Kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018) và tuyên dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ ba - 12/06/2018 05:11 218 0
    (laichau.gov.vn) Lễ kỷ niệm được Tỉnh ủy–HĐND-UBND-UBMTTQ tỉnh tổ chức sáng 11/6. Các đồng chí: Nguyễn Khắc Chử – Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Huy Giang – Phó Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương; Vũ Văn Hoàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy -Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội Đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, thành phố, các huyện và 130 điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực dự lễ kỷ niệm.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Khắc Chử, Bí thư Tỉnh và đồng chí Phạm Huy Giang, Phó Trưởng Ban thi đua-Khen thưởng Trung ương trao Huân chương lao động cho các tập thể, cá nhân
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Khắc Chử, Bí thư Tỉnh và đồng chí Phạm Huy Giang, Phó Trưởng Ban thi đua-Khen thưởng Trung ương trao Huân chương lao động cho các tập thể, cá nhân

 Tại buổi lễ, đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội Đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh đọc diễn văn kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Trong đó, nhấn mạnh: Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh có sức sống thời đại và giá trị nhân văn sâu sắc, chứa đựng tư tưởng, tình cảm, trí tuệ của con người Việt Nam. Có ý nghĩa, tác dụng to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc, cổ vũ tinh thần, huy động sức mạnh toàn dân, ý chí căm thù giặc sâu sắc, quyết tâm đánh đuổi giặc ngoại xâm, giành lại độc lập, thống nhất đất nước, xây dựng Tổ quốc Việt Nam độc lập tự do. Thực hiện lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sau gần 15 năm xây dựng và phát triển, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của Trung ương; sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, năng động sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các tổ chức kinh tế và Nhân dân các dân tộc, kinh tế xã hội tỉnh Lai Châu phát triển tương đối toàn diện trên tất cả các lĩnh vực: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá, GRDP đạt 11,66%, đời sống Nhân dân không ngừng được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người năm 2017 đạt 30 triệu đồng (tăng 6,4 lần so với năm 2004), thu ngân sách trên địa bàn các năm đều vượt kế hoạch đề ra (năm 2017 đạt 2.015 tỷ đồng gấp 83 lần so với năm 2004), tổng sản lượng lương thực có hạt năm 2017 đạt 215 nghìn tấn (tăng hơn 109 nghìn tấn so với năm 2004); bình quân lương thực đầu người đạt 685kg (tăng 348kg so với năm 2004); tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, từ 60,57% (năm 2004) xuống còn 29,83% (năm 2017); tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 6,5% (năm 2014) lên 44,42% (năm 2017). Đến nay, toàn tỉnh có 24 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân đạt 12,68 tiêu chí/xã (tăng 9,8 tiêu chí/xã so với năm 2011), không có xã dưới 5 tiêu chí. Lai Châu cơ bản ra khỏi tình trạng khó khăn và đang tiến đến trở thành tỉnh trung bình của khu vực miền núi biên giới phía Bắc vào năm 2020.

          Việc tổ chức triển khai, quán triệt, học tập Chỉ thị số 05-CT/TW theo chuyên đề hàng năm cũng được cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức nghiêm túc và hiệu quả; các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đưa nội dung học tập chuyên đề vào sinh hoạt định kỳ hàng tháng, quý gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng đảm bảo theo đúng hướng dẫn bằng nhiều hình thức phong phú, hấp dẫn, cụ thể, thiết thực. Công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và “Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được quan tâm chỉ đạo và đạt kết quả tích cực; công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, thi đua khen thưởng, phát hiện và nhân rộng gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo được coi trọng, thực hiện có hiệu quả các nội dung đột phá, trong đó phát huy vai trò, trách nhiệm gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Năm 2017, toàn tỉnh có 1.399 tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng, trong đó có 274 lượt tập thể, 1.125 lượt cá nhân được khen thưởng ở các cấp…

          Tại buổi lễ, đồng chí Tống Thanh Hải, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy – Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh đã phát động Phong trào thi đua yêu nước trong toàn tỉnh với 5 nội dung trọng tâm: Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; các cấp, các ngành hướng phong trào thi đua vào những nhiệm vụ trọng tâm có tính đột phá nhằm tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế; dổi mới nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, y tế đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của Nhân dân; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước đi đôi với tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy tổ chức và điều hành của chính quyền các cấp...

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Vũ Văn Hoàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho các tập thể

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen của Thủ tướng cho các tập thể, cá nhân

         Nhân dịp này, Chủ tịch nước đã tặng Huân Chương Lao động Hạng Nhì cho 1 tập thể, 6 cá nhân; tặng Huân chương Lao động Hạng Ba cho 4 cá nhân; Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ Thi đua và Bằng khen cho 9 tập thể, 29 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 15 tập thể, 34 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua trào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc và 7 tập thể, 27 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2018 cũng được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Tác giả: Nguyễn Nga

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

128/QĐ-SKHĐT

Quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thời gian đăng: 25/01/2024

lượt xem: 176 | lượt tải:50

105/QĐ-SKHĐT

Quyết định Công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2022

Thời gian đăng: 14/02/2023

lượt xem: 475 | lượt tải:234

78/NQ-CP

Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ chuyên đề về phòng, chống dịch COVID-19.

Thời gian đăng: 26/07/2021

lượt xem: 1960 | lượt tải:243

01/QĐ-SKHĐT

QĐ về việc ban hành Lịch tiếp công dân năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thời gian đăng: 04/08/2021

lượt xem: 1662 | lượt tải:216

114/QĐ-SKHĐT

QĐ công khai dự toán thu, chi NS năm 2021

Thời gian đăng: 22/08/2021

lượt xem: 1716 | lượt tải:217
Đường dây nóng
  • Đang truy cập94
  • Hôm nay14,379
  • Tháng hiện tại417,617
  • Tháng trước:519,644
  • Tổng lượt truy cập12,088,923
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down