Bế mạc Kỳ họp thứ mười chín, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026: 24 Nghị quyết được thông qua

Thứ tư - 13/12/2023 22:51 209 0
(laichau.gov.vn) Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, sáng nay (8/12), Kỳ họp thứ mười chín, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành chương trình đề ra và tiến hành bế mạc Kỳ họp. Đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu bế mạc Kỳ họp.
Quang cảnh Kỳ họp.
Quang cảnh Kỳ họp.

Tiếp tục chương trình Kỳ họp, trong buổi sáng nay các đại biểu đã biểu quyết thông qua 24 Nghị quyết, trong đó có 10 Nghị quyết thường kỳ và 14 Nghị quyết chuyên đề.

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết tại Kỳ họp.

Phát biểu kết luận Kỳ họp, đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh: Đây là Kỳ họp có số lượng nghị quyết được thông qua nhiều nhất của HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay, vừa cụ thể hóa kịp thời các quy định mới của Trung ương, vừa ban hành mới và sửa đổi bổ sung các nghị quyết để đáp ứng yêu cầu thực tiễn của tỉnh. Đối với những nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua tại Kỳ họp, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo các sở, ngành liên quan hướng dẫn triển khai thực hiện cụ thể đến cơ sở; tăng cường thanh tra, kiểm tra, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện, đảm bảo các nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống, đến được với người dân và doanh nghiệp kịp thời, đầy đủ, phát huy hiệu quả trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ngay sau Kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các ngành, các cấp tập trung tuyên truyền sâu rộng đến cử tri và Nhân dân trong tỉnh về kết quả Kỳ họp, nhất là những nội dung cốt lõi trong các nghị quyết để Nhân dân hiểu, đồng thuận cao trong triển khai thực hiện.

Đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu kết luận Kỳ họp.

Năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 và việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV. Song dự báo tình hình quốc tế và trong nước tiếp tục có những thời cơ thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen tác động đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024, tạo sự bứt phá mạnh mẽ để phấn đấu về đích các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo kế hoạch đề ra, Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện  tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, các nghị quyết, đề án, kết luận của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và các chương trình trọng điểm, nhiệm vụ đột phá của tỉnh trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trên cơ sở kết luận của Tỉnh ủy tại Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, sơ kết các nghị quyết chuyên đề, đề án của Tỉnh ủy, các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động, khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được HĐND tỉnh thống nhất, phát huy vai trò của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu trong chỉ đạo triển khai thực hiện.

Tập trung rà soát, cụ thể hóa và triển khai thực hiện kịp thời các văn bản của Trung ương, hoàn thiện các cơ chế, chính sách của tỉnh, tạo cơ sở pháp lý và hàng lang cho việc triển khai thực hiện. Tập trung xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó phải bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, định hướng trong quy hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trong triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ và phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với tăng cường liên doanh, liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Khẩn trương hoàn thiện và triển khai Đề án phát triển Sâm Lai Châu theo Chương trình của Chính phủ. Thực hiện tốt công tác khoanh nuôi tái sinh rừng, quản lý chặt chẽ nguồn giống, thực hiện trồng mới rừng, quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững. Triển khai thực hiện quyết liệt Chương trình xây dựng nông thôn mới, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, ưu tiên cho các xã, huyện xác định đạt chuẩn đến năm 2025. Phát triển các sản phẩm OCOP, tăng số lượng nhưng phải đi đôi với nâng cao chất lượng và tính bền vững của các sản phẩm trên thị trường.

Đẩy mạnh phát triển công nghiệp có lợi thế gắn với bảo vệ môi trường; quản lý chặt chẽ việc đầu tư, vận hành các dự án thủy điện; tiếp tục giải quyết các vướng mắc về vật liệu xây dựng; nâng cao chất lượng xây dựng và triển khai thực hiện quy hoạch, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định. Chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, sản phẩm du lịch, khai thác hiệu quả các khu, điểm du lịch của tỉnh, nhất là các điểm du lịch đã khẳng định được thương hiệu.

Các đại biểu trao đổi bên lề Kỳ họp.

Bên cạnh đó, tiếp tục cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư vào tỉnh. Quản lý, điều hành tài chính, ngân sách chặt chẽ, linh hoạt, hiệu quả, trong đó, khai thác triệt để các nguồn thu, thực hiện thu đúng, thu đủ, phấn đấu đạt cao nhất mục tiêu thu ngân sách 3.000 tỷ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra. Tập trung hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án Hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên và phân bổ nguồn vốn ngay sau khi đủ điều kiện để sớm triển khai thực hiện dự án theo chỉ đạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 9729/BKHĐT-TH, ngày 21/11/2023. Làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư, triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024, tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân, sớm đưa các công trình, dự án vào sử dụng. 

