Phiên họp trực tuyến về quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thứ hai - 07/06/2021 06:09 628 0
.
Phiên họp trực tuyến về quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
(laichau.gov.vn) Sáng nay (4/6), Ban Chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã tổ chức Phiên họp lần thứ 3 bàn về quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 bằng hình thức trực tuyến. Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh Lai Châu Trần Tiến Dũng; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tống Thanh Hải; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Giàng A Tính; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Trọng Hải đồng chủ trì Phiên họp.
Đồng chí Trần Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận Phiên họp.
Dự Phiên họp tại điểm cầu tỉnh còn có đại diện lãnh đạo các ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, các Ban HĐND tỉnh; một số đồng chí thành viên trong Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo; đơn vị tư vấn lập quy hoạch tỉnh.
Quang cảnh Phiên họp tại điểm cầu UBND tỉnh.

Tại điểm cầu VNPT có: Đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và đầu tư; một số đồng chí thành viên trong Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo; đơn vị tư vấn lập quy hoạch tỉnh. Tại điểm cầu các huyện, thành phố có các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư huyện, thành phố; Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh; lãnh đạo các phòng, ban liên quan. Phiên họp được tổ chức trực tuyến, chia thành nhiều điểm cầu trực tuyến nhằm đảm bảo các yếu tố giãn cách trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Dự thảo Quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được xây dựng gồm: Thực trạng phát triển Lai Châu và những vấn đề đặt ra; thuận lợi, khó khăn, cơ hội, thách thức về phát triển của tỉnh Lai Châu thời gian tới; đề xuất quan điểm phát triển tỉnh Lai Châu; mục tiêu phát triển; các kịch bản phát triển; các khâu đột phá, định hướng bố trí không gian phát triển và nhiệm vụ trọng tâm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Giàng A Tính  phát biểu tại Phiên họp.

Theo đó, trên cơ sở các phân tích, nhận định về thực trạng và bối cảnh phát triển mới của tỉnh Lai Châu; tham khảo mục tiêu phát triển của Lai Châu tại Quy hoạch thời kỳ 2006-2020 và tham khảo mục tiêu phát triển giai đoạn 2021-2025 nêu trong Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, mục tiêu tổng quát của dự thảo quy hoạch xác định: Tận dụng hiệu quả các cơ hội phát triển, nguồn lực bên trong và bên ngoài, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, rút ngắn khoảng cách phát triển so với các tỉnh trong vùng, xây dựng tỉnh Lai Châu phát triển toàn diện, nhanh và bền vững, có bản sắc, trên các mặt kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, trọng tâm là cơ cấu lại nông thôn theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với xây dựng nông thôn mới; phát triển công nghiệp có lợi thế, nâng cao giá trị ngành công nghiệp, mở rộng thị trường thúc đẩy xuất khẩu hàng địa phương; phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; ứng dụng hiệu quả khoa học - công nghệ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; giữ vững quốc phòng, an ninh, chủ quyền biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị; đưa Lai Châu vào nhóm tỉnh phát triển trung bình của Vùng Trung du miền núi phía Bắc vào năm 2030.
Quang cảnh Phiên họp tại điểm cầu các huyện, thành phố.
Dự thảo Quy hoạch đưa ra định hướng sơ bộ bố trí không gian phát triển và các trụ cột phát triển của tỉnh Lai Châu “Một trục, Hai vùng, Ba trụ cột”; đồng thời xác định các mục tiêu cụ thể như: Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021-2030 dự báo đạt 9,5%; cơ cấu kinh tế đến năm 2030, nông, lâm và thủy sản chiếm 10,3%, công nghiệp - xây dựng chiếm 47,5%, dịch vụ chiếm 34,3%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 7,9%; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 là 105 triệu đồng/người; phấn đấu mức thu ngân sách nội địa trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 đạt 3.000 tỷ đồng, đến năm 2030, thu ngân sách trên địa bàn đạt 4.500 tỷ đồng; tổng lượng khách du lịch đến năm 2030 tăng bình quân khoảng 20%/năm và đạt 2 triệu khách; tốc độ tăng dân số trung bình vào khoảng 1,4%-1,5%/năm, đến năm 2030 dân số của tỉnh gần 545.000 người; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân mỗi năm 2-3%, riêng các huyện nghèo giảm bình quân 3-4%/năm trong giai đoạn 2021-2030; số xã đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2030 đạt 70% số xã; đến năm 2030 tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 56%; đến năm 2030, hoàn thiện và cơ bản hiện đại hóa hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh; nhựa hóa và bê tông hóa 100% đường huyện và cứng hóa trên 80% đường xã, thôn, bản của tỉnh; năm 2030, trên 99% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia, 100% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh; tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 30%...
Lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải phát biểu thảo luận tại Phiên họp.

