CHỈ THỊ Đẩy nhanh thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018

Thứ tư - 26/09/2018 04:49 213 0
Thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ và các Nghị quyết của HĐND tỉnh về những nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán NSNN năm 2018. Các cấp các ngành đã tập trung chỉ đạo, đôn đốc triển khai thực hiện công tác đầu tư công theo nhiệm vụ được phân công. Tuy nhiên, trên cơ sở Báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư của Kho bạc Nhà nước tỉnh và các Chủ đầu tư, tính đến hết ngày đến 15/9/2018, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư toàn tỉnh mới đạt 1.352/2.742 tỷ đồng, bằng 49% kế hoạch giao. Tiến độ giải ngân chậm, nhiều dự án giải ngân thấp, cá biệt có những dự án chưa thực hiện giải ngân.
Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; các Chủ đầu tư (sau đây gọi là các sở, ban, ngành và địa phương) thực hiện nghiêm túc một số nhiệm vụ, giải pháp Đẩy nhanh thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2
Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; các Chủ đầu tư (sau đây gọi là các sở, ban, ngành và địa phương) thực hiện nghiêm túc một số nhiệm vụ, giải pháp Đẩy nhanh thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2
Nguyên nhân của những hạn chế nêu trên là do thời tiết 9 tháng đầu năm diễn biến phức tạp, mùa mưa đến sớm và kéo dài, đỉnh điểm là các đợt mưa to đến rất to vào cuối tháng 6 và đầu tháng 9 gây sạt lở đất đá tại trên các tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh. Nhiều tuyến giao thông bị chia cắt dài ngày, ảnh hưởng đến công tác vận chuyển vật liệu, máy móc thi công các công trình, đặc biệt là các công trình tại các vùng sâu, vùng xa và các công trình hạ tầng giao thông,… làm chậm tiến độ thi công các công trình. Bên cạnh các yếu tố khách quan do bất lợi của thời tiết thì một số nguyên nhân khách quan như chưa có sự phối hợp với các cấp, các ngành trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; công tác nghiệm thu, hoàn thiện thủ tục giải ngân chưa kịp thời theo tiến độ thi công,…
 
Để khắc phục những hạn chế, bất cập nêu trên, nhằm đẩy nhanh tiến độ đầu tư, phấn đấu hoàn thành kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 trên địa bàn toàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; các Chủ đầu tư (sau đây gọi là các sở, ban, ngành và địa phương) thực hiện nghiêm túc một số nhiệm vụ, giải pháp như sau:
 
1. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Xây dựng, các văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương và các văn bản, Thông báo kết luận của UBND tỉnh tại các phiên họp UBND tỉnh thường kỳ hàng tháng, trong đó tập trung vào những nhiệm vụ sau:
 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính rà soát các nguồn vốn đầu tư đến nay chưa phân bổ (nguồn tăng thu ngân sách tỉnh,...), khẩn trương tham mưu phân bổ chi tiết, ưu tiên vốn cho các dự án chuyển tiếp đang triển khai thực hiện còn thiếu vốn, chỉ khởi công mới dự án thực sự cần thiết có chủ trương của cấp có thẩm quyền.
 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước và các Chủ đầu tư rà soát tiến độ và khả năng giải ngân của các dự án; tham mưu, đề xuất phương án điều chỉnh kế hoạch vốn trong tháng 10/2018 đảm bảo giải ngân hoàn thành 100% kế hoạch vốn giao.
 
- Thủ trưởng các đơn vị chủ đầu tư, các Ban Quản lý dự án: Nếu đến 31/01/2019 không giải ngân hết kế hoạch vốn được giao, không có lý do khách quan sẽ phải tổ chức kiểm điểm và chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh.
 
2. Kho bạc Nhà nước tỉnh chỉ đạo thanh toán cho các dự án khi có đủ điều kiện giải ngân trong thời gian sớm nhất; phối hợp chặt chẽ với Chủ đầu tư xử lý các vướng mắc phát sinh, rút ngắn thời gian kiểm soát chi.
 
