Ngành Kế hoạch - Đầu tư và Thống kê đóng góp vào bước ngoặt chuyển mình mới trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội đất nước

Thứ hai - 15/01/2024 01:58 278 0

(MPI) - Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, tổng kết lại năm 2023 và hơn nửa chặng đường của nhiệm kỳ 5 năm 2021-2025, ngành Kế hoạch - Đầu tư và Thống kê đã cùng với đất nước kế thừa và phát huy thành tựu của 35 năm Đổi mới, đạt được nhiều kết quả quan trọng, thành tựu nổi bật và rất đáng tự hào, đóng góp vào bước ngoặt chuyển mình mới trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: MPI
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: MPI

Hội nghị vinh dự có sự tham dự và phát biểu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Đây là nguồn động viên, khích lệ to lớn để toàn ngành tiếp tục phấn đấu, không ngại khó khăn, phát huy hơn nữa sự chủ động, tinh thần đột phá, linh hoạt, đổi mới sáng tạo, bản lĩnh, trí tuệ, nỗ lực hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ được giao.

Từng bước chủ động kiến tạo, hình thành nền tảng quan trọng cho phát triển đất nước trong trung và dài hạn

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, đất nước ta đã đi qua 1/3 chặng đường thực hiện Chiến lược 10 năm, hơn nửa chặng đường thực hiện Kế hoạch 5 năm theo các Nghị quyết của Đảng và Quốc hội. Do vậy, đây là thời điểm quan trọng, để toàn ngành Kế hoạch - Đầu tư và Thống kê cùng nhìn lại những gì đã làm được, chưa làm được như kỳ vọng của chúng ta trong hơn nửa nhiệm kỳ vừa qua, kịp thời rút ra bài học kinh nghiệm, đồng thời bám sát bối cảnh, tình hình, thách thức mới đặt ra và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, ưu tiên của ngành trong thời gian tới.

Nhìn lại từ năm 2020 đến nay, thế giới đang thay đổi rất nhanh, căn bản, toàn diện và sâu sắc, đồng thời cũng rất phức tạp, khó lường, khó dự báo trên nhiều lĩnh vực về kinh tế, tài chính, chính trị, xã hội, an ninh khu vực và toàn cầu. Bên cạnh đó là các tác động nặng nề của thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, các vấn đề về an ninh lương thực, năng lượng, đói nghèo.

Bối cảnh, tình hình thế giới đã tác động không nhỏ, trong cả trước mắt và lâu dài đến nền kinh tế của cả nước và các địa phương, nhưng chúng ta đã vững vàng vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trong năm 2023 và trong hơn nửa nhiệm kỳ qua, đặc biệt trong tâm thế bản lĩnh, tự tin, từng bước giải quyết những tồn tại, hạn chế của nền kinh tế trong ngắn hạn, đồng thời từng bước chủ động kiến tạo, hình thành nền tảng quan trọng cho phát triển đất nước trong trung và dài hạn.

Trong đó, có những thành tựu nổi bật, mang tính lịch sử trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội đất nước, nâng tầm vị thế, uy tín của Việt Nam, tạo vận hội, thời cơ, thuận lợi mới để cả nước chuyển mình theo các mục tiêu Đại hội Đảng XIII đặt ra là: đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, có được thành tựu này là nhờ sự nỗ lực vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các địa phương, doanh nghiệp, Nhân dân cả nước; sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trong đó có sự đóng góp của toàn ngành Kế hoạch - Đầu tư và Thống kê nói chung và Bộ Kế hoạch và Đầu tư nói riêng, như có đồng chí nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã nói “nhiệm vụ nào khó và không biết giao cho ai thì giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư”.

Thay mặt Lãnh đạo Bộ, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cảm ơn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Kế hoạch và Đầu tư và Thống kê nói chung và Bộ Kế hoạch và Đầu tư nói riêng và gia đình về những nỗ lực không mệt mỏi của mình để đóng góp cho những thành tựu chung của đất nước, khẳng định vai trò, vị thế, uy tín ngày càng cao của Ngành Kế hoạch - Đầu tư và Thống kê.

