Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 6 (lần 1)

Thứ hai - 12/06/2017 03:49 218 0
Phiên họp được UBND tỉnh tổ chức ngày 08/6. Đồng chí  Đỗ Ngọc An –Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.
Quảng cảnh buổi phiên họp
Quảng cảnh buổi phiên họp
Phiên họp đã thảo luận và cho ý kiến vào một số nội dụng quan trọng như: Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định về chế độ công tác phí, chế độ hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết ban hành giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT trên địa bàn tỉnh; Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chủ yếu thực hiện dự toán thu, chi NSĐP 06 tháng cuối năm 2017; Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; Báo cáo kết quả công tác giải quyết khiếu nại tố cáo 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 và Báo cáo kết quả công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2017.
       
  Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định về chế độ công tác phí, chế độ hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh nhằm tạo sự chủ động cho các đơn vị dự toán trong công tác quản lý và xây dựng dự toán. Tăng cường vai trò, trách nhiệm cho các đơn vị dự toán, chủ động trong tổ chức quản lý điều hành, sử dụng ngân sách nhà nước, góp phần hạn chế thất thoát lãng phí trong sử dụng ngân sách nhà nước của các cơ quan, đơn vị…Tham gia ý kiến làm rõ nội dung của Tờ trình, một số đại biểu cho rằng cần xem xét lại kinh phí đối với chế độ chi tiêu hội nghị;  nên để tối đa tiền thanh toán tự túc phương tiện đối với cán bộ, công chức, viên chức không có tiêu chuẩn được bố trí xe ô tô khi đi công tác, nhưng nếu đi công tác cách trụ sở cơ quan từ 10 km trở lên và từ 15 km trở lên mà tự túc bằng phương tiện cá nhân của mình và giữ nguyên chế độ thanh toán với người đi công tác để khuyến kích cán bộ thường xuyên đi công tác nắm địa bàn; tập trung thảo luận vào mức khoán, công tác truy thu công tác phí và một số nội dung cần bổ xung khi chưa được nêu trong dự thảo...
 
       Với Tờ trình và dự thảo Nghị quyết ban hành giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT trên địa bàn tỉnh cơ bản các đại biểu nhất trí với những nội dung nêu trong Nghị quyết theo Thông tư số 02/2017/TT-BYT ngày 15/3/2017 của Bộ Y tế phù hợp quy định hiện hành đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập thực hiện nhiệm vụ, thông qua đó bảo đảm nguồn thu hợp pháp và hợp lý cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh và đảm bảo quyền lợi cho người dân khi đi khám bệnh, chữa bệnh. Một số đại biểu cho rằng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước ở tỉnh ta nhu cầu này chưa phát triển và giá dịch vụ cao so với thu nhập của người dân nên cần xây dựng lộ trình tăng dân theo mức thu nhập của người dân trên địa bàn tỉnh.
    
 Về báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chủ yếu thực hiện dự toán thu, chi NSĐP 06 tháng cuối năm 2017. Theo đó, tổng thu ngân sách địa phương ước thực hiện 6 tháng đầu năm là 4.843.000 triệu đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2016. Thu ngân sách trên địa bàn các huyện, thành phố ước thực hiện 6 tháng là 229.350 triệu đồng. Tổng chi Ngân sách địa phương ước thực hiện 6 tháng là 2.580.854 triệu đồng, đạt 41% so với HĐND tỉnh giao, bằng 91% so với cùng kỳ năm trước... Các địa phương đã chủ động triển khai quyết liệt nhiều biện pháp quản lý thu, khai thác nguồn thu, chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế, đẩy mạnh thanh kiểm tra, các hoạt động giám sát của các cấp, các ngành cùng với việc cải cách thủ tục hành chính thuế đã tạo điều kiện khai thác tập trung các nguồn thu trên địa bàn đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời. Tuy nhiên tổng số thu NSNN trên địa bàn 6 tháng đầu năm đạt tỷ lệ thấp do thu từ các doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý trên địa bàn là khoản thu chiếm tỷ trọng cao trong tổng dự toán thu năm 2017. Ước thực hiện 6 tháng đầu năm chỉ đạt 36% so với dự toán HĐND tỉnh giao... Về vấn đề này các đại biểu đã tập trung làm phân tích, làm rõ các nguyên nhân dẫn đến việc thực hiện thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm trên địa bàn đạt thấp.
     
