UBND tỉnh Lai Châu, Khai mạc phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 11/2018

Thứ năm - 08/11/2018 03:42 148 0
Sáng 08/11/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Ngọc An chủ trì phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 11/2018. Dự phiện họp có các đồng chí thành viên UBND tỉnh, các đại biểu mới Đại diện Thường trực HĐND tỉnh; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy, Liên đoàn Lao động tỉnh, Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trực thuộc.
UBND tỉnh Lai Châu, Khai mạc phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 11/2018
Phiện họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 11/2018 tập trung thảo luận và thông qua một số nội dung:
  
Sở Kế hoạch và Đầu tư:
 
- Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2018; kế hoạch năm 2019.
 
- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2019.
 
- Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư nguồn NSNN năm 2018; kế hoạch vốn đầu tư năm 2019.
 
- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn NSĐP giai đoạn 2016-2020. (Phát tại Phiên họp).
 
- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020.
 
Sở Tài chính:
 
- Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện thu chi ngân sách địa phương năm 2018; dự toán thu NSNN trên địa bàn tỉnh, thu, chi NSĐP năm 2019.
 
- Báo cáo tình hình thực hiện chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018; Nhiệm vụ, giải pháp năm 2019.
 
- Báo cáo kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2019-2021.
 
- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về dự toán thu NSNN trên địa bàn tỉnh; thu, chi NSĐP và phân bổ NSĐP năm 2019.
 
- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ tiền ăn cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở ở các xã khu vực II trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
 
- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ đối với Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
 
- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi đảm bảo hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, Ban tư vấn thuộc Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
 
- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam các huyện, thành phố thực hiện trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
 
- Quyết định quy định về quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
 
 Sở Nội vụ:
 
- Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng biên chế công chức trong các cơ quan tổ chức hành chính và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức được giao biên chế sự nghiệp năm 2018 và kế hoạch biên chế năm 2019.
 
- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quyết định tổng biên chế trong các cơ quan, tổ chức hành chính và tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019.
 
- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về sáp nhập các thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
 
- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh Lai Châu, nhiệm kỳ 2016-2021.
 
 Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng:
 
 Quy hoạch chi tiết khu Huổi Luông. 
 
Sở Tài nguyên và Môi trường:
 
Tờ trình và dự thảo Nghị quyết chấp thuận danh mục các dự án phải thu hồi đất, mức vốn bồi thường, GPMB và thông qua danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng chuyển sang mục đích khác năm 2019 trên địa bàn tỉnh.
 
Công an tỉnh:
 
Báo cáo kết quả công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2018; phương hướng nhiệm vụ năm 2019.
 
Văn phòng UBND tỉnh:
 
Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh năm 2018; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2019.
 
Sau khai mạc phiên họp đã nghe và thảo luận:
   
Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, đảm bảo Quốc phòng - An ninh năm 2018, kế hoạch năm 2019
  
Kế hoạch năm 2018, năm bản lề của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020, trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, thiên tai, bão lũ gây nhiều thiệt hại cho sản xuất và đời sống Nhân dân. Dưới sự lãnh đạo tập trung của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh với phương châm “Kỷ cương - trách nhiệm - đoàn kết - sáng tạo - phát triển bền vững”, luôn sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình, chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề quan trọng, cấp bách, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ, cùng với sự nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển.
  
Kết quả đạt được Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 mặc dù gặp nhiều khó khăn, song kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển, vượt, đạt và xấp xỉ đạt kế hoạch hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu, một số kết quả nổi bật như: Tiến độ sản xuất nông nghiệp đảm bảo theo thời vụ, cơ cấu giống cây trồng có sự chuyển biến tích cực, xuất hiện nhiều mô hình, cây trồng mới; diện tích chè trồng mới vượt kế hoạch, trồng mới Mắc ca, trồng rừng mới (Quế, Sơn tra) đạt khá, rừng được bảo vệ tốt, sản lượng khai thác mủ cao su tăng cao. Công tác phòng chống lụt bão, khắc phục hậu quả mưa lũ được tập trung chỉ đạo thực hiện, kịp thời khắc phục thiệt hại. Sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ, thu ngân sách trên địa bàn đều vượt kế hoạch đề ra và tăng so với cùng kỳ năm trước, số thuế do các doanh nghiệp nộp ngân sách đạt khá.
   