3. Đối với công tác giải phóng mặt bằng: Các chủ đầu tư phải chủ động đề xuất, phối hợp với Các cấp ủy đảng, chính quyền và đoàn thể nơi được hưởng lợi từ dự án đầu tư vào cuộc, tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân địa phương nơi cư trú thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Nhà nước trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; Các địa phương nơi có dự án chậm giải phóng mặt bằng mà lỗi thuộc về chính quyền địa phương, sẽ xem xét xử lý trách nhiệm người đứng đầu theo quy định.
 
4. Các Chủ đầu tư chỉ đạo các nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi đẩy nhanh tiến độ tổ chức thi công, kể cả thi công 3 ca để đảm bảo kế hoạch được giao. Khẩn trương tổ chức nghiệm thu khối lượng hoàn thành và hoàn thiện hồ sơ thanh toán ngay với Kho bạc Nhà nước, nhất là các dự án hạ tầng bị thiệt hại do thiên tai, các dự án phải ưu tiên thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, tránh tình trạng để dồn khối lượng tập trung đến cuối năm. Đối với dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng phải khẩn trương phê duyệt quyết toán, giải ngân hết số vốn cho các nhà thầu theo quy định.
  
5. Các sở, ban, ngành và địa phương tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và đạo đức công vụ; tăng cường công tác phối hợp theo dõi, kiểm tra, thanh tra và thực hiện kế hoạch đầu tư công. Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm và cố tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Thay thế kịp thời và xử lý nghiêm những cán bộ, công chức yếu kém hoặc nhũng nhiễu, tiêu cực trong công tác thẩm định dự án, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán, quản lý vốn đầu tư công, đấu thầu, Đẩy nhanh các thủ tục liên quan đến xây dựng, đấu thầu, thanh quyết toán để đẩy nhanh tốc độ giải ngân.
 
6. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công, đảm bảo đúng mục đích, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí và tuân thủ đúng quy định của Pháp luật. Kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các Chủ đầu tư, nhà thầu, các tổ chức, cá nhân liên quan vi phạm pháp luật trong quản lý đầu tư công theo quy định. Thanh tra đột xuất và xử lý các trường hợp vi phạm làm gương cho các đơn vị nghiêm túc thực hiện. Tiến hành thanh, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu các cấp các ngành trong việc chỉ đạo triển khai các dự án đầu tư công theo kế hoạch.
 
7. Định kỳ ngày cuối cùng hàng tháng, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo UBND tỉnh tiến độ giải ngân của các Chủ đầu tư; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông công khai trên Cổng thông tin điện tử tỉnh danh sách các Chủ đầu tư giải ngân thấp hơn so với mức giải ngân trung bình của tỉnh.
 
Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, đôn đốc các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố, các Chủ đầu tư nghiêm túc triển khai thực hiện, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.
 

Tác giả: Huy Dương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

128/QĐ-SKHĐT

Quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thời gian đăng: 25/01/2024

lượt xem: 44 | lượt tải:9

105/QĐ-SKHĐT

Quyết định Công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2022

Thời gian đăng: 14/02/2023

lượt xem: 325 | lượt tải:191

78/NQ-CP

Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ chuyên đề về phòng, chống dịch COVID-19.

Thời gian đăng: 26/07/2021

lượt xem: 1789 | lượt tải:224

01/QĐ-SKHĐT

QĐ về việc ban hành Lịch tiếp công dân năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thời gian đăng: 04/08/2021

lượt xem: 1515 | lượt tải:190

114/QĐ-SKHĐT

QĐ công khai dự toán thu, chi NS năm 2021

Thời gian đăng: 22/08/2021

lượt xem: 1573 | lượt tải:197
Đường dây nóng
  • Đang truy cập46
  • Hôm nay16,224
  • Tháng hiện tại419,228
  • Tháng trước:545,572
  • Tổng lượt truy cập10,609,815
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down