Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và triển khai các Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024

Chủ nhật - 14/01/2024 22:52 218 0
(laichau.gov.vn) Sáng nay (12/1), UBND tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ ngày 05/01/2024 của Chính phủ và triển khai các Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024. Các đồng chí: Lê Văn Lương - Chủ tịch UBND tỉnh; Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì Hội nghị.
Các đồng chí chủ trì Hội nghị.
Các đồng chí chủ trì Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị Văn hoá tỉnh, kết hợp với trực tuyến tới điểm cầu các huyện, thành phố.

Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh có các đồng chí đại diện lãnh đạo: Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các doanh nghiệp Nhà nước, các Hội, Hiệp hội trên địa bàn tỉnh, Công ty Điện lực tỉnh; các Ngân hàng trên địa bàn tỉnh; trưởng các phòng, ban các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh...

Tại điểm cầu các huyện, thành phố có các đồng chí: Thường trực Huyện ủy, Thành ủy, HĐND, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; trưởng, phó các phòng, ban chuyên môn, các đơn vị có liên quan; đại diện UBND các xã, phường, thị trấn...

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Lương khẳng định: Năm 2023, trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, song tỉnh đã được sự quan tâm của đồng chí Thủ tướng Chính phủ thăm, làm việc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho tỉnh; cùng với sự quan tâm của các bộ, ngành Trung ương, của Tỉnh ủy; sự đồng hành, phối hợp của HĐND tỉnh; sự điều hành quyết liệt, chủ động của UBND tỉnh, cùng với sự nỗ lực khắc phục khó khăn của các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị trong thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, đặc biệt sự ủng hộ, tin tưởng của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, các lĩnh vực kinh tế tiếp tục phát triển, văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống người dân được cải thiện, quốc phòng an ninh được củng cố, giữ vững, các hoạt động đối ngoại được đẩy mạnh. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2023 còn một số hạn chế.
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Lương phát biểu khai mạc Hội nghị.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã nhấn mạnh: 06 quan điểm, trọng tâm chỉ đạo điều hành và 12 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 của Chính phủ ban hành ngày 05/1/2024. Kế hoạch năm 2024 của tỉnh được HĐND tỉnh thông qua tại Kỳ họp thứ mười chín.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh.

Tại Hội nghị này, với mục đích tập trung phát huy trí tuệ của tập thể, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Lương đề nghị các vị đại biểu: Phân tích, đánh giá, làm sâu sắc hơn bối cảnh tình hình năm 2023 và tác động, ảnh hưởng đến tỉnh; đánh giá về công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, việc tham mưu trình HĐND tỉnh ban hành các chính sách,...;  phân tích kết quả đạt được, các hạn chế, nguyên nhân khách quan, chủ quan của hạn chế năm 2023; giải pháp cụ thể khắc phục. Đồng thời tập trung phân tích dự báo các thuận lợi, khó khăn, có vấn đề gì mới, có điểm gì khác biệt, khó khăn hơn năm 2023; những trọng tâm chỉ đạo điều hành, các giải pháp, đề xuất, kiến nghị triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/1/2024 của Chính phủ và các Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2024, phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch năm 2024, góp phần quan trọng thực hiện thành công các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Phạm Ngọc Phương trình bày báo cáo tại Hội nghị.
Tại Hội nghị, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã Báo cáo tóm tắt triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước và kế hoạch vốn đầu tư công  năm 2024. Theo đó, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã đề ra 10 nhóm chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Trong đó có những mục tiêu mang tính phấn đấu cao để đảm bảo hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, cụ thể như: Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) khoảng 9%; GRDP bình quân đầu người khoảng 51,5 triệu đồng; giá trị gia tăng ngành nông nghiệp 4,1%; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 225,5 nghìn tấn; thu ngân sách trên địa bàn đạt 2.236 tỷ đồng; tốc độ tăng kim ngạch xuất nhập khẩu 6%; 99,4% thôn, bản có đường xe máy hoặc ô tô đi lại thuận lợi; 96,8% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia; tỷ lệ trường chuẩn quốc gia đạt 68,4%; 60% dân số được quản lý bằng hồ sơ sức khỏe điện tử; 13,1 bác sỹ/1vạn; mức giảm tỷ lệ hộ nghèo 3,8%; 84,1% thôn, bản, khu dân cư có nhà văn hóa; 98,2% chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom và xử lý; 74,5% số xã, phường, thị trấn tại các huyện, thành phố được thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt...
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu tham luận tại Hội nghị.
Tại Hội nghị, các sở, ngành, địa phương cũng đã tham luận tập trung phân tích kết quả đạt được, các hạn chế, nguyên nhân khách quan, chủ quan; giải pháp cụ thể khắc phục. Đồng thời tập trung phân tích dự báo các thuận lợi, khó khăn; những trọng tâm chỉ đạo điều hành, các giải pháp, đề xuất, kiến nghị triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/1/2024 của Chính phủ và các Nghị quyết của HĐND tỉnh...
Điểm cầu tại huyện Mường Tè.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Lương đã trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ của HĐND tỉnh, các Ban Đảng, Ban HĐND tỉnh; sự nỗ lực, cố gắng của các cơ quan, đơn vị, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp. Đồng thời mong muốn các cấp, các ngành phát huy mạnh mẽ tinh thần quyết tâm, cố gắng, nỗ lực phấn đấu hơn nữa trong năm 2024 để có kết quả cao hơn năm 2023 và có thể tăng tốc, tạo được bứt phá trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.
 