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; khẩn trương triển khai các giải pháp giải quyết tình trạng thiếu giáo viên. Làm tốt công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân; phòng, chống hiệu quả các loại dịch bệnh. Triển khai quyết liệt các Chương trình mục tiêu quốc gia; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho Nhân dân. Tập trung chuẩn bị chu đáo để tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm chia tách, thành lập tỉnh vào đầu tháng 1/2024...

Chuẩn bị đón năm mới 2024 và Tết cổ truyền của dân tộc, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết, tinh thần “tương thân, tương ái” của dân tộc; thực hiện tốt các các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, nhất là người có công với cách mạng, gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, đồng bào bị ảnh hưởng do thiên tai, dịch bệnh, vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng dân tộc thiểu số... bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui Xuân, đón Tết. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền mừng Đảng, mừng Xuân, chào mừng Kỷ niệm 20 năm chia tách, thành lập tỉnh, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong Nhân dân các dân tộc, góp phần mang đến khí thế, động lực mới cho triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2024.

Danh sách các Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ mười chín, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

(1)

Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2024.

(2)

Nghị quyết quyết định tổng số biên chế công chức; phê duyệt tổng số lượng người làm việc; hợp đồng lao động theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập hưởng lương từ ngân sách Nhà nước và biên chế trong các tổ chức hội có tính chất đặc thù tỉnh Lai Châu năm 2024.

(3)

Nghị quyết quyết định số lượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

(4)

Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2022.

(5)

Nghị quyết phân bổ, bổ sung kinh phí cho các đơn vị dự toán khối tỉnh và các huyện, thành phố để thực hiện các chế độ chính sách, nhiệm vụ phát sinh và Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023.

(6)

Nghị quyết dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2024.

(7)

Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư các dự án kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025.

(8)

Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy; người được giao nhiệm vụ hỗ trợ các đối tượng cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh.

(9)

Nghị quyết quy định chức danh, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, bản, tổ dân phố và người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

(10)

Nghị quyết quy định về một số chính sách đặc thù trong công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe và điều dưỡng; thăm hỏi khi ốm đau; phúng viếng trong tang lễ; thăm hỏi, tặng quà nhân dịp tết nguyên đán, ngày thương binh liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

(11)

Nghị quyết dừng thực hiện chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông liên vùng Pa Vệ Sủ - Pa Ủ, huyện Mường Tè đã được phê duyệt theo Nghị quyết 41/NQ-HĐND ngày 10/8/2021 của HĐND tỉnh và phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, sửa chữa một số tuyến đường giao thông các xã Pa Vệ Sủ, Pa Ủ huyện Mường Tè.

(12)

Nghị quyết giao bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025.

(13)

Nghị quyết giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia.

(14)

Nghị quyết phê duyệt danh sách thôn, bản có đông đồng bào dân tộc có khó khăn đặc thù thuộc đối tượng đầu tư Tiểu dự án 1 thuộc dự án 9 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2023, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh.

(15)

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của HĐND tỉnh về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

(16)

Nghị quyết quy định một số nội dung, mức hỗ trợ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh.

(17)

Nghị quyết quy định định mức chi ngân sách nhà nước, nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục, tiêu chí lựa chọn các dự án, kế hoạch, nhiệm vụ, phương án sản xuât nông nghiệp và các ngành nghề lĩnh vực khác thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh.

(18)

Nghị quyết quy định mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

(19)

Nghị quyết thông qua hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

(20)

Nghị quyết chấp thuận danh mục công trình, dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2024.

(21)

Nghị quyết quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án đường liên xã Khun Há - Bản Bo, huyện Tam Đường.

(22)

Nghị quyết thông qua Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Mường So, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

(23)

Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 39/2020/NQ-HĐND, ngày 13 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025.

(24)

Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2024.

 
Nguồn: Thu Hoài - Đinh Lan/laichau.gov.vn/
Cập nhật 12h22' ngày 07/12/2023

Tác giả: Quản trị

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

128/QĐ-SKHĐT

Quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thời gian đăng: 25/01/2024

lượt xem: 115 | lượt tải:30

105/QĐ-SKHĐT

Quyết định Công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2022

Thời gian đăng: 14/02/2023

lượt xem: 438 | lượt tải:214

78/NQ-CP

Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ chuyên đề về phòng, chống dịch COVID-19.

Thời gian đăng: 26/07/2021

lượt xem: 1889 | lượt tải:236

01/QĐ-SKHĐT

QĐ về việc ban hành Lịch tiếp công dân năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thời gian đăng: 04/08/2021

lượt xem: 1611 | lượt tải:205

114/QĐ-SKHĐT

QĐ công khai dự toán thu, chi NS năm 2021

Thời gian đăng: 22/08/2021

lượt xem: 1662 | lượt tải:210
Đường dây nóng
  • Đang truy cập68
  • Hôm nay13,695
  • Tháng hiện tại381,906
  • Tháng trước:513,594
  • Tổng lượt truy cập11,533,568
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down