Họp Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia và Tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công

Thứ năm - 05/10/2023 05:24 924 0
(laichau.gov.vn) Sáng nay (5/10), UBND tỉnh tổ chức họp Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Lai Châu và Tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Lương chủ trì cuộc họp.
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Lương điều hành cuộc họp.
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Lương điều hành cuộc họp.

Dự họp còn có các đồng chí: Thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Lai Châu, Tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; thành viên của Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; Trưởng các phòng, ban các huyện, thành phố: Tài chính - Kế hoạch; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Kinh tế), Lao động - Thương binh và Xã hội, Dân tộc; lãnh đạo, chuyên viên liên quan thuộc Văn phòng UBND tỉnh.

Điều hành cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Lương nhấn mạnh ý nghĩa của cuộc họp nhằm tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia và giải ngân vốn đầu tư công. Vì vậy, đồng chí đề nghị các đơn vị tập trung báo cáo khó khăn, vướng mắc và bàn giải pháp trong thời gian tới.

Đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày dự thảo báo cáo tại cuộc họp.

Theo dự thảo Báo cáo Sơ kết 2 năm thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lai Châu: Thực hiện các quy định của Trung ương, tỉnh Lai Châu đã ban hành cơ bản đầy đủ, đồng bộ với tổng số hơn 80 văn bản, đảm bảo cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia. Ngoài ra, UBND tỉnh cũng đã biên tập, xuất bản 1.000 cuốn sách về “Cơ chế, chính sách thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lai Châu” tập hợp các văn bản về cơ chế chính sách của tỉnh, phát cho các đơn vị từ tỉnh đến xã. Cuốn sách giúp tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao hiểu biết, thuận lợi trong tra cứu góp phần thực hiện hiệu quả, đảm bảo đúng các quy định pháp luật.

Quang cảnh cuộc họp.

Để triển khai thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia, Chính phủ và các bộ, ngành trung ương đã và đang ban hành rất nhiều văn bản tổ chức triển khai thực hiện, tuy nhiên việc ban hành các văn bản cơ chế, chính sách còn chậm, không đồng bộ (vốn giao trước, cơ chế chính sách ban hành sau) nên đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân.

Đại diện lãnh đạo huyện Than Uyên phát biểu tại cuộc họp.

Về nội dung này, đại diện lãnh đạo các huyện, thành phố cũng đã phát biểu tập trung những vướng mắc, khó khăn từ cơ chế, chính sách đã được ban hành của trung ương, dẫn đến các địa phương mất nhiều thời gian rà soát, kiến nghị để sửa đổi, bổ sung. Đến nay nhiều nội dung, hoạt động (nguồn vốn sự nghiệp) vẫn chưa triển khai thực hiện được, kết quả là một nguồn lực lớn của tỉnh được trung ương hỗ trợ nhưng chậm được khai thông, giải ngân…

Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu tại cuộc họp.

Về Báo cáo Tình hình thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công 9 tháng năm 2023 cho thấy: Công tác triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện rất quyết liệt, UBND tỉnh đã bám sát các chỉ đạo của Trung ương và tình hình thực tế của Tỉnh để chỉ đạo các đơn vị tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Công tác kiểm tra, giám sát đôn đốc triển khai được quan tâm. Chủ tịch UBND tỉnh cùng với các sở, ban ngành tỉnh đã làm việc với các huyện, thành phố để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, giải ngân các dự án, đặc biệt là đối với các dự án quan trọng, được giao kế hoạch vốn lớn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Giàng A Tính phát biểu tại cuộc họp.

Về nội dung này, đa phần các đại biểu cho rằng, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc và là điểm nghẽn, nguyên nhân lớn nhất dẫn đến nhiều dự án triển khai chậm, giải ngân thấp; nguồn cung vật liệu xây dựng (cát, đá…) ở một số địa bàn còn khan hiếm, không đáp ứng được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Trọng Hải phát biểu tại cuộc họp.

