Phiên họp UBND tháng 11: Bàn thảo nhiều nội dung quan trọng nhất trong năm

Thứ bảy - 19/11/2016 01:34 253 0
(laichau.gov.vn) Sáng ngày 07/11, UBND tỉnh đã khai mạc phiên họp thường kỳ tháng 11. Đồng chí Đỗ Ngọc An, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.
Quang cảnh phiên họp.
Quang cảnh phiên họp.

Bàn cách thay đổi tư duy, không trông chờ vào nguồn lực của Trung ương

Phát biểu khai mạc tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Ngọc An nhấn mạnh: Năm 2016, đất nước đang đứng trước rất nhiều khó khăn, vấn đề phát triển kinh tế cũng gặp phải rất nhiều thách thức. Tỉnh ta kỳ vọng năm đầu tiên thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và đặt ra chỉ tiêu ngay từ đầu năm, với tốc độ tăng trưởng tốt hơn nhưng chúng ta cũng gặp không ít khó khăn. Nhất là về nguồn lực đầu tư. Trước đây, việc phát triển kinh tế - xã hội trông chờ vào nguồn lực chủ yếu của Trung ương; thì nay ta phải bàn cách thay đổi tư duy, chuyển sang một hướng mới đó là phát huy nội lực, huy động các nguồn lực từ bên ngoài, đẩy mạnh các nguồn lực xã hội đầu tư cho phát triển và phát huy thật tốt vai trò của hệ thống chính trị cùng với chính quyền các cấp nâng cao đời sống của Nhân dân...

Tại phiên họp lần này, ngoài đánh giá lại kết quả tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2016, bàn phương hướng nhiệm vụ năm 2017; các đại biểu cũng bàn và đánh giá tình hình thực hiện ngân sách năm 2016, đồng thời cũng xác định nhiệm vụ ngân sách năm 2017 và giai đoạn trung hạn. Điểm mới tại phiên họp lần này là phải bàn việc cân đối giữa nguồn ngân sách của 3 năm với đầu tư trung hạn của 3 năm, trong đó chú ý cân đối ngân sách địa phương, ngoại trừ nguồn vốn của Trung ương với 21 chương trình quốc gia… Cùng với đó đánh giá lại việc thực hiện chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016; công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật năm 2016; kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh năm 2016; đồng thời bàn nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2017… Đây là kỳ họp quan trọng nhất trong năm, vì vậy yêu cầu các đại biểu tập trung trí tuệ, bàn thảo kỹ lưỡng để hoàn thành nội dung chương trình đề ra.

Hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu dự ước năm 2016 đều xấp xỉ đạt, đạt, vượt kế hoạch

Trong ngày làm việc đầu tiên tại phiên họp, nội dung được bàn thảo kỹ và dành nhiều thời gian nhất đó là Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2016 và kế hoạch năm 2017. Theo đó, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 trên địa bàn tỉnh mặc dù gặp nhiều khó khăn, song các cấp, các ngành đã tích cực chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ và đã đạt được một số kết quả nổi bật. Hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu dự ước năm 2016 đều xấp xỉ đạt, đạt, vượt kế hoạch và tăng cao so với cùng kỳ năm trước, trong đó các chỉ tiêu: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn; tổng sản lượng cây lương thực có hạt, trồng mới cây chè, trồng rừng; thu ngân sách trên địa bàn, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, du lịch vượt kế hoạch đề ra. Công tác thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, phát triển doanh nghiệp được quan tâm thực hiện, số dự án được cấp quyết định chủ trương đầu tư tăng so với cùng kỳ năm trước. Các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có sự chuyển biến tích cực: Chất lượng giáo dục và đào tạo từng bước được nâng lên, được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi. Công tác y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được quan tâm chỉ đạo, không có dịch bệnh lớn xảy ra. Các hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra sôi nổi; các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí được tập trung triển khai thực hiện. An ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; tai nạn giao thông giảm cả 03 tiêu chí...

03 chỉ tiêu trong nhóm chỉ tiêu chủ yếu dự kiến khó đạt kế hoạch

Bên cạnh những kết quả đạt được kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2016 còn tồn tại một số khó khăn và hạn chế như: Còn 03 chỉ tiêu trong nhóm chỉ tiêu chủ yếu (số xã đạt chuẩn nông thôn mới; số xã, tỷ lệ xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã; tỷ lệ dân số đô thị được sử dụng nước sạch) và một số chỉ tiêu ngành, lĩnh vực dự kiến khó đạt kế hoạch. Thời tiết diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp với đời sống người dân; triển khai thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới còn nhiều khó khăn.