Công tác quản lý vốn đầu tư công được thực hiện theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, tập trung bố trí vốn cho các dự án hoàn thành, chuyển tiếp, ưu tiên bố trí vốn thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và các Chương trình, đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; trong năm 2018, toàn tỉnh dự kiến có 265 dự án, công trình hoàn thành đưa vào sử dụng.
  
Chất lượng giáo dục được nâng lên, tỷ lệ học sinh khá, giỏi ở các cấp học tăng so với năm học trước. Công tác khám, chữa bệnh, y tế dự phòng được triển khai tích cực, không có dịch bệnh lớn xảy ra, tỷ lệ xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã vượt kế hoạch đề ra. Các hoạt động văn hóa, thể thao, diễn ra sôi nổi. Các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, công tác chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng và các hộ gia đình nghèo được thực hiện đầy đủ, kịp thời; các chỉ tiêu về lao động, việc làm đạt kế hoạch đề ra, giảm tỷ lệ hộ nghèo vượt so với kế hoạch, thu bảo hiểm xã hội đạt cao, nợ bảo hiểm giảm nhiều so với năm 2017. Công tác tổ chức lại sản xuất, ổn định đời sống dân cư đối với vùng tái định cư thủy điện Sơn La, Lai Châu, Huội Quảng, Bản Chát tiếp tục được triển khai thực hiện.
  
Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời Chương trình hành động của Tỉnh ủy và Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, bộ máy các cơ quan, đơn vị đặc biệt là các đơn vị sự nghiệp của tỉnh ngày càng tinh gọn. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tiếp tục được các cấp, các ngành quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện; việc tiếp nhận, phân loại, xử lý, giải quyết đơn thư, các vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh được giải quyết kịp thời, đúng quy trình; sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong việc nắm bắt tình hình, xử lý các vụ việc khiếu kiện đông người, vượt cấp ngày càng chặt chẽ. Quốc phòng - An ninh được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; chủ động, đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả các hoạt động xâm hại an ninh quốc gia, giải quyết cơ bản, ổn định tình hình đối với hoạt động lập “Nhà nước Mông” và tuyên truyền tà đạo, đạo lạ trên địa bàn; tội phạm ma túy, vi phạm về kinh tế giảm về số vụ, số đối tượng, xuất cảnh trái phép, di cư tự do giảm mạnh. Hoạt động đối ngoại tiếp tục được mở rộng.
  

Đại biểu tham gia ý kiến vào dự thảo báo cáo
  
Thảo luận xây dựng báo cáo này đã nêu bật những khó khăn, hạn chế:
  
- 04 chỉ tiêu thành phần trong nhóm các chỉ tiêu chủ yếu dự ước khó đạt kế hoạch đề ra: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn, tổng sản lượng lương thực có hạt, số xã có đường ô tô đến trung tâm xã mặt đường được cứng hóa, tỷ lệ dân số đô thị được sử dụng nước sạch.
  
- Sản xuất nông nghiệp còn gặp một số khó khăn, thiệt hại do ảnh hưởng của thời tiết đặc biệt là bão lũ nên sản lượng lương thực có hạt, sản lượng thủy sản, trồng mới rừng (Quế, Sơn Tra) không đạt kế hoạch giao; số vụ cháy rừng giảm song diện tích rừng bị thiệt hại tăng so với năm 2017. Số doanh nghiệp, hợp tác xã giải thể, số dự án thu hồi giấy chứng nhận đầu tư tăng; nợ xấu tăng so với cuối năm 2017; kết quả xử lý và thu hồi nợ xấu, nợ thuế còn khó khăn. Tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân nguồn vốn đầu tư công, thu hồi tạm ứng vốn đầu tư chậm, tỷ lệ giải ngân mặc dù có sự cải thiện so với cùng kỳ năm 2017 song vẫn đạt thấp, nhất là đối với nguồn vốn được kéo dài từ năm 2017 chuyển sang năm 2018. Công tác quản lý xây dựng, đất đai, khoáng sản, môi trường tại một số huyện chưa chặt chẽ.
    
- Cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục, y tế còn khó khăn, thiếu bác sỹ có trình độ chuyên môn cao. Việc quản lý sử dụng lao động và chấm dứt hợp đồng lao động trong ngành y tế còn gây ra những bức xúc cho người lao động; tình trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm còn xảy ra. Chất lượng đào tạo nghề còn chưa cao, nhiều đơn vị đào tạo nghề chưa gắn với giải quyết việc làm. Công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo ở cấp cơ sở còn hạn chế, chưa đáp ứng kịp thời với tình hình hoạt động của các tôn giáo tại địa phương.
    
