Nâng cao chất lượng các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới

Chủ nhật - 22/10/2017 22:29 1.022 0
(laichau.gov.vn) Những năm qua, chương trình xây dựng nông thôn mới đã nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới cần có sự nỗ lực, quyết tâm hơn nữa của cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện chương trình.
Người dân bản Hang É, xã Pa Vây Sử, huyện Phong Thổ làm đường giao thông nông thôn
Người dân bản Hang É, xã Pa Vây Sử, huyện Phong Thổ làm đường giao thông nông thôn

Hiện trên địa bàn tỉnh, có 20 xã đạt 19 tiêu chí; 1 xã đạt 15-18 tiêu chí; 38 xã 10 -14 tiêu chí; không có xã nào dưới 5 tiêu chí. 9 tháng đầu năm 2017, bằng các nguồn vốn lồng ghép, toàn tỉnh đã bê tông hóa được 175,46 km đường giao thông các loại; xây dựng mới và sửa chữa 25 công trình thủy lợi, tổ chức nạo vét được 250 km kênh mương, đáp ứng trên 81% nhu cầu sản xuất của Nhân dân; thực hiện xây dựng 07 trạm biến áp, tiến hành lắp điện cho thêm 412 hộ; nâng cấp, sửa chữa 67 phòng học các cấp thuộc địa bàn các xã; vận động Nhân dân xóa được 70 nhà tạm... Đến nay, tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 77,4%; tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 70,5%. Toàn tỉnh có 63/96 trạm Y tế xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã chiếm 58,33% tổng số xã. Tiêu chí nông thôn mới của các xã trên địa bàn tỉnh có sự chuyển biến đáng kể, 9 tháng đầu năm 2017 bình quân tiêu chí/xã đạt 11,95 tiêu chí; không còn xã dưới 05 tiêu chí.

Bằng nhiều nguồn vốn thực hiện chương trình khuyến nông, 9 tháng đầu năm, các đơn vị chuyên môn và các huyện, thành phố đã và đang thực hiện 56 mô hình, dự án khuyến nông. Việc triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu nông nghiệp và các chính sách hỗ trợ sản xuất được triển khai thực hiện; các hoạt động thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông lâm nghiệp được tích cực triển khai như: Tỉnh đã đồng ý cho Tập đoàn TH khảo sát, lập 03 dự án đầu tư (trồng chè, dược liệu và chăn nuôi bò sữa); Tập đoàn Him Lam và 12 Doanh nghiệp trong tỉnh đăng ký đầu tư và chuẩn bị mở rộng phát triển trồng cây Mắc ca trên địa bàn tỉnh. Hạ tầng kinh tế - xã hội ở khu vực nông thôn ngày càng được đầu tư cơ bản đồng bộ, hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ phát triển sản xuất và đời sống của người dân khu vực nông thôn. Qua đó, thu nhập và đời sống của người dân ngày một được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người ngày càng được cải thiện, an ninh trật tự nông thôn ngày càng được củng cố. Hiện trên địa bàn tỉnh có 4 làng nghề, 01 nghề truyền thống đã được công nhận, thu hút nhiều hộ dân tham gia, bước đầu đã mang lại thu nhập ổn định cho nông dân.

Các xã được công nhận đạt chuẩn NTM đều đã và đang duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí; khuyến khích người dân tích cực tăng gia sản xuất, góp phần nâng cao đời sống vật chất; các địa phương cũng đã quan tâm đến các tiêu chí liên quan tới đời sống văn hóa tinh thần cho người dân, các tổ chức chính trị cơ sở vào cuộc quyết liệt tuyên truyền vận động Nhân dân tích cực tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh…

Tuy nhiên, mặc dù thời gian qua tỉnh đã có nhiều cơ chế chính sách cho xây dựng nông thôn mới nhưng hiện nay sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn còn quy mô nhỏ; việc ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất còn hạn chế; năng suất, chất lượng sản phẩm, hiệu quả đầu tư chưa cao; việc liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ còn hạn chế. Chính sách khuyến khích đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp chưa thu hút được các hộ, các doanh nghiệp đầu tư, nhất là lĩnh vực chế biến nông sản, giết mổ gia súc, gia cầm; đầu ra sản phẩm nông nghiệp còn thiếu tính bền vững…

Để đạt được các tiêu chí và giữ vững các tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới trong năm 2017 và những năm tiếp theo tỉnh sẽ tiếp tục xây dựng và ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 của tỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế và đặc thù của địa phương. Đồng thời, chỉ đạo các xã rà soát tiêu chí nông thôn mới đảm bảo đúng thực chất; chỉ đạo thành phố Lai Châu rà soát, đánh giá hiện trạng tiêu chí nông thôn mới, xây dựng cơ chế, chính sách cụ thể để hỗ trợ nhằm mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2018 thành phố Lai Châu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ từ Trung ương, huy động tối đa nguồn lực của địa phương ưu tiên hỗ trợ cho các xã dự kiến đạt chuẩn và các xã khó khăn để hỗ trợ đầu tư cho các tiêu chí chưa đạt như: giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, nhà văn hóa, xóa nhà tạm. Tiếp tục phát huy tốt vai trò ban quản lý nông thôn mới cấp xã và ban phát triển thôn (bản) gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”...

Là xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào tháng 12/2015. Tuy nhiên, Quyết định số 1980/QĐ-TTg về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 thay thế Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới thì hiện nay, tiêu chí thu nhập của xã Bản Giang, huyện Tam Đường chưa đạt Bộ tiêu chí theo quy định mới, hiện xã mới chỉ đạt 17,5 triệu đồng/người/năm. Theo Nghị quyết của Đảng bộ xã, thì phấn đấu đến năm 2020 thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 20-22 triệu đồng/người/năm, nếu theo quy định hiện nay thì tiêu chí thu nhập của xã không đạt. Cũng theo Bộ tiêu chí mới này thì một số chỉ tiêu, tiêu chí cao hơn do đó hiện nay các xã trên địa bàn tỉnh Lai Châu đang tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch cho phù hợp với quy định. Điển hình như tiêu chí thu nhập là 36 triệu đồng đối với các xã nông thôn mới vùng trung du và miền núi phía Bắc; tỷ lệ giảm nghèo 12%... Đây chính là những thách thức mới trong xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Do vậy, để chương trình xây dựng nông thôn mới có hiệu quả, duy trì bền vững các tiêu chí đã đạt thì người dân cần tích cực phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cùng sự nỗ lực, quyết tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc xây dựng, hoàn thiện các tiêu chí theo đúng quy định của Chính phủ.

 

Tác giả: Nguyễn Nga

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

128/QĐ-SKHĐT

Quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thời gian đăng: 25/01/2024

lượt xem: 221 | lượt tải:243

105/QĐ-SKHĐT

Quyết định Công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2022

Thời gian đăng: 14/02/2023

lượt xem: 501 | lượt tải:254

78/NQ-CP

Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ chuyên đề về phòng, chống dịch COVID-19.

Thời gian đăng: 26/07/2021

lượt xem: 2010 | lượt tải:249

01/QĐ-SKHĐT

QĐ về việc ban hành Lịch tiếp công dân năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thời gian đăng: 04/08/2021

lượt xem: 1706 | lượt tải:225

114/QĐ-SKHĐT

QĐ công khai dự toán thu, chi NS năm 2021

Thời gian đăng: 22/08/2021

lượt xem: 1762 | lượt tải:226
Đường dây nóng
  • Đang truy cập52
  • Hôm nay17,365
  • Tháng hiện tại332,009
  • Tháng trước:573,183
  • Tổng lượt truy cập12,576,498
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down