Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh

Thứ tư - 14/03/2018 03:34 187 0
Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh
(MPI) – Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 08/3/2018 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2018 chỉ rõ, trong năm 2018 và các năm tiếp theo, Chính phủ tiếp tục coi công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật, cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh là ưu tiên hàng đầu. Tích cực rà soát các cơ chế, chính sách, quy định pháp luật, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, bất cập gây cản trở cho phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là các quy định liên quan đến đầu tư, kinh doanh, quy hoạch, môi trường, đất đai…
Ảnh minh họa. Nguồn: MPI
Ảnh minh họa. Nguồn: MPI

Theo Nghị quyết, tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và 02 tháng đầu năm tiếp tục chuyển biến mạnh mẽ và đạt kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các thị trường tiền tệ, tín dụng, chứng khoán, ngoại hối diễn biến tích cực. Các ngành, lĩnh vực chủ yếu tiếp tục tăng trưởng tốt, đặc biệt là sản xuất công nghiệp; Dịch vụ du lịch; Xuất khẩu tăng mạnh, đặc biệt là khu vực kinh tế trong nước. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện và số doanh nghiệp thành lập mới tăng…

Cùng với đó, trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, các Bộ, ngành, địa phương đã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Các chủ trương, chính sách đối với người có công, gia đình chính sách, người nghèo, đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng bị thiên tai được triển khai kịp thời, thiết thực. Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao các Bộ, cơ quan, địa phương, các đoàn thể, tổ chức, cá nhân đã chung tay chăm lo, chuẩn bị các điều kiện phục vụ Nhân dân đón Tết trong không khí đầm ấm, vui tươi, phấn khởi, an toàn.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế, bất cập như: Giải ngân vốn đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước đạt thấp; Hoạt động sản xuất kinh doanh một số lĩnh vực còn khó khăn, số lượng doanh nghiệp ngừng hoạt động còn nhiều…

Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương chủ động theo dõi sát diễn biến tình hình trong nước và thế giới, kịp thời có phản ứng chính sách phù hợp; Tiếp tục quán triệt, có kế hoạch, biện pháp cụ thể, quyết liệt thực hiện chủ đề của Chính phủ năm 2018 là: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”; Tập trung thực hiện, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, đặc biệt là Nghị quyết số 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, Công điện số 240/CĐ-TTg ngày 21/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018; Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, khắc phục tình trạng trì trệ trong thực hiện nhiệm vụ, chống bệnh quan liêu, hình thức, tạo chuyển biến rõ rét trong từng ngành, lĩnh vực.

Cụ thể, các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục tập trung thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững gắn với thực hiện các đột phá chiến lược, đẩy mạnh cơ cấu lại, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Trong năm 2018 và các năm tiếp theo, Chính phủ tiếp tục coi công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật, cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh là ưu tiên hàng đầu; Tích cực rà soát các cơ chế, chính sách, quy định pháp luật, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, bất cập gây cản trở cho phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là các quy định liên quan đến đầu tư, kinh doanh, quy hoạch, môi trường, đất đai… Bên cạnh đó, từng Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty nhà nước phải khẩn trương xây dựng kịch bản tăng trưởng theo từng quý, có biện pháp chỉ đạo quyết liệt, cụ thể để bảo đảm mục tiêu tăng trưởng đã đề ra; Người đứng đầu chịu trách nhiệm về kết quả điều hành thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của ngành, lĩnh vực phụ trách. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, xây dựng kịch bản tăng trưởng, báo cáo Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 3 năm 2018.

Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ động theo dõi sát diễn biến kinh tế vĩ mô trong nước và quốc tế, tập trung nghiên cứu, kịp thời đề xuất các giải pháp, đối sách phù hợp, nhất là việc điều chỉnh chính sách của các nước lớn.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác, bảo đảm mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; Điều hành tăng trưởng tín dụng phù hợp gắn với bảo đảm chất lượng tín dụng, nhất là lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; Thúc đẩy cơ cấu lại các tổ chức tín dụng, xử lý nợ xấu; Phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất; Giữ ổn định tỷ giá, tăng dự trữ ngoại hối Nhà nước.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành, địa phương thực hiện quyết liệt các giải pháp cần thiết và chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công, tạo chuyển biến ngay trong tháng 3/2018; Tăng cường thanh tra, kiểm tra, nghiêm khắc kiểm điểm trách nhiệm, xử lý các trường hợp gây chậm trễ trong triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì khẩn trương giao hết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 trước ngày 31/3/2018; Báo cáo Thủ tướng Chính phủ tổng thể việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 trong tháng 3/2018; Tăng cường thực hiện đấu thầu qua mạng, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm; Báo cáo Chính phủ về giải pháp tính GDP của khu vực kinh tế chưa quan sát tại phiên họp thường kỳ tháng 4 năm 2018; Khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ dự thảo Nghị quyết 19-2018/NQ-CP trong tháng 3 năm 2018; Đề xuất kế hoạch kiểm tra Nghị quyết Trung ương 5, khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 4 năm 2018. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ có giải pháp xây dựng nguồn nhân lực quốc gia, đáp ứng yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0…

