13 nghị quyết quan trọng được thông qua tại Kỳ họp thứ hai mươi (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thứ hai - 22/04/2024 00:08 47 0
(laichau.gov.vn) Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, sáng nay (17/4), Kỳ họp thứ hai mươi (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra và bế mạc. Các đồng chí: Chu Lê Chinh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Sỹ Cảnh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đồng chủ trì Kỳ họp. Tại đây, đại biểu HĐND tỉnh đã nhất trí cao, biểu quyết thông qua 13 nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển.
Các đồng chí chủ trì Kỳ họp.

Dự bế mạc Kỳ họp có đồng chí Lê Văn Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; đại diện Thường trực HĐND, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố…
 

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Sỹ Cảnh báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tổ.

Trước đó, chiều qua (16/4), đại biểu HĐND tỉnh đã thảo luận tại tổ. Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tổ, đồng chí Nguyễn Sỹ Cảnh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết, đã có 35 ý kiến tham gia vào các dự thảo nghị quyết được trình tại Kỳ họp. Phần lớn ý kiến của đại biểu tập trung vào việc điều chỉnh, xem xét một số nội dung trong dự thảo Nghị quyết Quyết định chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương khởi công mới giai đoạn 2021 - 2025; dự thảo Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo đại học sư phạm chuyên ngành Tiếng Anh, Tin học, Âm nhạc, Mỹ thuật trên địa bàn tỉnh; dự thảo Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 29/3/2022 của HĐND tỉnh quy định mức thu học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh thực hiện từ năm học 2022 - 2023 đến hết năm học 2025 - 2026...
 

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Lương giải trình, tiếp thu các ý kiến của đại biểu.

Trên cơ sở các ý kiến tham gia của đại biểu, UBND tỉnh cũng đã có báo cáo giải trình và tiếp thu, hoàn thiện dự thảo nghị quyết trước khi HĐND tỉnh thông qua. Thay mặt UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Lương đã giải trình về nội dung dự án Hạ tầng một số điểm du lịch, văn hóa huyện Tam Đường, Phong Thổ; nội dung đầu tư điểm dừng chân ngắm cảnh khu vực đèo Giang Ma. Đồng thời tiếp thu một số ý kiến tham gia của đại biểu tại dự thảo Nghị quyết Giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025; giải trình và tiếp thu một số nội dung trong dự thảo Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo đại học sư phạm chuyên ngành Tiếng Anh, Tin học, Âm nhạc, Mỹ thuật trên địa bàn tỉnh...
 

Đại biểu HĐND tỉnh Đào Xuân Huyên đề nghị làm rõ về nội dung đầu tư điểm dừng chân ngắm cảnh khu vực đèo Giang Ma.

Sáng nay, tại hội trường, đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục tham gia ý kiến, đề nghị cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND tỉnh làm rõ trước khi biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết. Đại biểu quan tâm nhiều nhất đến các nội dung trong dự thảo Nghị quyết Quyết định chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương khởi công mới giai đoạn 2021 - 2025; dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 29/3/2022 của HĐND tỉnh quy định mức thu học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh thực hiện từ năm học 2022 - 2023 đến hết năm học 2025 - 2026... và một số nội dung trong các dự thảo nghị quyết khác.
 

Đại diện cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh giải trình ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh tại hội trường.

Để tạo sự thống nhất cao với các nội dung đã trình, lãnh đạo UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh đã giải trình làm rõ thêm ý kiến của đại biểu. Cũng tại đây, chủ tọa Kỳ họp cũng đã đề nghị các đơn vị, địa phương trực tiếp được thụ hưởng sau khi nghị quyết được ban hành cùng tham gia ý kiến về nội dung dự thảo, những phân tích của đại biểu HĐND tỉnh. Từ đó để sau khi nghị quyết ban hành sẽ thực sự đi vào cuộc sống.
 

Đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết tại Kỳ họp.

Bày tỏ sự thống nhất cao với các nội dung dự thảo nghị quyết được trình tại Kỳ họp, 100% đại biểu HĐND tỉnh dự Kỳ họp đã biểu quyết nhất trí thông qua 13 nghị quyết.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Chu Lê Chinh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh đã xem xét thông qua 13 nghị quyết. Các nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua có nội dung quan trọng, liên quan đến giải ngân vốn ngân sách, thực hiện các dự án đầu tư, biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.
 

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Chu Lê Chinh phát biểu bế mạc Kỳ họp.

Để các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị ngay sau Kỳ họp, UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua; các cấp, các ngành chủ động hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là cấp cơ sở tổ chức thực hiện nghị quyết nghiêm túc, hiệu quả; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện nghị quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong triển khai thực hiện, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả triển khai thực hiện nghị quyết.

Đại biểu dự bế mạc Kỳ họp.

Đề nghị Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND tỉnh báo cáo kết quả Kỳ họp, tuyên truyền, phổ biến các nội dung Nghị quyết đến đông đảo cử tri và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh; phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tăng cường giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua.

13 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp gồm:

1. Nghị quyết Quyết định chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương khởi công mới giai đoạn 2021 - 2025.

2. Nghị quyết Giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025.

3. Nghị quyết Giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2024 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.

4. Nghị quyết Quy định một số nội dung, định mức xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.

5. Nghị quyết Phân bổ, bổ sung kinh phí sự nghiệp thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, chế độ, chính sách và nhiệm vụ phát sinh năm 2024.

6. Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo đại học sư phạm chuyên ngành Tiếng Anh, Tin học, Âm nhạc, Mỹ thuật trên địa bàn tỉnh.

7. Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định nội dung, mức chi cho các chức danh là thành viên thực hiện các nhiệm vụ thi tại các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Nghị quyết số 56/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh.

8. Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số của 05/2022/NQ-HĐND ngày 29/3/2022 của HĐND tỉnh quy định mức thu học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh thực hiện từ năm học 2022 - 2023 đến hết năm học 2025 - 2026.

9. Nghị quyết Phê duyệt bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục năm 2024.

10. Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ một số nội dung thực hiện bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, di cư tự do trên địa bàn tỉnh Lai Châu theo quyết định số 590/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

11. Nghị quyết Thông qua nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch suối Phiêng Phát, huyện Tân Uyên.

12. Nghị quyết Thông qua nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Pắc Ta, huyện Tân Uyên.

13. Nghị quyết bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.


Nguồn: Kim Anh - Nguyễn Chanh/laichau.gov.vn/
Cập nhật 12h02' ngày 17/4/2024

Tác giả: Quản trị

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

128/QĐ-SKHĐT

Quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thời gian đăng: 25/01/2024

lượt xem: 176 | lượt tải:50

105/QĐ-SKHĐT

Quyết định Công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2022

Thời gian đăng: 14/02/2023

lượt xem: 475 | lượt tải:234

78/NQ-CP

Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ chuyên đề về phòng, chống dịch COVID-19.

Thời gian đăng: 26/07/2021

lượt xem: 1960 | lượt tải:243

01/QĐ-SKHĐT

QĐ về việc ban hành Lịch tiếp công dân năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thời gian đăng: 04/08/2021

lượt xem: 1662 | lượt tải:216

114/QĐ-SKHĐT

QĐ công khai dự toán thu, chi NS năm 2021

Thời gian đăng: 22/08/2021

lượt xem: 1716 | lượt tải:217
Đường dây nóng
  • Đang truy cập94
  • Hôm nay14,422
  • Tháng hiện tại417,660
  • Tháng trước:519,644
  • Tổng lượt truy cập12,088,966
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down