Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương triển khai Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017

Thứ năm - 29/12/2016 21:54 181 0
(laichau.gov.vn) Trong 2 ngày 28-29/12, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương nhằm triển khai Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017. Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị.
Các đại biểu tại điểm cầu Lai Châu
Các đại biểu tại điểm cầu Lai Châu

Tại điểm cầu Lai Châu có các đồng chí: Nguyễn Khắc Chử, Bí thư Tỉnh ủy; Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh; các thành viên UBND tỉnh; đại diện một số ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

Hội nghị dự kiến sẽ nghe báo cáo, tập trung thảo luận 7 nội dung, trong đó có Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017; dự thảo Nghị quyết ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ"; dự thảo Báo cáo tổng kết đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016; dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2016-2017, định hướng đến năm 2020…

Theo đó, tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016, trong đó nêu rõ: Kinh tế tiếp tục đà phục hồi tăng trưởng, ước cả năm tốc độ tăng trưởng GDP đạt 6,21%. Thị trường tiền tệ, chứng khoán diễn biến tích cực, thanh khoản hệ thống được đảm bảo; tỷ giá được điều hành linh hoạt. Cả nước có hơn 110.000 doanh nghiệp thành lập mới, nhiều doanh nghiệp hoạt động trở lại; tiến hành cổ phần hóa 52 doanh nghiệp nhà nước; xuất khẩu tăng khoảng 8%; thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt kết quả cao với số vốn đăng ký mới  đạt 24,4 tỷ USD, vốn thực hiện đạt gần 15,8 tỷ USD. Trong năm 2016, cả nước đã lần đầu tiên đón hơn 10 triệu lượt khách quốc tế...

Dự thảo Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 đề ra các yêu cầu như: Đảm bảo kinh tế vĩ mô phải được đặt lên hàng đầu; đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế gắn với tăng trưởng và thực hiện 3 đột phá chiến lược; bảo đảm phát triển nhanh, bền vững; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng nền hành chính hiện đại phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp. Trong 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để đạt được mục tiêu đặt ra, có 3 chỉ tiêu quan trọng nhất là tăng trưởng GDP đạt 6,7%, ổn định lạm phát ở mức 4% và đảm bảo ngân sách Trung ương và địa phương.

Tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trình bày dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 19 -2017/NQ –CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020. Mục tiêu Nghị quyết đặt ra là các chỉ tiêu về môi trường kinh doanh đạt trung bình của nhóm nước ASEAN 4, giai đoạn 2017 - 2020 đạt điểm số trung bình của nhóm nước ASEAN 4.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các Bộ, ngành trình bày một số nội dung quan trọng như: Báo cáo về triển khai thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế và Nghị quyết 24/2016/QH14 về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020; báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, trong nhấn mạnh 3 nhiệm vụ trọng tâm đặt ra trong năm 2017.

Hội nghị cũng đã nghe trình bày báo cáo của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho các bộ ngành, cơ quan, địa phương, kết quả kiểm tra của Tổ công tác; tờ trình và dự thảo Nghị quyết ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)...

Tại hội nghị, đại biểu của nhiều tỉnh, thành phố phát biểu báo cáo nhanh tình hình kinh tế - xã hội địa phương, tình hình thực hiện các Nghị quyết số 01/NQ-CP  và Nghị quyết số 13 /NQ-CP của Chính phủ, đồng thời nêu những đề xuất, kiến nghị, góp ý kiến xây dựng dự thảo nghị quyết về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh, đánh giá cao ý kiến phát biểu tâm huyết và trách nhiệm của các đại biểu tham dự hội nghị, đồng thời yêu cầu các Bộ, Ngành tiếp thu để sớm hoàn thiện dự thảo Nghị quyết đưa vào triển khai thực hiện ngay từ những ngày đầu năm.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: Những thành tựu đạt được trong năm 2016 là rất đáng trân trọng, tuy nhiên năm 2017 được dự báo vẫn còn nhiều khó khăn (thiên tai, nợ công, năng lực cạnh tranh, biến động quốc tế phức tạp, khó lường…), do đó để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, Ngành, địa phương cần tập trung giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát nhằm tạo điều kiện để tăng trưởng cao hơn năm 2016 trên cơ sở cải thiện năng suất, nâng cao chất lượng trên mọi lĩnh vực, tăng trưởng đi đôi với bảo vệ môi trường; tháo gỡ các thể chế chính sách, sớm phát hiện trình Chính phủ những quy định kìm hãm sự phát triển của đất nước; có lộ trình xử lý nợ xấu và nợ công, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, đẩy mạnh cơ chế khoán và công khai ngân sách; tập trung phát triển thị trường trong nước, mở rộng xuất khẩu, phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại; tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững; đẩy mạnh đầu tư vào công nghiệp công nghệ cao; tập trung vốn ngân sách nhà nước cho các dự án phát triển hạ tầng trọng điểm; tăng cường liên kết vùng, phát triển các khu kinh tế; chấn chỉnh lại công tác quy hoạch đô thị; chú trọng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, thực hiện chính sách đối với người có công; thực hiện tốt chính sách tôn giáo, dân tộc, bảo đảm quyền tự do, bình đẳng con người Việt Nam; tập trung cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp; tăng cường ứng phó với biến đổi khí hậu; tập trung giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để bị động bất ngờ xảy ra… Thủ tướng Chính phủ cũng thống nhất chủ đề của năm 2017 đó là "tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thi đua sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững, xây dựng chính quyền liêm chính, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp".

 

Tác giả: Nguyễn Nga

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

128/QĐ-SKHĐT

Quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thời gian đăng: 25/01/2024

lượt xem: 222 | lượt tải:283

105/QĐ-SKHĐT

Quyết định Công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2022

Thời gian đăng: 14/02/2023

lượt xem: 504 | lượt tải:255

78/NQ-CP

Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ chuyên đề về phòng, chống dịch COVID-19.

Thời gian đăng: 26/07/2021

lượt xem: 2015 | lượt tải:249

01/QĐ-SKHĐT

QĐ về việc ban hành Lịch tiếp công dân năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thời gian đăng: 04/08/2021

lượt xem: 1711 | lượt tải:225

114/QĐ-SKHĐT

QĐ công khai dự toán thu, chi NS năm 2021

Thời gian đăng: 22/08/2021

lượt xem: 1763 | lượt tải:227
Đường dây nóng
  • Đang truy cập63
  • Hôm nay14,850
  • Tháng hiện tại392,350
  • Tháng trước:573,183
  • Tổng lượt truy cập12,636,839
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down