“Chúng ta tự hào về ngành Kế hoạch - Đầu tư. Tôi tự hào về các bạn. Có được kết quả này, tôi cũng trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, sát sao của các đồng chí Lãnh đạo Chính phủ, đặc biệt là Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, cảm ơn sự ủng hộ và phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành trung ương, địa phương, tổ chức quốc tế, cảm ơn sự đồng hành và chia sẻ của các cơ quan báo chí”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nói.

Hình ảnh tại Hội nghị. Ảnh: MPI

Bản lĩnh, trí tuệ, tư duy đột phá và sự kiên định đến cùng đối với những tham mưu đúng đắn

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đã khái quát 10 điểm sáng nổi bật trong năm 2023 và những năm gần đây của ngành Kế hoạch - Đầu tư như phát triển hệ tư duy mới, tầm nhìn chiến lược mới về  phát triển, phù hợp với thế và lực mới của đất nước, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu thực tiễn đặt ra đối với từng ngành, lĩnh vực và từng địa phương ở cả hiện tại và tương lai; quy mô, tiềm lực của nền kinh tế không ngừng được nâng lên, tăng trưởng được thúc đẩy trên cơ sở giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; thực hiện 03 đột phá chiến lược đạt nhiều kết quả rõ nét; hoàn thành mục tiêu cơ bản trình, phê duyệt xong các quy hoạch trong năm 2023, tạo không gian mới, động lực tăng trưởng mới, đồng thời cũng là căn cứ pháp lý để các bộ, ngành, địa phương ưu tiên thu hút đầu tư, phân bổ nguồn lực phát triển ngành, lĩnh vực và địa phương trong trung và dài hạn.

Tạo bước đột phá về thể chế liên kết vùng, thành lập và tăng cường hoạt động của các Hội đồng điều phối vùng để phối hợp tổ chức triển khai hiệu quả các Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển các vùng, tạo các động lực và cực tăng trưởng mới cho đất nước; Giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 đạt nhiều chuyển biến tích cực; vị trí, vai trò của nước ta trong dòng chảy FDI toàn cầu tiếp tục được nâng lên; hoạt động đối ngoại và ngoại giao kinh tế đạt nhiều thành tựu quan trọng, nâng cao vị thế, uy tín và mở ra những cơ hội, thời cơ, thuận lợi mới cho phát triển đất nước.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, đây là những kết quả quan trọng, không chỉ giúp thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, mà còn nâng cao năng lực nội tại, tính tự chủ, cải thiện rõ nét các yếu tố nền tảng cho tăng trưởng nhanh và bền vững của đất nước trong tương lai.

Những kết quả của nền kinh tế cũng phản ánh sự đóng góp quan trọng của ngành và Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Những thành tựu ngày hôm nay của ngành và Bộ Kế hoạch và Đầu tư là kết quả của quá trình kiên trì đổi mới, là sự kết hợp giữa bản lĩnh, trí tuệ, tư duy đột phá và sự kiên định đến cùng đối với những tham mưu đúng đắn.

Từ những kết quả đạt được và hạn chế, bất cập nêu trên, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng ra 05 bài học kinh nghiệm trong quản lý, điều hành, triển khai công việc được giao thời gian tới.

Thứ nhất, không ngừng rèn luyện bản lĩnh, luôn kiên trì, kiên định, đấu tranh vượt qua tư duy bảo thủ, trì trệ, ngại thay đổi, phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết và trước hết trong công tác tham mưu chính sách, triển khai nhiệm vụ được giao.

Thứ hai, quán triệt nghiêm, bám sát chủ trương, quan điểm, định hướng lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong tham mưu chính sách và tổ chức triển khai thực hiện.

