Phiên họp thường kỳ tháng 4: Bắt tay vào làm bằng tinh thần trách nhiệm chứ không chờ đợi

Thứ tư - 19/04/2017 03:31 231 0
(laichau.gov.vn) Tại phiên họp thường kỳ tháng 4 do đồng chí Đỗ Ngọc An, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì, nhiều nội dung quan trọng được đưa ra thảo luận và quyết định. Kết luận phiên họp và nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí Đỗ Ngọc An đã đặc biệt đề nghị các cấp, các ngành phải bắt tay vào làm cho tốt, cho đến nơi đến chốn bằng tinh thần trách nhiệm chứ không chờ đợi. Nước nổi thì thuyền nổi, người dân đời sống ấm no, hạnh phúc thì an ninh chính trị mới được đảm bảo và cán bộ qua đó đều trưởng thành…
Đ/c Đỗ Ngọc An, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.
Đ/c Đỗ Ngọc An, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Tạiphiên họp lần này, các đại biểu dành phần lớn thời gian để bàn thảo về các dự thảo báo cáo: Bổ sung kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; Tình hình thực hiện Kết luận số 70-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XII và một số chủ trương phát triển tỉnh Lai Châu đến năm 2020.

Nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội được bổ sung

Trên cơ sở báo cáo rà soát kết quả thực hiện nhiệm vụ của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố năm 2016, Cục Thống kê tỉnh, UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện chính thức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2016. Theo đó, cơ bản các chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra, nhiều chỉ tiêu cao hơn so với báo cáo đã trình HĐND tỉnh như: Số xã đạt chuẩn nông thôn mới từ 18 xã lên 20 xã; Thu ngân sách trên địa bàn tăng từ 1.600 tỷ đồng lên 1.840 tỷ đồng; Giá trị xuất khẩu hàng địa phương tăng từ 5,35 triệu USD lên 7,21 triệu USD; Số xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã tăng từ 62 (57,41%) xã lên 63 (58,33%) xã; số bác sỹ/vạn dân tăng từ 8,76 bác sỹ lên 8,77 bác sỹ; Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 3,88% tăng lên 5,59%, riêng các huyện nghèo từ 4,37% lên 6,4%.

Tuy nhiên có một số chỉ tiêu nhỏ trong các chỉ tiêu chủ yếu không đạt kế hoạch: Bình quân GRDP/đầu người/năm giảm từ 22,5 triệu đồng xuống 22,03 triệu đồng; Số lao động được đào tạo nghề trong năm giảm từ 6.200 người xuống 6.090 người; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giảm từ 18,64 %o xuống 18,46%o…

Bàn về nội dung này, các đại biểu tập trung vào các chỉ tiêu không đạt, đồng thời giải trình rõ những nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn đến một số chỉ tiêu giảm xuống so với báo cáo đã trình UBND tỉnh.

Kết luận về nội dung này, đồng chí Đỗ Ngọc An nhấn mạnh: Văn phòng UBND tỉnh cần phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, kiểm tra, đánh giá lại kỹ các chỉ tiêu, tính toán sao cho đảm bảo khoa học. Theo thống kê như hiện tại thì nhiều sản phẩm ở trên địa bàn không được tính vào các số liệu thống kê, trong khi sản lượng chè tăng, chuối tăng, cao su tăng nhưng thu nhập bình quân lại giảm...

Những kết quả tích cực trong thực hiện Kết luận số 70-KL/TW

Thực hiện Kết luận số 70-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XII và một số chủ trương phát triển tỉnh Lai Châu đến năm 2020, Tỉnh ủy Lai Châu đã sớm ban hành Kế hoạch số 77-KH/TU ngày 11/11/2013 về thực hiện Kết luận số 70-KL/TW, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Cấp ủy Đảng, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện, sau 3 năm đã đạt được những kết quả nổi bật như:

Chính trị xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được đảm bảo; các chủ trương của Đảng, Nhà nước tiếp tục đi vào cuộc sống. Bộ máy chính quyền các cấp tiếp tục được sắp xếp, củng cố, kiện toàn. Cải cách hành chính được tiếp tục đẩy mạnh. Đặc biệt là đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong CCHC. Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí được tiếp tục quan tâm triển khai thực hiện.

