Khai mạc Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 9/2018

Thứ năm - 20/09/2018 03:01 269 0
Sáng 19/9/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Ngọc An chủ trì phiên họp UBND tỉnh tháng 9/2018. Dự phiện họp có các đồng chí Ủy viên UBND tỉnh, các đại biểu mới Đại diện Thường trực HĐND tỉnh; Đoàn ĐBQH tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh.
UBND Tg 9(canh)
UBND Tg 9(canh)

Phiện họp UBND tỉnh tháng 9/2018 sẽ tập trung thảo luận và thông qua một số nội dung:

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN 9 tháng; giải pháp thực hiện 3 tháng cuối năm 2018.
 
2. Sở Y tế: Báo cáo sơ kết Đề án “Nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống y tế cấp cơ sở giai đoạn 2016-2020”.
 
3. Công an tỉnh: Báo cáo sơ kết Đề án “Đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020”. 
    
4. Sở Nội vụ: Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong doanh nghiệp.
 
5. Sở Tài chính: Quyết định phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Giàng A Tính điều hành nội dung thảo luận về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN 9 tháng; giải pháp thực hiện 3 tháng cuối năm 2018.

Dự thảo Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN 9 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018. trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và đời sống Nhân dân, dưới sự lãnh đạo tập trung của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh với phương châm “Kỷ cương - trách nhiệm - đoàn kết - sáng tạo - phát triển bền vững”, đồng thời tập trung chỉ đạo công tác khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra. Kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển, kết quả thực hiện trong 9 tháng đầu năm 2018.

  Ngay từ đầu năm, các cấp, các ngành đã chủ động, tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2018. Đẩy mạnh thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và các biện pháp, chính sách hỗ trợ sản xuất nông, lâm nghiệp, tiến độ sản xuất nông nghiệp đảm bảo theo thời vụ, các chỉ tiêu chủ yếu đều tăng so với cùng kỳ năm trước, cơ cấu giống cây trồng có sự chuyển biến tích cực, xuất hiện nhiều mô hình, cây trồng mới; diện tích chè trồng mới vượt kế hoạch, trồng mới Mắc ca, trồng rừng mới (Quế, Sơn tra) đạt khá, rừng được bảo vệ tốt. Công tác phòng chống lụt bão, khắc phục hậu quả mưa lũ được tập trung chỉ đạo thực hiện, kịp thời khắc phục thiệt hại, thăm hỏi động viên, hỗ trợ các hộ gia đình bị thiệt hại.

 

Đại biểu Sở Nông nghiệp và PTNT tham gia ý kiến về phát triển ngành nông nghiệp 

 Sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ, giá trị xuất khẩu hàng địa phương, thu ngân sách trên địa bàn tăng khá, giá cả thị trường ổn định; số thuế do các doanh nghiệp nộp ngân sách tăng cao so với cùng kỳ.

  Chất lượng giáo dục được nâng lên, tỷ lệ học sinh khá, giỏi ở các cấp học tăng so với năm học trước. Công tác khám, chữa bệnh, y tế dự phòng được triển khai tích cực, không có dịch bệnh lớn xảy ra. Các hoạt động văn hóa, thể thao, diễn ra sôi nổi. Các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, công tác chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng và các hộ gia đình nghèo được thực hiện đầy đủ, kịp thời; đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động đạt khá và tăng so với cùng kỳ năm 2017. Công tác tổ chức lại sản xuất, ổn định đời sống dân cư đối với vùng tái định cư thủy điện Sơn La, Lai Châu, Huội Quảng, Bản Chát tiếp tục được triển khai thực hiện.
 

Giám đốc Sở GD-ĐT Đinh Trung Tuấn báo cáo chất lượng ngành giáo dục, tỷ lệ học sinh các cấp, công tác phục vụ năm học mới. 
  
Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời Chương trình hành động của Tỉnh ủy và Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tiếp tục được các cấp, các ngành quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện; việc tiếp nhận, phân loại, xử lý, giải quyết đơn thư, các vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh được giải quyết kịp thời, đúng quy trình; sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong việc nắm bắt tình hình, xử lý các vụ việc khiếu kiện đông người, vượt cấp ngày càng chặt chẽ.
 