Các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Trên cơ sở phân tích kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và dự báo bối cảnh, tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 bên cạnh những thuận lợi còn nhiều khó khăn, thách thức, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đồng chí Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các cán bộ công chức, viên chức tập trung tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như:

Cụ thể hóa Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/1/2024 của Chính phủ, kết luận Thủ tướng Chính phủ, các Nghị quyết của HĐND tỉnh. Bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, trong đó đặc biệt là: Nghị quyết phát triển Sâm Lai Châu; giải pháp khắc phục tình trạng thiếu giáo viên; sớm hoàn thiện kế hoạch của UBND tỉnh với Bệnh viện Bạch Mai; Chỉ thị về nâng cao chất lượng vùng chè... 

Các cấp, các ngành chỉ đạo quyết liệt, quyết tâm phấn đấu hoàn thành 100% các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Để đạt được mục tiêu đề ra cần phải có giải pháp cụ thể triển khai thực hiện, trong đó đối với một số chỉ tiêu năm 2023 chưa đạt thì phải phấn đấu quyết liệt hơn nữa và triển khai phấn đấu ngay từ đầu năm. Các sở, ngành, địa phương, đơn vị phải cụ thể hóa bằng việc xây dựng kế hoạch, chương trình làm việc thật tốt. Đối với một số hạn chế kéo dài phải cải tiến, tìm giải pháp tháo gỡ. Nâng cao chất lượng cải tiến công việc, phát huy mạnh mẽ vai trò trách nhiệm của người đứng đầu. Tăng cường công tác kiểm tra thường xuyên. Đặc biệt dịp Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024, cần thực hiện tốt Chỉ thị của Trung ương, Công văn của Tỉnh ủy đảm bảo cho người dân, hộ nghèo, gia đình, chính sách, các cơ quan trực Tết được đón Tết an toàn, vui tươi, lành mạnh, không để ai bị bỏ lại phía sau...

Nguồn: Đinh Lan/laichau.gov.vn/
Cập nhật 12h40' ngày 12/01/2023

Tác giả: Quản trị

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

128/QĐ-SKHĐT

Quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thời gian đăng: 25/01/2024

lượt xem: 115 | lượt tải:30

105/QĐ-SKHĐT

Quyết định Công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2022

Thời gian đăng: 14/02/2023

lượt xem: 438 | lượt tải:214

78/NQ-CP

Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ chuyên đề về phòng, chống dịch COVID-19.

Thời gian đăng: 26/07/2021

lượt xem: 1889 | lượt tải:236

01/QĐ-SKHĐT

QĐ về việc ban hành Lịch tiếp công dân năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thời gian đăng: 04/08/2021

lượt xem: 1611 | lượt tải:205

114/QĐ-SKHĐT

QĐ công khai dự toán thu, chi NS năm 2021

Thời gian đăng: 22/08/2021

lượt xem: 1662 | lượt tải:210
Đường dây nóng
  • Đang truy cập95
  • Hôm nay14,440
  • Tháng hiện tại382,651
  • Tháng trước:513,594
  • Tổng lượt truy cập11,534,313
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down