- Công tác cải cách hành chính còn chậm và yếu. Công tác kiểm tra, đôn đốc, theo dõi thực hiện kết luận, kiến nghị và xử lý về thanh tra tại một số đơn vị chưa đáp ứng được yêu cầu; tình hình khiếu kiện tiềm ẩn yếu tố phức tạp, tăng cả về số lượt tiếp công dân và số lượng đơn thư, nhất là các khiếu kiện liên quan đến việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư các công trình thủy điện còn kéo dài, chưa dứt điểm, việc thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động; còn xảy ra tình trạng khiếu kiện vượt cấp về Trung ương.
     
- An ninh trật tự ở một số địa bàn còn tiềm ẩn phức tạp, đặc biệt là tội phạm về trật tự xã hội, số người chết do tai nạn giao thông tăng, xuất hiện hoạt động tuyên truyền tà đạo, đạo lạ, vi phạm các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước trên một số trang thông tin điện tử của một số cơ quan, đơn vị; tình hình vi phạm các quy định của Hiệp định về quy chế quản lý biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc vẫn còn xảy ra.
 

     
Báo cáo Tình hình thực hiện Kế hoạch vốn Đầu tư công năm 2018 và dự kiến phương án phân bổ Kế hoạch vốn năm 2019.
  
Những kết quả đạt được nổi bật
   
- Việc giao kế hoạch của tỉnh được thực hiện kịp thời ngay sau khi Trung ương giao, đảm bảo tuân thủ theo quy định của Luật Đầu tư công. Tập trung bố trí vốn cho các dự án hoàn thành, các dự án chuyển tiếp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, ưu tiên bố trí vốn thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và các Chương trình, đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhằm thực hiện các mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế xã hội.
     
- Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo, tổ chức hội nghị quán triệt và bàn các giải pháp triển khai thực hiện kế hoạch vốn đầu tư năm 2018; giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành để triển khai thực hiện. Đồng thời, chỉ đạo các sở, ngành, tăng cường kiểm tra cơ sở để nắm bắt tình hình giao kế hoạch vốn, tiến độ thực hiện các dự án, kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; tăng cường giám sát, quản lý chất lượng các dự án.
     
- Công tác lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, lập thẩm định, quyết định đầu tư dự án và công tác lựa chọn nhà thầu thực hiện đảm bảo theo quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
   
- Công tác thanh tra, giám sát đầu tư được quan tâm, từng bước nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong hoạt động đầu tư, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những sai sót trong quá trình thực hiện. Công tác thu hồi sau thanh tra, kiểm tra, quyết toán cũng được chú trọng.
   
- Trong năm 2018, toàn tỉnh dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng 265 dự án (Trong đó có 234 dự án thuộc chương trình MTQG giảm nghèo và chương trình nông thôn mới) với năng lực tăng thêm cụ thể là: Làm mới, nâng cấp, sửa chữa và cứng hóa trên 367,7 km đường giao thông; hoàn thành 01 dự án hỗ trợ và sắp xếp dân cư cho 30 hộ dân ở xã đặc biệt khó khăn; nâng cao năng lực phục vụ tưới tiêu trên 212 ha; 01 dự án nhà công vụ của tỉnh; xây dựng và nâng cấp 2 trạm y tế xã và 01 trung tâm y tế huyện; xây dựng và nâng cấp thêm 190 phòng học, phòng bộ môn, phòng nội trú, nhà đa năng, 04 nhà hiệu bộ; kiên cố hóa 337 phòng học các trường mầm non, tiểu học; cấp nước sinh hoạt thêm cho 2.885 hộ; hoàn thành 01 trụ sở HĐND-UBND cấp xã; 01 đồn công an; xây dựng 30 nhà văn hóa; 02 dự án khoa học công nghệ…
  
Một số khó khăn, hạn chế
  
- Công tác quản lý đầu tư và các thủ tục đầu tư vẫn còn nhiều bất cập, chồng chéo chưa được sửa đổi.
   