 6 tháng đầu năm toàn tỉnh tiếp 522 lượt với 657 người (tăng 148 lượt so với cùng kỳ năm 2016), trong đó có 03 đoàn đông người bằng 02 vụ việc (giảm 07 đoàn so với cùng kỳ năm 2016). Lĩnh vực khiếu kiện, kiến nghị, phản ánh chủ yếu là đến chế độ bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; tranh chấp đất đai, nguồn nước; quy chủ lại đất; điều chỉnh địa giới hành chính; hỗ trợ sản xuất; xác nhận thủ tục làm hồ sơ hưởng chế độ thương binh,... Qua tiếp công dân, đã xem xét giải quyết, hướng dẫn, giải thích cho công dân hiểu về các chế độ, chính sách có liên quan, đồng thời giúp công dân thực hiện đúng quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định.
          
     Các cơ quan hành chính nhà nước tiếp nhận 608 đơn (tăng 200 đơn so với cùng kỳ năm 2016), trong đó có 09 đơn khiếu nại, 08 đơn tố cáo, 788 đơn kiến nghị, phản ánh. Đã giải quyết 06/07 vụ thuộc thẩm quyền (03 vụ khiếu nại, 03 vụ tố cáo.
           
   Các cấp, các ngành đã triển khai thực hiện 11 cuộc thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định.  Đã kết luận 07 cuộctại 08 đơn vị; chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong việc chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo như: việc xây dựng nội quy, quy chế, niêm yết lịch tiếp công dân và trang thiết bị phục vụ cho công tác tiếp công dân tại một số đơn vị chưa đảm bảo theo quy định; có đơn vị chưa mở sổ đăng ký tiếp công dân, sổ theo dõi xử lý đơn; việc phân loại, xử lý đơn thư còn lúng túng. Đồng thời, đề xuất các biện pháp chấn chỉnh tồn tại, hạn chế trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.
                   
  Hội nghị cũng đã thông qua báo cáo kết quả công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2017.
 
   Kết luận hội nghị đồng chí Đỗ Ngọc An –Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu dối với 02 Tờ trình Sở Tài chính tiếp thu các ý kiếm tham gia của đại biểu, tính toán lại các nguồn kinh phí chi tiêu cho hợp lý; hoàn chỉnh 02 Tờ trình trước ngày 13/6 để chuyển các Ban hội đồng nhân dân tỉnh xem xét.
       
 Về báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chủ yếu thực hiện dự toán thu, chi NSĐP 06 tháng cuối năm 2017 Văn phòng UBND tỉnh tiếp thu ý kiến tham gia hoàn chỉnh báo cáo; Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng Sở Tài chính phối hợp với các đại phương tổ chức triển khai giải ngân các nguồn vốn; Cục Thuế tỉnh cùng các ngành chức năng có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh ban văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành trong việc thu, chi NSĐP, trong đó chú trọng công tác thu nợ đọng; thu trên địa bàn tỉnh; các nguồn thu từ khoáng sản môi trường; Tăng cường công tác quản lý, khai thác tốt nguồn thu ngân sách, tăng cường thanh tra, kiểm tra, chống thất thu, nợ đọng thuế. Điều hành các nguồn chi ngân sách linh hoạt, tiết kiệm, đúng mục đích và hiệu quả. Bên cạnh đó chủ động đề ra các giải pháp nhằm hoàn thành và vượt dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2017.
 
Thời gian tới, các lực lượng vũ trang tăng cường các giải pháp đảm bảo ANTT tại cơ sở; tập trung thực hiện tốt công tác đảm bảo ANTT cho các sự kiện lớn của Đảng và Nhà nước. Thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, đẩy  mạnh biện pháp ATGT.
 

Tác giả: Thu Hoài

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

128/QĐ-SKHĐT

Quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thời gian đăng: 25/01/2024

lượt xem: 221 | lượt tải:268

105/QĐ-SKHĐT

Quyết định Công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2022

Thời gian đăng: 14/02/2023

lượt xem: 503 | lượt tải:255

78/NQ-CP

Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ chuyên đề về phòng, chống dịch COVID-19.

Thời gian đăng: 26/07/2021

lượt xem: 2013 | lượt tải:249

01/QĐ-SKHĐT

QĐ về việc ban hành Lịch tiếp công dân năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thời gian đăng: 04/08/2021

lượt xem: 1710 | lượt tải:225

114/QĐ-SKHĐT

QĐ công khai dự toán thu, chi NS năm 2021

Thời gian đăng: 22/08/2021

lượt xem: 1762 | lượt tải:227
Đường dây nóng
  • Đang truy cập107
  • Hôm nay18,639
  • Tháng hiện tại364,734
  • Tháng trước:573,183
  • Tổng lượt truy cập12,609,223
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down