Quốc phòng - An ninh được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; tội phạm ma túy giảm về số vụ, số đối tượng.
 
Khó khăn, hạn chế, nguyên nhân
 
- Sản xuất nông nghiệp còn gặp một số khó khăn, thiệt hại do ảnh hưởng của thời tiết đặc biệt là bão lũ, sản lượng lương thực có hạt, sản lượng thủy sản dự kiến khó đạt kế hoạch; việc nắm bắt tình hình cơ sở về cháy và phá rừng còn chậm, thiếu sự chủ động, số vụ cháy rừng và diện tích rừng bị thiệt hại tăng so với năm 2017(); việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu trí nông thôn mới tại một số xã đạt chuẩn còn hạn chế(). Số doanh nghiệp, hợp tác xã ngừng hoạt động còn lớn; nợ quá hạn và nợ xấu tăng so với cuối năm 2017; kết quả xử lý và thu hồi nợ xấu, nợ thuế còn khó khăn(). Việc xây dựng điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất các cấp, công tác giải phóng mặt bằng một số dự án, công tác cấp giấy chứng nhận sử dụng đất đặc biệt là cấp cho một số hộ gia đình tái định cư dự án thủy điện Lai Châu còn chậm.
 
- Cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục tại địa bàn vùng sâu, vùng xa còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu; tỷ lệ học sinh bỏ học tuy có giảm nhưng vẫn diễn ra ở các cấp học. Thiếu bác sỹ có trình độ chuyên môn và kỹ thuật cao; công tác xây dựng xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã tại một số xã còn khó khăn(); chất lượng khám chữa bệnh ở một số cơ sở y tế chưa đáp ứng yêu cầu, thủ tục hồ sơ còn chậm, gây bức xúc cho người bệnh. Việc quản lý sử dụng lao động và chấm dứt hợp đồng lao động trong ngành y tế còn gây ra những bức xúc cho người lao động. Chất lượng đào tạo nghề còn chưa cao, nhiều đơn vị đào tạo nghề chưa gắn với giải quyết việc làm. Công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo ở cấp cơ sở còn hạn chế, chưa đáp ứng kịp thời với tình hình hoạt động của các tôn giáo tại địa phương.
  
- Công tác cải cách hành chính còn chậm. Công tác kiểm tra, đôn đốc, theo dõi thực hiện kết luận, kiến nghị và xử lý về thanh tra tại một số đơn vị chưa đáp ứng được yêu cầu; tình hình khiếu kiện tiềm ẩn yếu tố phức tạp, nhất là các khiếu kiện liên quan đến việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư các công trình thủy điện Huội Quảng, Bản Chát và thủy điện Lai Châu, việc giải quyết chế độ, chính sách cho một số hộ di dân tự nguyện (thuộc xã Mường Mô, huyện Nậm Nhùn) để tái định cư thủy điện Lai Châu còn kéo dài, chưa dứt điểm. Việc thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động; còn xảy ra tình trạng khiếu kiện vượt cấp về Trung ương; việc phân loại, xử lý đơn tại một số cơ quan, đơn vị còn nhầm lẫn, có vụ việc giải quyết chưa kịp thời nên công dân tiếp tục khiếu kiện.
 
- Công tác phối hợp giữa các ngành với các huyện có lúc, có việc thiếu chặt chẽ; chất lượng công tác tham mưu còn hạn chế.
 
- An ninh trật tự ở một số địa bàn còn tiềm ẩn phức tạp; tình hình vi phạm các quy định của Hiệp định về quy chế quản lý biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc vẫn còn xảy ra.
 

 
Các đại biểu đã tập chung thảo luận nhìn vào thực tế, khắc phục những khó khăn vướng mắc trong chỉ đạo điều hành của các cấp các ngành trong thực hiện nhiệm vụ phát triền KT-XH, AN - QP, cũng như việc triển khai nhiệm vụ tại cơ sở của các địa phương nguyên nhân khách quan, chủ quan... qua đó phiên họp cũng đưa ra được một số giải pháp để thực hiện nhiệm vụ trong những tháng cuối năm của năm 2018.
   
