Đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020

Thứ năm - 17/09/2015 00:08 368 0
Buổi họp báo được Tiểu ban tuyên truyền và phục vụ đại hội tổ chức vào sáng ngày 16/9. Đồng chí Trần Đức Vương - Trưởng ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy, Phó trưởng tiểu ban tuyên truyền và phục vụ đại hội chủ trì buổi họp báo.
Đồng chí Trần Đức Vương- Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Phó trưởng tiểu ban tuyên truyền và phục vụ đại hội chủ trì buổi họp báo.
Đồng chí Trần Đức Vương- Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Phó trưởng tiểu ban tuyên truyền và phục vụ đại hội chủ trì buổi họp báo.

Tham dự buổi họp báo còn có đồng chí Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí trong tiểu ban tuyên truyền và phục vụ đại hội, đại diện lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí của tỉnh và Trung ương thường trú tại Lai Châu.

 

Chương trình họp báo nhằm thống nhất về nội dung, hình thức tuyên truyền bảo đảm thiết thực, hiệu quả, góp phần vào thành công của đại hội. Những tỉnh ta đã cơ bản hoàn thành, đạt và vượt các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ tỉnh đề ra. Cơ bản đưa Lai Châu ra khỏi tình trạng kém phát triển. Đảng bộ, quân và Nhân dân các dân tộc Lai Châu đang tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực lao động sản xuất, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội XIII Đảng bộ tỉnh và đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Đại hội đại biểu tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 diễn ra trong bối cảnh tỉnh hình thế giới và trong nước có nhiều biến động, đan xen cả thời cơ và thách thức, đã động ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình của tỉnh.

Đảng bộ, quân và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đang ra sức thi đua lập nhiều thành tích thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, với tinh thấn và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

Đại hội đại biểu tỉnh Đảng bộ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 được tổ chức với tinh thần đổi mới mạnh mẽ về phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ tỉnh. Phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, bảo đảm tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp, tổ chức đảng; coi trọng chất lượng, an toàn, tiết kiệm, không phô trương hình thức; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Công tác nhân sự Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới (nhiệm kỳ 2015-2020) phải đảm bảo chất lượng, chặt chẽ, đúng quy trình có số lượng và cơ cấu hợp lý, có tính kế thừa và phát triển, gồm những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, năng lực và có đủ sức khoẻ, bảo đảm thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và Nghị quyết đại hội XII của Đảng.

Trong quá trình chuẩn bị Đại hội, Đảng bộ các cấp lãnh đạo thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII. Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vần động quần chúng, đẩy mạnh phong trào hành động cách mạng, tạo không khí dân chủ, đoàn kết, tin tưởng, phấn khởi vào đại hội.

Chủ đề Đại hội(dự thảo): “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, nông thôn; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; bảo đảm quốc phòng – an ninh; phát triển toàn diện, nhanh và bền vững, đưa Lai Châu thành tỉnh trung bình trong khu vực miền núi phía bắc.”

Tại Đại hội bàn và quyết định những nội dung:

Thông qua báo cáo chính trị, đáng giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ tỉnh (2010-2015); quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2015-2020;

Thông qua báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XII;

Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đây là một vấn đề mới mà đại hội lần này đề cấp trong chương trình nghị sự đại hội, nhằm đáng giá khách quan những vấn đề về công tác xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ;

Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng;

Bầu ban chấp hành Đảng bộ khóa XIII, nhiệm kỳ 2015-2020;

Bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Đại hội đại biểu tỉnh Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 sẽ được tiến hành từ ngày 13-15/10/2015 tại Thành phố Lai Châu.

Địa điểm tổ chức tại Trung tâm Hội nghị - Văn hoá tỉnh;

Đại biểu dự Đại hội được triệu tập gồm 300 đại biểu chính thức trong đó đại biểu đương nhiệm 52 đồng chí; Đại biểu được bầu tại các huyện, thành phố, đảng uỷ trực thuộc là 248 đồng chí.

Một số ý kiến được các phóng viên đặt ra như các vấn đề mới của đại hội lần này, công tác, cách thức tổ chức đại hội cũng như một số các thông tin tuyên truyền trong đại hội sẽ được cung cấp ra sao? cách thức, nhân sự bầu cử Ban chấp hành trong đại hội và công tác tác nghiệp của đội ngũ phóng viên tại đại hội… đã được các đồng chí trong tiểu ban tuyên truyền và phục vụ trả lời đầy đủ và rõ ràng.

Phát biểu kết luận buổi họp báo, đồng chí Trần Đức Vương - Trưởng ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng tiểu ban tuyên truyền và phục vụ đại hội nhấn mạnh: Đây là đợt cao điểm tuyên truyền cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020. Các cơ quan thông tấn báo chí viết bài tuyên truyền cho công tác chuẩn bị cho Đại hội, trước, trong và sau đại hội. Công tác tuyên truyền về đại hội XIII Đảng bộ tỉnh cần được tiến hành thường xuyên liên tục, rộng khắp tạo khí thế phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Triển khai các hoạt động tuyên truyền về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2010 cần tập trung tuyên truyền về sự ra đời và phát triển 66 năm Đảng bộ tỉnh; vai trò lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, những thành tựu nổi bật…Tuyên truyền các nội dung cơ bản, dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội XIII Đảng bộ tỉnh; các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội XIII Đảng bộ tỉnh, Đại hôi đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2015…; tuyên truyền các thành tựu của tỉnh sau 30 năm đổi mới, 11 năm chia tách thành lập tỉnh, 5 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời ký quá độ lên CNXH; kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, trong đó nêu rõ những kết quả nổi bật, nguyên nhân và những kinh nghiệm; Các mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ trong nhiệm kỳ mới(2015-2020), cùng với đó là tuyên truyền những gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội và trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, với mục tiêu toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh hướng về đại hội; cổ vũ, động viên phong trào thi đua yêu nước lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, tiến thới Đại hội XII của Đảng.

Tác giả: Huy Dương

Nguồn tin: www.vpubnd.laichau.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

128/QĐ-SKHĐT

Quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thời gian đăng: 25/01/2024

lượt xem: 263 | lượt tải:520

105/QĐ-SKHĐT

Quyết định Công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2022

Thời gian đăng: 14/02/2023

lượt xem: 522 | lượt tải:264

78/NQ-CP

Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ chuyên đề về phòng, chống dịch COVID-19.

Thời gian đăng: 26/07/2021

lượt xem: 2078 | lượt tải:256

01/QĐ-SKHĐT

QĐ về việc ban hành Lịch tiếp công dân năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thời gian đăng: 04/08/2021

lượt xem: 1737 | lượt tải:230

114/QĐ-SKHĐT

QĐ công khai dự toán thu, chi NS năm 2021

Thời gian đăng: 22/08/2021

lượt xem: 1822 | lượt tải:234
Đường dây nóng
  • Đang truy cập110
  • Hôm nay16,857
  • Tháng hiện tại338,880
  • Tháng trước:515,353
  • Tổng lượt truy cập13,098,722
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down