Tình hình sản xuất kinh doanh khó khăn, số Doanh nghiệp, HTX tạm ngừng hoạt động còn cao, số DN giải thể tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Việc triển khai đầu tư xây dựng cơ bản nhìn chung còn chậm, nhất là công tác chuẩn bị đầu tư các dự án khởi mới công năm 2016 và năm 2017. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học chưa đáp ứng được nhu cầu dạy và học; chất lượng giáo dục vùng sâu, vùng xa còn hạn chế; tình trạng học sinh bỏ học vẫn diễn ra ở các cấp học. Cơ sở vật chất phục vụ khám chữa bệnh của hệ thống y tế cơ sở còn thiếu, tỷ lệ xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã còn thấp; thiếu bác sỹ và cán bộ có trình độ chuyên môn cao. Đời sống của một bộ phận dân cư vẫn còn nhiều khó khăn nhất là vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Chỉ số đo lường hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh (PCI), chỉ số cải cách hành chính còn thấp. Tình hình an ninh trật tự còn tiềm ẩn một số yếu tố phức tạp...

Xác định nhiệm vụ chủ yếu những tháng cuối năm và năm 2017

Bàn về kế hoạch năm 2017, các đại biểu cũng dành nhiều thời gian bàn về 9 nhóm chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt trên 9%; GRDP bình quân đầu người đạt trên 25 triệu đồng; tổng sản lượng lương thực có hạt 213 nghìn tấn; thu ngân sách trên địa bàn 1.750 tỷ đồng; 98,96% xã có đường ô tô mặt đường được cứng hóa (95/96 xã); 82,99 bản có đường xe máy, ô tô đi lại thuận lợi; 91% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia; 90% dân số đô thị được sử dụng nước sạch; giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục trung học cơ sở; 64,81% xã (70 xã) đạt chuẩn quốc gia về y tế; 9,07 bác sỹ/1vạn dân; tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,78%, riêng các huyện nghèo 4,5%; giải quyết việc làm mới: 6.900 lao động; đào tạo nghề 6.300 lao động; 76% hộ gia đình, 66% thôn, bản, khu phố, 92% cơ quan, đơn vị, trường học đạt tiêu chuẩn văn hóa...

Phát biểu kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Ngọc An đề nghị: Từ nay đến cuối năm các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung rà soát lại chức năng, nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra từ đầu năm và tập trung giải quyết; chủ động tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, cho các nhà sản xuất; chú trọng phát triển, củng cố mô hình hợp tác, liên kết; đẩy mạnh cải cách thủ thục hành chính; tiếp tục kiểm tra, đánh giá, công nhận các xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới; đẩy mạnh tăng thu ngân sách; chú trọng công tác đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội... Năm 2017, đề nghị Sở Nội vụ phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng Trung tâm dịch vụ hành chính công trong năm 2017 và coi đây là nhiệm vụ đột phá trong cải cách hành chính của năm 2017; chủ động xây dựng, nghiên cứu, củng cố các mô hình liên kết hợp tác, coi mô hình Hợp tác xã là 1 khâu đột phá trong việc tổ chức liên kết ở nông nghiệp nông thôn. Đặc biệt để chuẩn bị tốt cho cuộc giao lưu hữu nghị quốc phòng hai nước Việt - Trung tại Lai Châu, đề nghị các lực lượng vũ trang phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng và có hiệu quả, đồng thời nâng cao cảnh giác bảo đảm tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn...   

Dự kiến phiên họp sẽ diễn ra trong 02 ngày, Cổng Thông tin điện tử tỉnh sẽ tiếp tục đưa tin về ngày làm việc thứ hai.

Tác giả: Đinh Lan

Nguồn tin: Đinh Lan/ www.laichau.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

128/QĐ-SKHĐT

Quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thời gian đăng: 25/01/2024

lượt xem: 222 | lượt tải:285

105/QĐ-SKHĐT

Quyết định Công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2022

Thời gian đăng: 14/02/2023

lượt xem: 504 | lượt tải:255

78/NQ-CP

Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ chuyên đề về phòng, chống dịch COVID-19.

Thời gian đăng: 26/07/2021

lượt xem: 2017 | lượt tải:249

01/QĐ-SKHĐT

QĐ về việc ban hành Lịch tiếp công dân năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thời gian đăng: 04/08/2021

lượt xem: 1711 | lượt tải:225

114/QĐ-SKHĐT

QĐ công khai dự toán thu, chi NS năm 2021

Thời gian đăng: 22/08/2021

lượt xem: 1767 | lượt tải:227
Đường dây nóng
  • Đang truy cập62
  • Hôm nay16,307
  • Tháng hiện tại411,827
  • Tháng trước:573,183
  • Tổng lượt truy cập12,656,316
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down