Phiên họp Ban Chỉ đạo Lập Quy hoạch tỉnh Lai Châu lần thứ 4

Thứ năm - 10/03/2022 20:27 836 0
(laichau.gov.vn) Hôm nay, Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tổ chức Phiên họp lần thứ 4 bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến để cho ý kiến vào Dự thảo Báo cáo Quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 sau khi tiếp thu ý kiến tham gia của các Bộ, ngành Trung ương, các cơ quan, đơn vị, địa phương.
Phiên họp Ban Chỉ đạo Lập Quy hoạch tỉnh Lai Châu lần thứ 4
Các đồng chí chủ trì Phiên họp.

Dự Phiên họp tại điểm cầu tỉnh có các đồng chí: Trần Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, các Ban HĐND tỉnh; các đồng chí Thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh. Về đơn vị Tư vấn lập quy hoạch tỉnh có TS Nguyễn Đình Chúc – Chánh văn phòng Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, Chủ nhiệm dự án.

Tại điểm cầu UBND các huyện, thành phố có các đồng chí: Bí thư, Phó Bí thư các Huyện ủy, Thành ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh; lãnh đạo các phòng, ban liên quan…

Đồng chí Phạm Ngọc Phương – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày báo cáo tóm tắt tiến độ triển khai công tác lập quy hoạch tỉnh.

Tại Phiên họp đồng chí Phạm Ngọc Phương – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã trình bày báo cáo tóm tắt tiến độ triển khai công tác lập quy hoạch tỉnh. Theo đó, Quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 chính thức bắt đầu triển khai từ tháng 2/2021. Đến tháng 5/2021 đã cơ bản hoàn thành dự thảo Quy hoạch lần 1. UBND tỉnh đã báo cáo xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại cuộc họp cuối tháng 6/2021; báo cáo HĐND tỉnh cho ý kiến tại kỳ họp tháng 9/2021.

Sau đó đã gửi xin ý kiến tham gia các bộ, ngành Trung ương, các tỉnh Trung du miền núi phía Bắc, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư. Đến tháng 2/2022 đã nhận được đầy đủ các ý kiến tham gia của 19 bộ, ngành Trung ương; 13 tỉnh trong khu vực Trung du miền núi phía Bắc; các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chỉ đạo đơn vị tư vấn lập quy hoạch tỉnh nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến tham gia của các đơn vị, đến nay đã cơ bản hoàn chỉnh dự thảo. Ngày 28/2/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Văn bản số 271/SKHĐT-THQH gửi các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố tiếp tục tham gia ý kiến và đến nay Sở đã nhận được văn bản tham gia ý kiến của 14 đơn vị.

TS Nguyễn Đình Chúc – Chánh Văn phòng Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, Chủ nhiệm dự án đã trình bày Báo cáo tóm tắt dự thảo Quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

TS Nguyễn Đình Chúc – Chánh Văn phòng Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, Chủ nhiệm dự án đã trình bày Báo cáo tóm tắt dự thảo Quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, dự thảo Quy hoạch gồm 9 phần chính đó là: Phân tích, đánh giá thực trạng các yếu tố, điều kiện phát triển đặc thù của tỉnh Lai Châu; Đánh giá bối cảnh, nhận định về thuận lợi, khó khăn, cơ hội, thách thức về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lai Châu thời gian tới; Quan điểm, lựa chọn phương án, mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050; Phương án phát triển các ngành, lĩnh vực quan trọng; Phương án tổ chức, phân bổ không gian kinh tế - xã hội, hệ thống đô thị, nông thôn, các khu chức năng; Phương án phát triển kết cấu hạ tầng; Phương án bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; phát triển rừng; bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên; khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước; phòng, chống, khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra; phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu; Phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai; Dự án ưu tiên đầu tư, giải pháp và nguồn lực thực hiện quy hoạch.

Các điểm cầu trực tuyến tại Phiên họp.