Thứ ba, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính; phát huy trí tuệ tập thể, khát vọng phát triển, quyết tâm cao, nỗ lực lớn đổi mới sáng tạo, đoàn kết, thống nhất trên dưới một lòng vì nhiệm vụ chung; không lồng ghép lợi ích cá nhân, tham nhũng, tiêu cực. Với tinh thần đó, thì không có khó khăn nào chúng ta không thể vượt qua, không có thách thức nào chúng ta không dám đối mặt.

Thứ tư, theo sát, nắm chắc tình hình thế giới, trong nước, chủ động nghiên cứu, tìm tòi hướng đi, giải pháp mới kịp thời, hiệu quả trong tham mưu chính sách, triển khai công việc, nhiệm vụ được giao.

Thứ năm, tăng cường hợp tác quốc tế và trong nước, huy động, khai thác hiệu quả các nguồn lực tài chính, chuyên gia, nhà khoa học để phục vụ công tác nghiên cứu, tham mưu xây dựng chính sách.

Những tồn tại, hạn chế và bài học kinh nghiệm nêu trên không phải của riêng một tập thể, một cá nhân, mà trong mỗi con người chúng ta, tại một thời điểm, trong một công việc nào đó, đòi hỏi mỗi chúng ta phải luôn cố gắng, nỗ lực và quyết tâm vượt qua chính mình để luôn tự hào và phát huy truyền thống lịch sử của toàn ngành Kế hoạch và Đầu tư và Thống kê, đồng hành và nỗ lực trong mỗi bước ngoặt, chặng đường phát triển mới của đất nước, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh.

Tổng kết lại năm 2023 và hơn nửa chặng đường của nhiệm kỳ 5 năm 2021-2025, ngành Kế hoạch - Đầu tư và Thống kê đã cùng với đất nước kế thừa và phát huy thành tựu của 35 năm Đổi mới, đạt được nhiều kết quả quan trọng, thành tựu nổi bật và rất đáng tự hào, đóng góp vào bước ngoặt chuyển mình mới trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội đất nước.
 

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: MPI

Hội tụ trí tuệ - Hướng tới tương lai

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nêu rõ, năm 2024 cũng là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Chúng ta bước vào giai đoạn nước rút, giai đoạn tăng tốc trong thực hiện Kế hoạch 05 năm 2021-2025; chuẩn bị nền tảng để đón nhận thời cơ, vận hội mới cho bước ngoặt của đất nước và tổ chức tổng kết, đánh giá, xác định phương hướng, nhiệm vụ phát triển 05 năm 2026-2030.

Tuy nhiên, bối cảnh, tình hình thế giới năm 2024 và trong những năm tới của Chiến lược 10 năm, Kế hoạch 05 năm dự kiến tiếp tục biến động phức tạp, khó lường; khó khăn, thách thức nhiều hơn thuận lợi, cơ hội. Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nêu 10 vấn đề then chốt, thách thức đặt ra trong công tác tham mưu chiến lược của ngành Kế hoạch - Đầu tư và Thống kê nói chung, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nói riêng. Đồng thời cho biết, quyết tâm phấn đấu cao nhất mục tiêu, kế hoạch đề ra, tại Nghị quyết 01/NQ-CP, Chính phủ đã xác định phương châm hành động của năm 2024 là “kỷ cương, trách nhiệm; chủ động, kịp thời; tăng tốc, sáng tạo; hiệu quả, bền vững”.

Theo Bộ trưởng, trong khó khăn luôn có cơ hội, nếu biết chớp thời cơ, thì thách thức có thể trở thành động lực cho sự phát triển của đất nước trong tình hình mới. Điều đó, cần sự kết tinh sức sáng tạo, sức mạnh đoàn kết, sự nỗ lực phấn đấu bền bỉ, liên tục của cả hệ thống chính trị.