Trao đổi, thảo luận tại cuộc họp, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ngành cũng đã phát biểu làm rõ nhiều vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ trong quá trình triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia và giải ngân vốn đầu tư công. Đồng thời đưa ra các giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho địa phương, cơ sở. Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã đề nghị sở, ngành chức năng, các địa phương tăng cường hỗ trợ cơ sở trong triển khai các chương trình; đặc biệt là việc nghiên cứu và vận dụng các chính sách trong quá trình thực hiện; đẩy mạnh công tác phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, địa phương; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; các địa phương phải tiến hành rà soát đúng, đủ và chính xác để có những kiến nghị, đề xuất phù hợp, xác đáng; đẩy mạnh các phong trào để triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia; tổng hợp nhu cầu cần tập huấn, hướng dẫn, cập nhật, hệ thống lại các văn bản cần thiết phục vụ cho quá trình triển khai thực hiện; các sở, ngành chức năng cũng rà soát lại toàn bộ văn bản và căn cứ và thực tế triển khai tại các địa phương để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp...

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Lương kết luận cuộc họp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Lương nhấn mạnh nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, vì vậy đồng chí bày tỏ sự chia sẻ với các sở, ngành, địa phương mặc dù đã có rất nhiều cố gắng. Để triển khai các Chương trình đúng theo quy định và đạt được mục tiêu đề ra, hiệu quả như mong muốn. Đồng chí đề nghị: Trước tiên phải hoàn thiện hệ thống văn bản, “Nếu không giải được bài toán văn bản thì lại tiếp tục vướng mắc”, vì vậy đề nghị cơ quan thường trực chủ động tham mưu, sớm tổng hợp thống nhất với Sở Tư pháp để hoàn thiện hệ thống văn bản. Kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo, bộ phận giúp việc các cấp, Ban Quản lý xã và Ban Phát triển thôn bản; cần hết sức nghiêm túc, nghiêm khắc kiểm điểm đối với các huyện, các xã chưa thành lập tổ chức bộ máy theo quy định.

Đối với các khó khăn vướng mắc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương trước tiên phải nghiên cứu thật kỹ và phải hiểu, nắm chắc các văn bản chỉ đạo, triển khai, hướng dẫn; rà soát kỹ lưỡng từng nội dung chương trình, từng tiểu dự án; có báo cáo tổng hợp các nội dung làm được và chưa làm được một cách cụ thể rõ ràng. Đối với các sở, ngành phải bám sát Bộ chủ quản và tham khảo các tỉnh để tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn.

Đối với giải ngân vốn đầu tư công, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Lương nhấn mạnh tinh thần cố gắng, quyết tâm và quyết liệt trong triển khai thực hiện của các cấp, các ngành; đồng thời đề nghị các sở, ngành tăng cường kiểm tra, hướng dẫn chuyên sâu; các huyện đẩy mạnh phân công và hướng dẫn kỹ lưỡng cho cấp xã, tăng cường “cầm tay chỉ việc”; những tháng cuối năm hạn chế thăm quan, học tập để tập trung giải quyết công việc; đẩy mạnh các phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 20 năm chia tách và thành lập tỉnh, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần nâng cao hiệu quả triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh; đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội đẩy mạnh công tác dân vận, tuyên truyền cùng với cấp ủy, chính quyền trong tỉnh quyết tâm, quyết liệt hoàn thành các chỉ tiêu trong quý 4 và của năm 2023...

Nguồn: laichau.gov.vn/Đinh Lan
Cập nhật 12h45' ngày 05/10/2023

Tác giả: Quản trị

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

128/QĐ-SKHĐT

Quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thời gian đăng: 25/01/2024

lượt xem: 269 | lượt tải:545

105/QĐ-SKHĐT

Quyết định Công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2022

Thời gian đăng: 14/02/2023

lượt xem: 524 | lượt tải:266

78/NQ-CP

Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ chuyên đề về phòng, chống dịch COVID-19.

Thời gian đăng: 26/07/2021

lượt xem: 2083 | lượt tải:256

01/QĐ-SKHĐT

QĐ về việc ban hành Lịch tiếp công dân năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thời gian đăng: 04/08/2021

lượt xem: 1740 | lượt tải:231

114/QĐ-SKHĐT

QĐ công khai dự toán thu, chi NS năm 2021

Thời gian đăng: 22/08/2021

lượt xem: 1828 | lượt tải:234
Đường dây nóng
  • Đang truy cập94
  • Hôm nay10,643
  • Tháng hiện tại387,290
  • Tháng trước:515,353
  • Tổng lượt truy cập13,147,132
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down