2019; hoàn thiện hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển thẳng theo Nghị định 30a của Chính Phủ.
  
Tổ chức kiểm tra học kỳ II cấp tiểu học, THCS năm học 2017-2018, thi chọn đội tuyển học sinh giỏi dự thi cấp quốc gia năm 2019, đánh giá ngoài các đơn vị giáo dục, nghiệm thu, bàn giao chất lượng cấp tiểu học, mẫu giáo 5 tuổi. Tập huấn nghiệp vụ thi và chuẩn bị các điều kiện cho thi THPT Quốc gia; nhập dữ liệu thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, phụ đạo học sinh trong hè 2018.
 
Tổ chức thi nâng ngạch chuyên viên chính tại tỉnh Lai Châu năm 2018. Tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành Tài nguyên và Môi trường hạng III và lớp Chẩn đoán viên bệnh động vật hạng III. Duy trì 2 lớp học chữ và tiếng dân tộc Mông.
 
Công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe được nâng cao về chất lượng; trong tháng đã thực hiện khám chữa bệnh cho hơn 72,6 nghìn lượt người. Triển khai tốt công tác y tế dự phòng, trong tháng không có dịch bệnh xảy ra. Duy trì tiêm chủng thường xuyên tại 108/108 xã, phường, thị trấn. Triển khai công tác thanh, kiểm tra liên ngành VSATTP đối với các cơ sở sản xuất, chế biến LTTP, dịch vụ ăn uống, cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh, xử lý nghiêm các cơ sở chế biến, kinh doanh các mặt hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc. 
   
Tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân, du khách tham gia, hưởng ứng; Tổ chức thành công giải bóng bàn- cờ vua- cờ tướng toàn tỉnh lần thứ XI năm 2018 với hơn 70 VĐV của 17 đơn vị tham gia thi đấu. Các cơ quan báo chí, các sở ngành, địa phương trong tỉnh tập trung tuyên truyền các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm, các sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh, địa phương: Kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, kỷ niệm 64 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2018) tuyên truyền 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh(19/5/1890-19/5/2018),...
 
Công tác xây dựng các chương trình, dự án, chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc được quan tâm chỉ đạo, triển khai theo đúng quy định. Tập huấn kỹ thuật, kiến thức cho người dân thuộc Đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng các dân tộc Mảng, La Hủ, Cống năm 2018. Chính sách tôn giáo, bảo đảm tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Nhân dân được thực hiện tốt; tình hình tôn giáo cơ bản ổn định, các hoạt động tôn giáo cơ bản ổn định, tuân theo quy định của pháp luật.
 
Về Khoa học và công nghệ; tài nguyên - môi trường:  Giám sát thực hiện nội dung 09 đề tài/dự án cấp tỉnh và 03 đề tài dự án cấp quốc gia đang triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh. Rà soát hồ sơ, ký hợp đồng 06 nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện từ năm 2018. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Đã thực hiện kiểm định 558 phương tiện đo các loại.
 
Tăng cường chỉ đạo công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường. Ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất 05 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Lai Châu.Triển khai công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, gia hạn sử dụng đất để thực hiện các dự án cho 13 tổ chức với tổng diện tích là 33,41 ha.
 
Xây dựng chính quyền, cải cách thủ tục hành chính; thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo
 
 Xây dựng chính quyền, cải cách thủ tục hành chính: Ban hành Tờ trình và dự thảo Nghị quyết phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh, tỉnh Lai Châu; Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Công văn số 375/SNV-XDCQ ngày 03/5/2018 về việc triệu tập đội viên Đề án 500 đi học tập kinh nghiệm tại Hàn Quốc. Tổ chức thẩm định và tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số Cải cách hành chính năm 2017 của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố.
 
Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Trong tháng triển khai mới 19 cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính và chuyên ngành; tiếp tục thực hiện 11 cuộc kỳ trước chuyển sang; đã kết luận 08 cuộc, kiểm tra không phát hiện sai phạm về kinh tế. Đã tiếp 81 lượt công dân với 114 người đến kiến nghị, phản ánh; tiếp nhận và xử lý 117 đơn (01 đơn tố cáo, 07 đơn khiếu nại, 109 đơn kiến nghị, phản ánh); các đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được các cơ quan trả lời hoặc chuyển cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền.
    
 Quốc phòng, an ninh, đối ngoại
  
Duy trì nghiêm lực lượng làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, trực phòng chống thiên tai. Chỉ đạo nắm chắc tình hình địa bàn, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Mở 01 lớp bồi dưỡng kinh tế quốc phòng và an ninh đối tượng 3, quân số 48 đ/c; 09 lớp đối tượng 4, quân số 530 đồng chí.
 
Tình hình an ninh xã hội trên địa bàn cơ bản được đảm bảo, đến ngày 15/05/2018, toàn tỉnh xảy ra 23 vụ tội phạm về trật tự xã hội, đã điều tra làm rõ 18 vụ, bắt 31 đối tượng; phát hiện và xử lý 21 vụ việc vi phạm các quy định về môi trường; xảy ra 08 vụ tai nạn giao thông làm 03 người chết, 10 người bị thương.
  
Duy trì tốt các mối quan hệ đối ngoại, chuẩn bị tốt các điều kiện để đón tiếp các Đoàn công tác nước ngoài sang thăm và làm việc tại tỉnh. Tiếp tục hỗ trợ cho các tổ chức phi chính phủ đang triển khai, thực hiện dự án viện trợ cho tỉnh. Thực hiện tốt công tác quản lý biên giới, kịp thời giải quyết các vấn đề có liên quan đến biên giới, lãnh thổ quốc gia trên địa bàn tỉnh.
  

Tác giả: Huy Dương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

128/QĐ-SKHĐT

Quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thời gian đăng: 25/01/2024

lượt xem: 254 | lượt tải:505

105/QĐ-SKHĐT

Quyết định Công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2022

Thời gian đăng: 14/02/2023

lượt xem: 521 | lượt tải:262

78/NQ-CP

Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ chuyên đề về phòng, chống dịch COVID-19.

Thời gian đăng: 26/07/2021

lượt xem: 2067 | lượt tải:254

01/QĐ-SKHĐT

QĐ về việc ban hành Lịch tiếp công dân năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thời gian đăng: 04/08/2021

lượt xem: 1736 | lượt tải:228

114/QĐ-SKHĐT

QĐ công khai dự toán thu, chi NS năm 2021

Thời gian đăng: 22/08/2021

lượt xem: 1812 | lượt tải:231
Đường dây nóng
  • Đang truy cập37
  • Hôm nay15,804
  • Tháng hiện tại272,474
  • Tháng trước:515,353
  • Tổng lượt truy cập13,032,316
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down