Sản xuất nông nghiệp tiếp tục được đẩy mạnh phát triển, có nhiều cơ chế chính sách, xác định rõ vùng sản xuất hàng hóa tập trung và một số sản phẩm chủ lực để tập trung phát triển, sản lượng lương thực tăng nhanh, an ninh lương thực được đảm bảo, hình thành một số mô hình liên kết sản xuất giữa người dân và Doanh nghiệp trong sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao, chè, cao su; xuất hiện một số mô hình trang trại quy mô lớn trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản; thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh rừng, một số cây trồng mới được người dân tích cực trồng theo vùng tập trung và phát triển mạnh như cây Sơn Tra, Quế. Sản xuất công nghiệp có mức tăng trưởng cao, hoàn thành toàn bộ công trình thủy điện Lai Châu; hoạt động thương mại, dịch vụ đáp ứng yêu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân. Chất lượng giáo dục, đào tạo có chuyển biến tích cực; trình độ dân trí, chất lượng nguồn nhân lực được nâng lên.

Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, các mặt văn hóa và an sinh xã hội được quan tâm thực hiện. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được đầu tư, đã đưa vào sử dụng một số dự án quan trọng tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

Kết luận về nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Ngọc An khẳng định: Sau Kết luận 70-KL/TW của Ban Bí thư tỉnh ta đi rõ đường hơn, việc làm được nhiều hơn. Từ năm 2013, mỗi năm tăng từ 200-400 tỷ trong thu ngân sách địa phương; thu nhập bình quân đầu người tăng từ hơn 6 triệu lên hơn 22 triệu (gấp 3 lần)… Các số liệu này đã khẳng định nỗ lực của cả hệ thống chính trị, của các ngành và đông đảo Nhân dân, diện mạo của tỉnh đều được đánh giá rất tốt.

Để có báo cáo đánh giá chất lượng về tình hình thực hiện Kết luận 70-KL/TW, đồng chí Chủ tịch đề nghị bám vào Kế hoạch 77-KH/TU của Tỉnh uỷ; nghiên cứu bổ sung thêm nội dung tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; giao Văn phòng UBND tỉnh ban hành văn bản giao cho các ngành đánh giá kết quả thực hiện, trong đó phải xác định rõ có bao nhiêu ngành ban hành được chương trình hành động thực hiện Kết luận 70-KL/TW, các ngành có trách nhiệm đánh giá của ngành vào đấy, kiểm điểm trách nhiệm của mình, làm được đến đâu, việc gì chưa làm được, tại sao. Riêng phần đánh giá kiến nghị của tỉnh với trung ương, trên cơ sở từng đề nghị của tỉnh về việc thực hiện các kết luận, các kiến nghị của tỉnh, đánh giá riêng từng mục, đồng thời nêu rõ trách nhiệm của tỉnh đã làm được đến đâu, các bộ ngành đã làm được đến đâu…

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch cho biết: Thời gian tới sẽ có một số tập đoàn lớn lên để tập trung xây dựng Lai Châu với một số mặt hàng chính để tạo một diện mạo mới cho Lai Châu. Với 3 việc chính, một là phát triển vùng dược liệu; hai là đưa đàn bò sữa lên Lai Châu, xây dựng sản phẩm sữa hữu cơ, cùng với các sản phẩm của Lai Châu, xây dựng thương hiệu sữa Lai Châu; thứ 3 là phát triển chè và một số đặc sản khác của Lai Châu, từng bước xây dựng thương hiệu sâm Việt Nam tại tỉnh Lai Châu… Để làm được các việc này, đề nghị các cấp, các ngành phải bắt tay vào làm cho tốt, cho đến nơi đến chốn bằng tinh thần trách nhiệm chứ không chờ đợi.

Tác giả: ĐL

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

128/QĐ-SKHĐT

Quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thời gian đăng: 25/01/2024

lượt xem: 107 | lượt tải:27

105/QĐ-SKHĐT

Quyết định Công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2022

Thời gian đăng: 14/02/2023

lượt xem: 416 | lượt tải:212

78/NQ-CP

Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ chuyên đề về phòng, chống dịch COVID-19.

Thời gian đăng: 26/07/2021

lượt xem: 1864 | lượt tải:235

01/QĐ-SKHĐT

QĐ về việc ban hành Lịch tiếp công dân năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thời gian đăng: 04/08/2021

lượt xem: 1595 | lượt tải:203

114/QĐ-SKHĐT

QĐ công khai dự toán thu, chi NS năm 2021

Thời gian đăng: 22/08/2021

lượt xem: 1645 | lượt tải:209
Đường dây nóng
  • Đang truy cập88
  • Hôm nay16,178
  • Tháng hiện tại193,256
  • Tháng trước:513,594
  • Tổng lượt truy cập11,344,918
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down