- Thời tiết diễn biến phức tạp, mưa nhiều và kéo dài, nhiều tuyến đường giao thông bị sụt sạt với khối lượng lớn, việc khắc phục hậu quả còn khó khăn nên ảnh hưởng đến tiến độ thi công nhiều dự án.
   
- Sau khi giao kế hoạch vốn thực hiện chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2018, Thủ tướng Chính phủ mới ban hành Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 07/3/2018 phê duyệt danh sách các huyện nghèo và thoát nghèo giai đoạn 2018-2020, trong đó tỉnh Lai Châu có 02 huyện thoát nghèo là Than Uyên và Tân Uyên, dẫn đến việc triển khai thực hiện đối với các dự án khởi công mới ở hai huyện còn vướng mắc, lúng túng.
   
- Việc bố trí vốn từ ngân sách nhà nước hàng năm chưa đáp ứng yêu cầu để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, nhất là một số dự án lớn, trọng điểm sử dụng vốn ngân sách Trung ương.
   
- Trách nhiệm, năng lực của một số chủ đầu tư, đơn vị thi công trong việc nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán, hoàn tạm ứng khối lượng và quyết toán dự án hoàn thành chưa cao, đặc biệt là đối với nguồn vốn được kéo dài từ năm 2017 chuyển sang năm 2018 mới giải ngân được 26,2% kế hoạch. Năng lực của một số nhà thầu còn hạn chế. Việc thu hồi tạm ứng vốn đầu tư còn chậm, số dư tạm ứng từ năm 2017 trở về trước chưa thu hồi chuyển sang năm 2018 là 469,6 tỷ đồng, đến nay đã thanh toán và nộp giảm ứng được 239,9 tỷ đồng, số còn lại chưa thu hồi ứng là 229,7 tỷ đồng; trong đó có nhiều dự án đã tạm ứng kéo dài nhiều năm chưa thu hồi được.
    
- Việc hoàn thiện các thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà thầu các dự án khởi công mới chủ yếu được thực hiện xong vào thời điểm 6 tháng cuối năm nên nhiều dự  án khởi công mới chậm triển khai.
    
- Công tác đền bù giải phóng mặt bằng vẫn còn vướng mắc ở một số công trình, chưa được các chủ đầu tư giải quyết dứt điểm, gây ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công. Một số dự án phải điều chỉnh nội dung đầu tư, địa điểm đầu tư, quy mô đầu tư nên việc triển khai thực hiện còn chậm.
   
- Công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của các đơn vị thanh tra, kiểm toán còn chồng chéo, kéo dài gây ảnh hưởng đến hoạt động chuyên môn của các cơ quan, chủ đầu tư, cá biệt có một số dự án phải thực hiện thanh tra, kiểm tra, kiểm toán từ 2 đến 3 lần.
  
- Trình độ chuyên môn của đội ngũ công chức, viên chức về đầu tư xây dựng còn hạn chế, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã chưa có đủ năng lực, trình độ cũng như kinh nghiệm về quản lý đầu tư xây dựng. Đến nay còn một số cá nhân thuộc tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp, doanh nghiệp, đơn vị hoạt động tư vấn đầu thầu, ban quản lý dự án, đơn vị mua sắm tập trung chưa có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu theo quy định tại Thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT ngày 05/05/2016 ảnh hưởng đáng kể đến công tác đấu thầu.

Tác giả: Huy Dương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

128/QĐ-SKHĐT

Quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thời gian đăng: 25/01/2024

lượt xem: 109 | lượt tải:29

105/QĐ-SKHĐT

Quyết định Công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2022

Thời gian đăng: 14/02/2023

lượt xem: 431 | lượt tải:214

78/NQ-CP

Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ chuyên đề về phòng, chống dịch COVID-19.

Thời gian đăng: 26/07/2021

lượt xem: 1880 | lượt tải:236

01/QĐ-SKHĐT

QĐ về việc ban hành Lịch tiếp công dân năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thời gian đăng: 04/08/2021

lượt xem: 1607 | lượt tải:204

114/QĐ-SKHĐT

QĐ công khai dự toán thu, chi NS năm 2021

Thời gian đăng: 22/08/2021

lượt xem: 1657 | lượt tải:210
Đường dây nóng
  • Đang truy cập54
  • Hôm nay10,293
  • Tháng hiện tại324,925
  • Tháng trước:513,594
  • Tổng lượt truy cập11,476,587
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down