Chính vì thế, toàn ngành xác định phương châm “Hội tụ trí tuệ - Hướng tới tương lai”, không chỉ thụ động nghiên cứu, tìm phương án ứng phó, mà phải chủ động nắm bắt thời cuộc, nhanh nhạy, linh hoạt và bản lĩnh để tranh thủ cơ hội phát triển, tìm ra hướng đi mới, động lực mới để hiện thực hóa khát vọng phát triển đến năm 2030 và năm 2045 Đại hội Đảng XIII đã đặt ra.

Với vai trò cơ quan tham mưu tổng hợp về phát triển kinh tế - xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận thức sâu sắc về vai trò, sứ mệnh và nhiệm vụ của mình trong công tác nghiên cứu, tham mưu chiến lược cho Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các chủ trương, chính sách, giải pháp chỉ đạo điều hành nhằm giữ vững và phát huy các thành quả đạt được, làm cơ sở để tiếp tục phục hồi và phát triển nền kinh tế nhanh hơn, hiệu quả hơn.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nêu rõ, năm 2024, rất nhiều nhiệm vụ khó, nặng nề và quan trọng đang chờ đợi toàn ngành. Càng trong khó khăn lại càng cần hơn nữa sự tham mưu trí tuệ, đột phá của toàn ngành trong việc phấn đấu thực hiện và hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đặt ra.
 

Hình ảnh tại Hội nghị. Ảnh: MPI

Nỗ lực hơn nữa, đổi mới hơn nữa, trí tuệ và bản lĩnh hơn nữa để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đề nghị và kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cũng như toàn ngành Kế hoạch - Đầu tư và Thống kê phải nỗ lực hơn nữa, đổi mới hơn nữa, trí tuệ và bản lĩnh hơn nữa để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới.

Trong đó, tập trung vào các công việc trọng tâm của toàn ngành trong năm 2024 như thực hiện tốt nhiệm vụ tổng hợp, tham mưu với Đảng, Nhà nước về tổng kết 40 năm Đổi mới và chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc, xác định phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030.

Tập trung triển khai ngay Nghị quyết số 01 và 02 của Chính phủ với tinh thần chủ động, sáng tạo, đổi mới, linh hoạt và hành động quyết liệt, hiệu quả hơn nữa, đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành hoặc hoàn thành cao hơn mục tiêu của Kế hoạch năm 2024 đã đề ra để tạo tiền đề phát triển cho năm 2025 và cho cả giai đoạn phát triển 2021-2025.

Tập trung đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 đạt trên 95% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; tiếp tục đưa vốn đầu tư công là vốn mồi để thu hút đầu tư của các thành phần kinh tế.

Nâng cao năng lực phân tích, dự báo và thống kê, đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu về tính kịp thời, chính xác và chất lượng công tác tham mưu, điều hành kinh tế vĩ mô. Mục tiêu nhất quán là ưu tiên, thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng gắn với củng cố, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Hoàn thành và trình phê duyệt 05 quy hoạch vùng còn lại trong quý I năm 2024; tham mưu, tổ chức triển khai kịp thời, hiệu quả các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh đã ban hành, tạo động lực, không gian phát triển mới cho cả nước, vùng và tỉnh.

Tăng cường hoạt động của các Hội đồng điều phối vùng để thúc đẩy liên kết vùng, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của từng vùng, từng địa phương, giải quyết các vấn đề có tính vùng và tạo ra các động lực và cực tăng trưởng mới cho đất nước.

Nắm bắt phản ánh của doanh nghiệp, tham mưu, đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, dự án đầu tư, cắt giảm điều kiện kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp lớn, đầu đàn, doanh nghiệp tư nhân vươn ra thế giới, đầu tư ra nước ngoài.

Tập trung nghiên cứu, xây dựng Đề án Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế tại Việt Nam, Nghị định về thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ đầu tư; Phát huy tối đa hiệu quả của Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia, cả các trung tâm ở các vùng, địa phương, góp phần thúc đẩy xây dựng, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo trong nước; xác định và tập trung vào một số ngành, lĩnh vực mà Việt Nam có lợi thế, có thể tận dụng, đi tắt đón đầu cùng xu thế phát triển của thế giới; hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp trong nước.