Dự thảo Quy hoạch tỉnh trình Ban Chỉ đạo lần này sau khi tiếp thu ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị có một số thay đổi, điều chỉnh cơ bản như sau: Sắp xếp lại các nội dung và bổ sung, cập nhật các nội dung đáp ứng theo yêu cầu tại Điều 28 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 và các hướng dẫn; cập nhật và thống nhất số liệu hiện trạng; biên tập, chỉnh sửa làm rõ nghĩa và hoàn thiện các nội dung của quy hoạch; bổ sung, điều chỉnh các định hướng, nội dung cho phù hợp với các Quy hoạch cấp trên mới được ban hành, các góp ý của đơn vị như: Phương án phân bổ đất đai; điều chỉnh lại một số định hướng quy hoạch hạ tầng giao thông; lộ trình phát triển đô thị; cập nhật bổ sung danh mục 116 dự án thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh Lai Châu theo tài liệu Hội nghị xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn tỉnh Lai Châu lần thứ nhất năm 2021.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu thảo luận.

Thảo luận tại Phiên họp, các đồng chí tham dự tại các điểm cầu đã tham gia ý kiến vào dự thảo Quy hoạch. Một số ý kiến cơ bản nhất trí với bản dự thảo vì đã tiếp thu ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị và thực hiện thay đổi, điều chỉnh cho phù hợp. Một số ý kiến đề xuất sửa đổi các nội dung cụ thể đảm bảo tính khái quát hơn, không quá chi tiết, mang tính chất định hướng và mang tầm chiến lược dài hơi hơn...

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng phát biểu kết luận Phiên họp.

Phát biểu kết luận Phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng khẳng định xây dựng Quy hoạch của tỉnh giai đoạn 2021-2030 phải giúp cho tỉnh hình dung được tương lai sẽ như thế nào vào năm 2030; cách viết phải nêu được điểm nhấn trong tổng thể và điểm nhấn của ngành, lĩnh vực; phải bám vào chủ trương, định hướng của Trung ương và có mối liên kết giữa các ngành, lĩnh vực với nhau… “Quy hoạch phải vẽ cho chúng tôi một ước mơ, một tầm nhìn, một khát vọng”.

Vì vậy, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cần rà soát kỹ hơn, xây dựng cho tỉnh những ý tưởng, những định hướng lớn hơn, có tính thực tiễn, có tính khả thi cao; Sở Kế hoạch và Đầu tư lên kế hoạch để đơn vị tư vấn làm việc với các sở nòng cốt liên quan đến các trụ cột trong quy hoạch như các sở: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa - Thể thao và Du lịch... để bổ sung thêm các nội dung vào quy hoạch cho phù hợp, sát thực với định hướng của Trung ương, của tỉnh và thực tế của địa phương. Đồng thời tập trung nhân lực, bổ sung thêm những người có năng lực về thực tiễn trong từng lĩnh vực, tiếp tục tiếp nhận những góp ý, chỉnh sửa và hoàn thiện quy hoạch để tiến hành các quy trình tiếp theo.

(Nguồn: Lê Dũng/www.laichau.gov.vn
Cập nhật: 15h34, ngày 09/3/2022)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

128/QĐ-SKHĐT

Quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thời gian đăng: 25/01/2024

lượt xem: 254 | lượt tải:506

105/QĐ-SKHĐT

Quyết định Công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2022

Thời gian đăng: 14/02/2023

lượt xem: 521 | lượt tải:262

78/NQ-CP

Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ chuyên đề về phòng, chống dịch COVID-19.

Thời gian đăng: 26/07/2021

lượt xem: 2067 | lượt tải:254

01/QĐ-SKHĐT

QĐ về việc ban hành Lịch tiếp công dân năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thời gian đăng: 04/08/2021

lượt xem: 1736 | lượt tải:228

114/QĐ-SKHĐT

QĐ công khai dự toán thu, chi NS năm 2021

Thời gian đăng: 22/08/2021

lượt xem: 1812 | lượt tải:231
Đường dây nóng
  • Đang truy cập75
  • Hôm nay15,804
  • Tháng hiện tại273,138
  • Tháng trước:515,353
  • Tổng lượt truy cập13,032,980
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down