(1). Tập trung chỉ đạo xây dựng hoàn chỉnh Kế hoạch đầu tư công, Kế hoạch phát triển KT-XH và Dự toán thu chi ngân sách năm 2019 đảm bảo chất lượng, tiến độ để trình HĐND tỉnh thông qua vào kỳ họp cuối năm 2018.
 
(2). Đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Chỉ đạo sản xuất, chăm sóc các cây trồng vụ hè thu, phấn đấu sản lượng lương thực có hạt đạt kế hoạch đề ra; thực hiện tốt chính sách hỗ trợ giống và chuẩn bị tốt các điều kiện để sản xuất vụ Thu Đông, Đông Xuân năm 2017-2018 theo đúng lịch thời vụ; chủ động phòng chống rét cho gia súc trong mùa đông, phòng, chống các loại dịch bệnh cho cây trồng, động vật. Thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô hanh. Chủ động theo dõi, ứng phó với các diễn biến phức tạp của thời tiết; tiếp tục huy động nguồn lực, các lực lượng xã hội khắc phục những thiệt hại do bão lũ gây ra đặc biệt là các công trình thủy lợi, giao thông, giao thông nội đồng, sớm ổn định đời sống Nhân dân, khôi phục và duy trì sản xuất trong năm 2018.
  
Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với chương trình xây dựng NTM, rà soát hướng dẫn các đơn vị lựa chọn, xây dựng kế hoạch phát triển các sản phẩm chủ lực trong nông nghiệp; nâng cao chất lượng các xã đã đạt tiêu chí NTM, thúc đẩy các đơn vị đăng ký hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới năm 2018; chuẩn bị tốt các nội dung tổ chức Hội nghị xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển kinh tế du lịch tại tỉnh Lai Châu do Ban chỉ đạo nông thôn mới Trung ương chủ trì thực hiện.
 
(3).Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; hỗ trợ doanh nghiệp, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vay vốn sản xuất, kinh doanh; thu hút các doanh nghiệp đầu tư, sản xuất và chế biến trong lĩnh vực nông nghiệp. Tổ chức hội nghị đối thoại và tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu nhân ngày doanh nhân Việt Nam 13/10/2018.
 
(4). Tăng cường công tác quản lý thị trường, theo dõi sát diễn biến giá cả thị trường, chú trọng kiểm tra hàng giả, hàng nhái kém chất lượng và không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Thực hiện tốt việc kiểm soát chất lượng phương tiện, giá cước vận tải nhằm phục vụ tốt nhu cầu vận chuyển hàng hóa và đi lại của nhân dân, xử lý nghiêm xe quá tải,...
 
(5). Triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2018 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 1312/UBND-TH ngày 29/8/2018. Quản lý chặt chẽ và nâng cao hiệu quả công tác thu, chi ngân sách nhà nước, bảo đảm thu vượt dự toán; tăng cường thu hồi nợ đọng thuế, chống thất thu; rà soát, kiểm tra chặt chẽ công tác quản lý, sử dụng ngân sách đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, chống lãng phí.
 
(6). Tập trung chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra tình hình và tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư công; giải quyết dứt điểm, kịp thời các khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác giải ngân; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, làm thủ tục thanh toán, không dồn vào cuối năm; đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án khởi công mới năm 2019. Rà soát, chủ động lập phương án điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư năm 2018, xây dựng Kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2019 để báo cáo Bộ, ngành Trung ương đối với nguồn vốn ngân sách Trung ương và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua đối với nguồn vốn Cân đối ngân sách địa phương theo quy định.
 