Thúc đẩy mạnh mẽ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng; xây dựng và hoàn thiện hơn nữa các thể chế, chính sách để cụ thể hóa các mô hình kinh tế mới như kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế ban đêm, kinh tế chia sẻ…, cũng như các xu thế phát triển về đổi mới sáng tạo, năng lượng tái tạo… Hoàn thiện đề án đào tạo nhân lực cho ngành chíp, bán dẫn để sẵn sàng, chuẩn bị đón nhận những cơ hội, dự án phát triển ngành bán dẫn… Mục tiêu chiến lược là xanh hóa nền kinh tế, nâng cao năng lực nội tại, tính tự chủ, khả năng cạnh tranh của nền kinh tế.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng khẳng định, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành Kế hoạch - Đầu tư và Thống kê xin hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của ngành, giữ vững ngọn cờ cải cách, không ngừng đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm, dũng cảm vượt qua chính mình, thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với sự phát triển của đất nước, sẵn sàng đối mặt với những khó khăn, thách thức, thường xuyên trau dồi kiến thức pháp luật, tư duy phát triển. Khi đã vững về pháp luật, thông về đường lối, chủ trương, định hướng đúng đắn, với một tâm sáng, bầu nhiệt huyết thì chúng ta có thể làm được mọi việc, vì lợi ích của quốc gia, dân tộc, vì sự phát triển, thịnh vượng của đất nước.

Trong bối cảnh, tình hình mới, trước thời khắc mới của đất nước, toàn ngành Kế hoạch - Đầu tư và Thống kê phải bám sát tình hình, diễn biến mới, tập trung đánh giá kết quả, rút ra bài học kinh nghiệm để chuẩn bị xây dựng Nghị quyết Đại hội các cấp trong giai đoạn tới, làm tốt công tác tham mưu cho Đảng, Nhà nước và các địa phương trong giai đoạn phát triển tới, phấn đấu đạt mục tiêu Đại hội Đảng XIII đặt ra.

Đây là một nhiệm vụ, thách thức rất lớn đối với toàn ngành, nhưng chúng ta với tinh thần quyết tâm, không gì là không thể, với một tâm sáng và một trái tim lửa, cùng khát vọng vươn lên, kế thừa kết quả, thành tựu đạt được, chúng ta hoàn toàn tin tưởng, tự tin để cùng nhau phấn đấu nỗ lực, chăm chỉ mỗi ngày, nắm chặt tay, mạnh mẽ để tiến về phía trước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và Thủ tướng Chính phủ cùng nhau viết lên trang sử vẻ vang mới về phát triển đất nước và ngành Kế hoạch - Đầu tư chúng ta./.

Nguồn: Tùng Linh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư/www.mpi.gov.vn/
Cập nhât 11h20 ngày 11/01/2023

 

Tác giả: Quản trị

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

128/QĐ-SKHĐT

Quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thời gian đăng: 25/01/2024

lượt xem: 115 | lượt tải:30

105/QĐ-SKHĐT

Quyết định Công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2022

Thời gian đăng: 14/02/2023

lượt xem: 437 | lượt tải:214

78/NQ-CP

Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ chuyên đề về phòng, chống dịch COVID-19.

Thời gian đăng: 26/07/2021

lượt xem: 1889 | lượt tải:236

01/QĐ-SKHĐT

QĐ về việc ban hành Lịch tiếp công dân năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thời gian đăng: 04/08/2021

lượt xem: 1611 | lượt tải:205

114/QĐ-SKHĐT

QĐ công khai dự toán thu, chi NS năm 2021

Thời gian đăng: 22/08/2021

lượt xem: 1662 | lượt tải:210
Đường dây nóng
  • Đang truy cập72
  • Hôm nay13,609
  • Tháng hiện tại381,820
  • Tháng trước:513,594
  • Tổng lượt truy cập11,533,482
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down