Đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018

Thứ hai - 18/03/2019 05:01 253 0
MPI) – Ngày 05/3/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 1342/BKHĐT-TH gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018.
Đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019

Theo Công văn, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch đầu tư vốn năm 2019 đã được giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các bộ, ngành và địa phương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp sau:

Hoàn thành việc thông báo hết số vốn kế hoạch đầu tư công năm 2019 đã được Thủ tướng Chính phủ giao, khẩn trương nhập dự toán cho các dự án đầu tư công trên Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS).

Đẩy nhanh công tác chuẩn bị thực hiện dự án, công tác lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định pháp luật, sớm khởi công công trình, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tiến độ thi công công trình, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thanh toán ngay với Kho bạc Nhà nước khi có khối lượng nghiệm thu, không để dồn thanh toán vào cuối năm và không gây nợ đọng xây dựng cơ bản.

Đối với các dự án hoàn thành năm 2019, tập trung hoàn thiện các hạng mục công trình, hoàn tất công tác nghiệm thu, thanh toán và giải ngân vốn cho các nhà thầu, khẩn trương lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành.

Đối với dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2019, tăng cường đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý, nghiệm thu khối lượng hoàn thành để đủ điều kiện thanh toán cho các nhà thầu.

Đối với dự án khởi công mới năm 2019, khẩn trương lập hồ sơ thiết kế và dự toán theo đúng quy định, phê duyệt và lựa chọn nhà thầu để sớm thi công dự án.

Tăng cường công tác chỉ đạo chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án, đẩy nhanh tiến độ đền bù, giải phóng mặt bằng, công tác đấu thầu, kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các nhà thầu vi phạm tiến độ xây dựng, chất lượng công trình, vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết.

Theo dõi chặt chẽ tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của từng dự án, kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch từ dự án giải ngân chậm sang dự án có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân hoặc dự án đã có khối lượng hoàn thành, tránh để việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn dồn vào cuối năm, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư năm 2019. Riêng đối với vốn nước ngoài, trường hợp có nhu cầu bổ sung kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài năm 2019 để đẩy nhanh tiến độ giải ngân và thực hiện cam kết với nhà tài trợ, kịp thời có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp để trình cấp có thẩm quyền bổ sung kế hoạch.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công, làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các cá nhân vi phạm và cố tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

Khẩn trương rà soát, giải quyết vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ triển khai công trình thiết yếu có quy mô lớn, có sức lan tỏa, kết nối giữa các vùng miền, nhất là hạ tầng tại các khu vực trọng điểm, đô thị lớn. Trong đó, đề nghị Bộ Giao thông vận tải có giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư cảng hàng không quốc tế Long Thành,...

Bộ Tài chính chỉ đạo Kho bạc Nhà nước thanh toán cho các dự án khi có đủ điều kiện giải ngân, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư xử lý các vướng mắc phát sinh, hướng dẫn quy trình, thủ tục thu hồi vốn ứng trước cho các dự án từ năm 2015 trở về trước, nghiên cứu rút ngắn thời gian kiểm soát chi.

Định kỳ hằng tháng, căn cứ báo cáo giải ngân của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ và công khai trên Hệ thống quản lý đầu tư công danh sách các bộ, ngành và địa phương giải ngân thấp hơn so với mức giải ngân trung bình của cả nước.

Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 sang năm 2019

Căn cứ Điều 76 Luật Đầu tư công, Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020, thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công năm 2018 như sau:

Đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương trong nước (bao gồm các dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ, các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia), vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước: Thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư được kéo dài đến ngày 31/12/2019. Đối với kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 đã được chuyến sang năm 2018, chỉ được giải ngân đến hết ngày 31/12/2018. Trường hợp đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ quyết định việc kéo dài thời gian giải ngân kế hoạch đầu tư công sang năm 2019 theo từng dự án.

Về quy trình, thủ tục kéo dài, các bộ, ngành và địa phương chỉ đạo chủ đầu tư làm thủ tục với Kho bạc Nhà nước chuyển số vốn còn lại chưa giải ngân năm 2018 sang năm 2019 theo quy định. Thủ tục thực hiện với Kho bạc Nhà nước theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại công văn số 15391/BTC-KBNN ngày 11/12/2018 về xử lý chuyển nguồn ngân sách cuối năm 2018 sang năm 2019 và các năm sau.

Đối với các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, phần vốn nước ngoài đã được bố trí trong kế hoạch đầu tư hằng năm và đã được Chính phủ Việt Nam nhận nợ nhưng chưa giải ngân, thời gian thực hiện và giải ngân được kéo dài đến hết ngày 31/12/2019.

Trước ngày 31/3/2019, các bộ, ngành và địa phương sử dụng tài khoản đã được cấp trên Hệ thống thông tin về đầu tư công (https://dautucong.mpi.gov.vn) để báo cáo danh mục dự án và số vốn kéo dài năm 2018 sang năm 2019, đồng thời có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo quy định./.

Tác giả: (Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

128/QĐ-SKHĐT

Quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thời gian đăng: 25/01/2024

lượt xem: 211 | lượt tải:212

105/QĐ-SKHĐT

Quyết định Công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2022

Thời gian đăng: 14/02/2023

lượt xem: 493 | lượt tải:245

78/NQ-CP

Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ chuyên đề về phòng, chống dịch COVID-19.

Thời gian đăng: 26/07/2021

lượt xem: 1997 | lượt tải:247

01/QĐ-SKHĐT

QĐ về việc ban hành Lịch tiếp công dân năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thời gian đăng: 04/08/2021

lượt xem: 1696 | lượt tải:222

114/QĐ-SKHĐT

QĐ công khai dự toán thu, chi NS năm 2021

Thời gian đăng: 22/08/2021

lượt xem: 1755 | lượt tải:223
Đường dây nóng
  • Đang truy cập32
  • Hôm nay15,421
  • Tháng hiện tại253,144
  • Tháng trước:573,183
  • Tổng lượt truy cập12,497,633
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down