Chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Thứ ba - 18/05/2021 05:41 624 0
.
Anh
Anh
 
(BLC) - Sau 5 năm triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 30/9/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2016 - 2020 (gọi tắt là Nghị quyết số 06), đã có 11/11 nhóm chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt so với mục tiêu Nghị quyết đề ra. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại địa phương, phục vụ tốt yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Để cụ thể hoá các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết số 06, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 54/2016/NQ-HĐND ngày 14/10/2016 về Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2016-2020; UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1774/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 về kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 54/2016/NQ-HĐND. Các huyện uỷ, thành uỷ cũng chủ động xây dựng chương trình hành động; các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch của UBND tỉnh để xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị. Kết hợp xây dựng, lồng ghép hệ thống chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển nguồn nhân lực vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 5 năm, hằng năm của tỉnh. Nhờ đó, nhận thức của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp; cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đối với sự phát triển bền vững của tỉnh được nâng lên. Tạo sự đồng thuận, thống nhất trong quá trình triển khai, thực hiện.

Nông dân trong tỉnh ứng dụng công nghệ vào sản xuất, nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả kinh tế. Trong ảnh: Nông dân xã San Thàng (thành phố Lai Châu) áp dụng công nghệ điện chiếu sáng, điều tiết cho hoa cúc thức, đảm bảo nở đúng dịp xuất bán

Nhằm nâng cao chất lượng lao động khu vực nông thôn, tỉnh đã thực hiện sắp xếp lại các cơ sở giáo dục, các trường đào tạo trên địa bàn tỉnh; đồng thời mở rộng ngành nghề đào tạo đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. Giai đoạn 2016-2020 toàn tỉnh đã đào tạo nghề cho 31.368 lao động, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 40,1% (năm 2015) lên 50,7% vào năm 2020. Giải quyết việc làm cho 35.511 lao động (bình quân trên 7.102 lao động/năm), vượt mục tiêu Nghị quyết đề ra. Từ chỗ chỉ quen với ruộng đồng, chăn nuôi nhỏ lẻ, các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn được tổ chức tại nhiều địa phương đã tạo điều kiện cho người nông dân được tiếp cận các ngành nghề: vận hành và sửa chữa máy nông nghiệp, chăn nuôi thú y, đan lát, may mặc, điện dân dụng, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp... Qua đó, giúp cho lao động khu vực nông thôn từng bước tiếp cận với tác phong làm việc công nghiệp, ứng dụng khoa học kỹ thuật để tăng năng suất, chất lượng hàng hóa và dịch vụ, nâng cao thu nhập; chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động theo hướng tích cực, tiến tới giảm nghèo bền vững.

Sau khi tham gia lớp học nghề trồng cây dược liệu, chị Giàng Thị Hoa - bản Thà Giàng Chải, xã Tả Ngảo, huyện Sìn Hồ đã mạnh dạn đưa cây đương quy về trồng trên diện tích đất ruộng 1 vụ của gia đình. Hơn 3 năm qua, cây đương quy cho năng suất cao, giá trị kinh tế gấp 4 - 5 lần so với trồng lúa, ngô. Giờ đây, đương quy đã trở thành cây trồng chính của gia đình chị. Chị Hoa chia sẻ: Sau khi tham gia lớp đào tạo nghề, tôi đã biết cách chọn lựa hạt giống, làm đất trước khi gieo hạt, đặc biệt là kỹ thuật phòng bệnh, cách chăm sóc cây đương quy ở từng giai đoạn phát triển. Đến nay, trong bản cũng có nhiều hộ trồng đương quy, hầu hết những người từng tham gia lớp học nghề với tôi đều phát huy được kiến thức đã học vào thực tế…

Một trong những điểm nổi bật là tỉnh đã ban hành và triển khai nhiều chính sách mới nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phù hợp với điều kiện thực tế. Trong đó chú trọng các chính sách về đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Từ năm 2016 đến hết năm 2020 đã hỗ trợ đào tạo nghề cho 29.990 lao động; cử đi đào tạo, bồi dưỡng 46.731 lượt cán bộ, công chức, viên chức (trong đó nữ 9.747 lượt người, dân tộc thiểu số 5.298 lượt người). Mở 9 lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng quản trị doanh nghiệp, khởi sự doanh nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn. Nhờ đó, đội ngũ cán bộ đương chức và trong quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh, sở và cấp phòng của tỉnh cơ bản đã được chuẩn hóa về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, tin học, ngoại ngữ theo yêu cầu tiêu chuẩn chức danh và vị trí việc làm.

Trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tỉnh đặc quan tâm, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực ngay từ bậc học phổ thông, định hướng nghề cho học sinh một cách cân đối, hợp lý. Các trường học trên địa bàn đẩy mạnh dạy học theo định hướng hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực người học; chăm lo, hỗ trợ cho học sinh vùng cao, đặc biệt khó khăn, biên giới. Thúc đẩy các hoạt động thi đua học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, sáng tạo khoa học - kỹ thuật của thanh, thiếu niên thông qua các cuộc thi, đợt phát động. Cùng đó, tập trung đầu tư cơ sở vật chất, xã hội hóa giáo dục; xây dưng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên có trình độ chuyên môn cao, đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới. Chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp các cấp học, trúng tuyển vào các trường cao đẳng, đại học tăng qua các năm; khoảng cách giữa khu vực thành thị và nông thôn dần được thu hẹp. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp các cấp hàng năm đều đạt trên 99%, vượt mục tiêu Nghị quyết đề ra. Học sinh trúng tuyển vào các trường cao đẳng, đại học tăng từ 43,2% năm 2015 lên 84,5% năm 2020. Duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xoá mù chữ, năm 2016 tỉnh đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Hết năm 2020 toàn tỉnh có 167 trường đạt chuẩn quốc gia chiếm 49,4%, vượt mục tiêu Nghị quyết đề ra. Các địa phương trong tỉnh cũng tích cực tìm kiếm và kết nối với nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn có uy tín trong nước để liên kết ký hợp đồng tạo việc làm cho lao động trong tỉnh. Trong 5 năm đã tuyên truyền, tư vấn cho trên 49.300 lượt người, hơn 820 lượt thôn, bản và trên 2.700 lượt hộ trong công tác giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động.

Với sự vào cuộc hiệu quả cùng các giải pháp khả thi, trong 5 năm trở lại đây, công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, rõ nét, tỷ trọng lao động các khu vực kinh tế có sự chuyển dịch đúng hướng. Đã giải quyết việc làm mới cho 2.122 người lao động có việc làm thông qua Trung tâm Dịch vụ việc làm Lai Châu (trong đó, xuất khẩu lao động là 365 người đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; giới thiệu việc làm mới cho 2.282 lao động làm việc trong nước). Tỷ lệ lao động làm việc trong các ngành kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: lao động khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản 69,5%; công nghiệp - xây dựng 11,6%; dịch vụ 18,9%. Hàng năm, tạo việc làm mới cho 7.102 lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 50,7%. Cán bộ, công chức, viên chức (tỉnh, huyện) được đào tạo đáp ứng tiêu chuẩn quy định đạt 100%, trong đó: cán bộ, công chức có trình độ từ đại học trở lên là 95%; viên chức có trình độ đại học trở lên: 55%. Cán bộ, công chức cấp xã có trình độ văn hoá từ THCS trở lên: 99,81%, trong đó 95% có trình độ văn hóa THPT; 98,2% có trình độ từ trung cấp trở lên; 50,1% có trình độ từ đại học trở lên… Trình độ trung cấp lý luận chính trị: 70,61%, cao cấp: 4,4%... Chất lượng nguồn nhân lực từng bước được nâng lên rõ nét, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh cũng có mặt chưa đáp ứng được yêu cầu, nhất là ở những lĩnh vực trọng yếu như: giáo dục, đào tạo, y tế, công nghệ thông tin… Cơ sở vật chất, trang thiết bị ngành y tế, giáo dục, văn hoá, thể thao ở một số nơi chưa đảm bảo, thiếu bác sỹ có trình độ chuyên môn cao đặc biệt là tuyến cơ sở. Chất lượng giáo dục tại một số địa bàn vùng sâu, vùng xa còn hạn chế; tỷ lệ huy động học sinh ra lớp ở vùng đặc biệt khó khăn, biên giới có nơi, có lúc chưa cao...

Chất lượng của nguồn nhân lực là yếu tố quyết định nhất cho sự phát triển kinh tế xã hội. Việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chính là đầu tư cho phát triển, việc làm hết sức cần thiết trong giai đoạn hiện nay và cho lâu dài về sau. Do đó, thời gian tới, cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Nghị quyết số 06-NQ/TU của Tỉnh ủy. Cùng với đó, tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động; chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong hệ thống chính trị và phục vụ sản xuất kinh doanh. Thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các giải pháp dạy học phát triển phẩm chất, năng lực học sinh theo Chương trình giáo dục phổ thông mới. Các cấp, các ngành tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng gia tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo. Bên cạnh đó, thực hiện tốt chính sách cán bộ; sử dụng và phát huy hiệu quả nguồn nhân lực thông qua việc ban hành danh mục vị trí việc làm của cán bộ, công chức, viên chức… Từ đó, góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

(Nguồn: Bình Minh/www.baolaichau.vn
Cập nhật: 18h01, ngày 15/4/2021)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

128/QĐ-SKHĐT

Quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thời gian đăng: 25/01/2024

lượt xem: 112 | lượt tải:30

105/QĐ-SKHĐT

Quyết định Công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2022

Thời gian đăng: 14/02/2023

lượt xem: 437 | lượt tải:214

78/NQ-CP

Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ chuyên đề về phòng, chống dịch COVID-19.

Thời gian đăng: 26/07/2021

lượt xem: 1888 | lượt tải:236

01/QĐ-SKHĐT

QĐ về việc ban hành Lịch tiếp công dân năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thời gian đăng: 04/08/2021

lượt xem: 1610 | lượt tải:204

114/QĐ-SKHĐT

QĐ công khai dự toán thu, chi NS năm 2021

Thời gian đăng: 22/08/2021

lượt xem: 1662 | lượt tải:210
Đường dây nóng
  • Đang truy cập100
  • Hôm nay17,232
  • Tháng hiện tại372,227
  • Tháng trước:513,594
  • Tổng lượt truy cập11,523,889
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down