 (7). Thực hiện tốt nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018 - 2019; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp với các địa phương duy trì sĩ số học sinh, đảm bảo tỷ lệ chuyên cần, đặc biệt là học sinh vùng cao, vùng đồng bào dân tộc. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; chủ động phòng, chống dịch bệnh theo mùa; kiểm tra, chỉ đạo công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm. Nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, chuyển mạnh đào tạo nghề theo đơn đặt hàng; chuẩn bị tốt các điều kiện hợp tác lao động với doanh nghiệp Trung Quốc theo đúng quy định của pháp luật.
  
Tăng cường công tác thông tin truyền thông, tuyên truyền có định hướng cụ thể về nội dung, sát với nhu cầu và điều kiện thực tế tại cơ sở nhằm huy động toàn xã hội đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc, sai trái.
 
(8) Đẩy mạnh công tác đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tập trung công tác giải phóng mặt bằng các công trình chậm tiến độ. Hoàn thiện dự án Điều tra, lập quy hoạch phân bổ tài nguyên nước mặt tỉnh Lai Châu đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2035 trình HĐND tỉnh thông qua.
 
(9). Tiếp tục triển khai hiệu quả công tác cải cách hành chính gắn với nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính công; hiện đại hóa nền hành chính, triển khai áp dụng chữ ký số trong năm 2018; thực hiện tốt quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ. Triển khai thực hiện hiệu quả các Chương trình hành động và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW; thực hiện điều chỉnh biên chế công chức trong cơ quan hành chính, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập sau khi sắp xếp, tổ chức lại tổ chức bộ máy.
  
Kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra. Chủ động theo dõi, nắm tình hình khiếu kiện, nhất là theo dõi sát sao tình hình khiếu kiện của các hộ dân tại các huyện Tân Uyên, Than Uyên, Nậm Nhùn; tập trung giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và bức xúc ngay từ cơ sở, không để phát sinh thành ‘‘điểm nóng‘‘ gây phức tạp về tình hình an ninh, trật tự; hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp.
 
(9). Tăng cường công tác đảm bảo Quốc phòng - An ninh, trật tự an toàn xã hội, nhất là đảm bảo an ninh nông thôn, an ninh biên giới; nắm chắc tình hình cơ sở, đặc biệt là về khiếu kiện đông người, buôn bán ma túy, xuất cảnh trái phép ra nước ngoài, tuyên truyền đạo trái pháp luật,... Thực hiện tốt công tác vận động quần chúng Nhân dân giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cảnh giác trước âm mưu của các thế lực thù địch, luận điệu tuyên truyền chống phá chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước; tuyên truyền, vận động nhân dân ổn định đời sống không di dịch cư trái phép. Triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông; hạn chế các loại tội phạm nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng; tăng cường đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy. Tập trung chỉ đạo và tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. Chuẩn bị các điều kiện chủ trì Phiên họp lần thứ 7 Nhóm công tác liên hợp giữa 4 tỉnh của Việt Nam (Lai Châu, Hà Giang, Lào Cai, Điện Biên)  và tỉnh Vân Nam, Trung Quốc tổ chức tại tỉnh.

Giám đốc Sở Nội vụ Vừa A Tiến báo cáo công tác xây dựng chính quyền

Tác giả: Huy Dương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

128/QĐ-SKHĐT

Quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thời gian đăng: 25/01/2024

lượt xem: 254 | lượt tải:505

105/QĐ-SKHĐT

Quyết định Công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2022

Thời gian đăng: 14/02/2023

lượt xem: 521 | lượt tải:262

78/NQ-CP

Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ chuyên đề về phòng, chống dịch COVID-19.

Thời gian đăng: 26/07/2021

lượt xem: 2067 | lượt tải:254

01/QĐ-SKHĐT

QĐ về việc ban hành Lịch tiếp công dân năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thời gian đăng: 04/08/2021

lượt xem: 1736 | lượt tải:228

114/QĐ-SKHĐT

QĐ công khai dự toán thu, chi NS năm 2021

Thời gian đăng: 22/08/2021

lượt xem: 1812 | lượt tải:231
Đường dây nóng
  • Đang truy cập37
  • Hôm nay15,804
  • Tháng hiện tại272,465
  • Tháng trước:515,353
  • Tổng lượt truy cập13,032,307
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down