Thực hiện linh hoạt, hiệu quả nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 và khôi phục, phát triển kinh tế, trong đó lựa chọn nhiệm vụ ưu tiên phù hợp với từng thời điểm

Chủ nhật - 10/10/2021 21:51 575 0
.
Bi thư
Bi thư
(laichau.gov.vn) Hôm nay (8/10), Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức Hội nghị lần thứ 6. Các đồng chí: Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Văn Lương – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Giàng Páo Mỷ phát biểu tại Hội nghị.

Dự Hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các Vụ địa phương theo dõi Lai Châu; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành… dự Hội nghị.

Hội nghị lần này tập trung thảo luận vào các nội dung: Tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021; Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025; Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025; Tổng kết thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2016-2020”, kết luận tiếp tục thực hiện Đề án; Đề án mở rộng đối ngoại, chủ động hội nhập và hợp tác quốc tế giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn Ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025; Báo cáo công tác tài chính của Tỉnh ủy năm 2020, nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo kết quả giải quyết công việc giữa hai kỳ Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. 

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Theo đó, trong 9 tháng đầu năm tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp tác động, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của Nhân dân. Song Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, cùng sự vào cuộc các cấp, ngành, Nhân dân nên hầu hết các chỉ tiêu kinh tế tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Các chỉ tiêu về trồng rừng, trồng chè, trồng mắc ca vượt kế hoạch. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 1.459 tỷ đồng. Các hoạt động giáo dục, văn hóa, thể thao được tổ chức phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19; quốc phòng, an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được thực hiện đồng bộ, chặt chẽ và hiệu quả hơn

Các đại biểu biểu quyết tại Hội nghị.

3 tháng cuối năm 2021, tỉnh đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm, chủ động triển khai thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; quyết tâm phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021 đề ra.

Bí thư Tỉnh ủy Giàng Páo Mỷ phát biểu bế mạc Hội nghị.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ Giàng Páo Mỷ nhấn mạnh: Sau 01 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ sáu đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất nhận định: Thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2021 trong bối cảnh tình hình thiên tai, dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của Nhân dân, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các cấp, các ngành đã bám sát chủ đề năm 2021 về "Đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung nguồn lực, duy trì, nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế", tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả quan trọng:

Khẩn trương, nghiêm túc quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh; hoàn thành việc tổng kết các nghị quyết, đề án của Tỉnh ủy khóa XIII; kịp thời ban hành các nghị quyết chuyên đề, đề án, kết luận của Tỉnh ủy để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020-2025. Đến nay, cơ bản các cấp, các ngành đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị. Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, kịp thời kiện toàn các chức danh HĐND, UBND các cấp theo luật định. 

Tập trung thực hiện hiệu quả mục tiêu kép, vừa phòng, chống hiệu quả dịch bệnh Covid-19, vừa khôi phục và phát triển kinh tế với nhiều chỉ tiêu kinh tế tăng so với cùng kỳ năm trước và vượt kế hoạch đề ra; Lai Châu tiếp tục là 1 trong số rất ít tỉnh không phát sinh ca nhiễm trong cộng đồng. Các hoạt động văn hóa, giáo dục được triển khai thực hiện phù hợp với diễn biến dịch bệnh Covid-19. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo, và xây dựng nông thôn mới. Tích cực triển khai chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Quốc phòng, an ninh được đảm bảo vững chắc, quan hệ đối ngoại được duy trì, phát triển...

Quang cảnh bế mạc Hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung khắc phục những hạn chế, khó khăn đã chỉ ra, triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ 3 tháng cuối năm, trọng tâm là: Hoàn thành việc ban hành và quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề, đề án, kết luận thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; kịp thời xây dựng kế hoạch cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong các nghị quyết, đề án, kết luận phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tiễn để triển khai thực hiện.

Cùng với đó, thực hiện linh hoạt, hiệu quả nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 và khôi phục, phát triển kinh tế, trong đó lựa chọn nhiệm vụ ưu tiên phù hợp với từng thời điểm. Tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, quyết tâm giữ vững thành quả đã đạt được, không để dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn tỉnh, coi đây là nhiệm vụ ưu tiên, trước mắt, lâu dài, đặt tính mạng, sức khỏe của người dân lên trên hết, trước hết.

Thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, tạo nền tảng vững chắc cho việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV. Chủ động xây dựng, triển khai hiệu quả kế hoạch phục hồi kinh tế - xã hội, tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp; thực hiện kịp thời chính sách hỗ trợ cho các đối tượng chịu ảnh hưởng của dịch bệnh. Duy trì và nâng cao các tiêu chí huyện, xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới, phấn đấu hoàn thành kế hoạch các xã dự kiến đạt chuẩn năm 2021. Phát huy kết quả đạt được của năm 2020, tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao hơn nữa chỉ số cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống y tế cơ sở, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Tổ chức các hoạt động văn hóa, giáo dục phù hợp với diễn biến tình hình dịch Covid-19. Hoàn thành Quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Bảo đảm ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn...

(Nguồn: Đinh Lan/www.laichau.gov.vn
Cập nhật: 18h26, ngày 08/10/2021)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

128/QĐ-SKHĐT

Quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thời gian đăng: 25/01/2024

lượt xem: 176 | lượt tải:50

105/QĐ-SKHĐT

Quyết định Công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2022

Thời gian đăng: 14/02/2023

lượt xem: 475 | lượt tải:234

78/NQ-CP

Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ chuyên đề về phòng, chống dịch COVID-19.

Thời gian đăng: 26/07/2021

lượt xem: 1959 | lượt tải:243

01/QĐ-SKHĐT

QĐ về việc ban hành Lịch tiếp công dân năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thời gian đăng: 04/08/2021

lượt xem: 1662 | lượt tải:216

114/QĐ-SKHĐT

QĐ công khai dự toán thu, chi NS năm 2021

Thời gian đăng: 22/08/2021

lượt xem: 1716 | lượt tải:217
Đường dây nóng
  • Đang truy cập60
  • Hôm nay14,201
  • Tháng hiện tại417,439
  • Tháng trước:519,644
  • Tổng lượt truy cập12,088,745
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down