Các Bộ, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo điều hành giá kiểm soát tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng ngay từ những tháng đầu năm để tạo dư địa điều hành cho những tháng cuối năm; Xây dựng phương án, lộ trình điều chỉnh giá các mặt hàng, dịch vụ do Nhà nước quản lý; Xây dựng kịch bản điều hành giá chi tiết, phù hợp, bảo đảm mục tiêu kiểm soát lạm phát năm 2018; Có kế hoạch và mục tiêu cụ thể, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, tập trung đẩy mạnh công tác cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước theo phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đưa ra giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 và tập trung giải quyết khó khăn, vướng mắc để phát triển các khu kinh tế tập trung, khu công nghệ cao…

Các Phó Thủ tướng Chính phủ thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, theo dõi sát tình hình sản xuất, kinh doanh các sản phẩm chủ yếu thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách; Tập trung theo dõi, xử lý dứt điểm 12 dự án thua lỗ, thất thoát lớn và các dự án khác do ngân sách nhà nước đầu tư.

Chính phủ giao Bộ Nội vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban nhân dân các tỉnh: Quảng Ninh, Khánh Hòa, Kiên Giang chuẩn bị đầy đủ cơ sở pháp lý và các điều kiện cần thiết để sớm vận hành hiệu quả ba đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, trong đó khẩn trương hoàn thiện các Đề án của Chính phủ về thành lập các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, hoàn thiện dự án Luật Đơn vị - hành chính kinh tế đặc biệt, trình Quốc hội thông qua.

Về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao và kết quả kiểm tra của Tổ công tác tháng 02/2018, Chính phủ giao Tổ công tác tiếp tục đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các Bộ, cơ quan, địa phương, báo cáo công khai tại phiên họp Chính phủ. Đồng thời, yêu cầu các Bộ, cơ quan thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của Tổ công tác.

Cụ thể, đối với các Bộ quản lý chuyên ngành và các Bộ, cơ quan quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, khẩn trương rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, xây dựng phương án cắt giảm, đơn giản hóa, bãi bỏ điều kiện kinh doanh, thủ tục kiểm tra chuyên ngành không cần thiết, bất hợp lý, chồng chéo, gây cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp, bảo đảm cắt giảm, đơn giản hóa 50% danh mục hàng hóa, sản phẩm và thủ tục kiểm tra chuyên ngành; Cắt giảm, đơn giản hóa 50% điều kiện kinh doanh và báo cáo Thủ tướng Chính phủ chậm nhất trước ngày 30/4/2018.

Xây dựng văn bản thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định về điều kiện kinh doanh, thủ tục kiểm tra chuyên ngành theo hướng xây dựng một nghị định sửa nhiều nghị định theo trình tự, thủ tục rút gọn, trình Chính phủ xem xét, ban hành chậm nhất trước ngày 31/10/2018; Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát, nghiên cứu, tiếp tục đề xuất cắt giảm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực quản lý quy định tại Phụ lục 4 của Luật đầu tư; Xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư và Luật doanh nghiệp.

Bộ Tài chính khẩn trương trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định về thực hiện cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành; Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các bộ quản lý chuyên ngành, đề xuất cụ thể cách thức quản lý, kiểm tra chuyên ngành đối với danh mục hàng hóa đang chịu nhiều hình thức quản lý, kiểm tra chồng chéo của nhiều Bộ…/.

 

Tác giả: Minh Trang Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

128/QĐ-SKHĐT

Quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thời gian đăng: 25/01/2024

lượt xem: 218 | lượt tải:223

105/QĐ-SKHĐT

Quyết định Công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2022

Thời gian đăng: 14/02/2023

lượt xem: 498 | lượt tải:249

78/NQ-CP

Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ chuyên đề về phòng, chống dịch COVID-19.

Thời gian đăng: 26/07/2021

lượt xem: 2005 | lượt tải:248

01/QĐ-SKHĐT

QĐ về việc ban hành Lịch tiếp công dân năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thời gian đăng: 04/08/2021

lượt xem: 1701 | lượt tải:223

114/QĐ-SKHĐT

QĐ công khai dự toán thu, chi NS năm 2021

Thời gian đăng: 22/08/2021

lượt xem: 1759 | lượt tải:225
Đường dây nóng
  • Đang truy cập69
  • Hôm nay13,005
  • Tháng hiện tại303,926
  • Tháng trước:573,183
  • Tổng lượt truy cập12,548,415
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down