Thảo luận tại Phiên họp, các đại biểu tham gia nhiều ý kiến vào phương án quy hoạch, định hướng sơ bộ bố trí không gian phát triển và các trụ cột phát triển của tỉnh; đồng thời đề xuất quan điểm, mục tiêu và kịch bản phát triển tại các địa phương trong tỉnh như đề xuất nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với đổi mới sáng tạo; định hướng kinh tế động lực; phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp 4.0...

Phát biểu kết luận Phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng nhấn mạnh: Quy hoạch là một vấn đề lớn, quan trọng, theo yêu cầu của Luật Quy hoạch mới càng đòi hỏi cao hơn, chặt chẽ hơn, có tầm nhìn để Lai Châu phát triển trong thời gian tới; quy hoạch tỉnh cũng cần tạo điểm nhấn để có thể tích hợp vào quy hoạch quốc gia… Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đơn vị tư vấn cần định hình lại quy hoạch, đảm bảo thống nhất, lôgic. Xây dựng quy hoạch phải có cơ sở khoa học và phù hợp với thực tiễn đặc thù của tỉnh, đề xuất cho địa phương những phương án mang tính tổng thể, khái quát nhất và dự báo được xu thế trong thời gian tới. Đối với kịch bản phát triển phải rõ từng giai đoạn, đề xuất mang tính phổ quát, đúng bản chất, đặt trong bối cảnh tổng thể, phù hợp với thực tiễn địa phương nhằm khai thác mọi tiềm lực, tiềm năng để thúc đẩy địa phương phát triển; quy hoạch cần mang tính tầm nhìn lâu dài, nhất là việc vạch định các phương án, giải pháp trong chuyển đổi số, hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng thời kỳ công nghiệp 4.0.

Các huyện, thành phố, các ngành tổng hợp ý kiến bằng văn bản chính thức liên quan đến các vấn đề lớn, quan điểm của địa phương về quy hoạch gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, đơn vị tư vấn chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp. Từ nay đến ngày 20/6 đơn vị tư vấn sớm hoàn thiện Quy hoạch để Ban Cán sự xin chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và trình HĐND tỉnh trong thời gian tới.

(Nguồn: Lê Dũng/www.laichau.gov.vn
Cập nhật: 18h46, ngày 04/6/2021)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

128/QĐ-SKHĐT

Quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thời gian đăng: 25/01/2024

lượt xem: 263 | lượt tải:520

105/QĐ-SKHĐT

Quyết định Công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2022

Thời gian đăng: 14/02/2023

lượt xem: 522 | lượt tải:264

78/NQ-CP

Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ chuyên đề về phòng, chống dịch COVID-19.

Thời gian đăng: 26/07/2021

lượt xem: 2078 | lượt tải:256

01/QĐ-SKHĐT

QĐ về việc ban hành Lịch tiếp công dân năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thời gian đăng: 04/08/2021

lượt xem: 1737 | lượt tải:230

114/QĐ-SKHĐT

QĐ công khai dự toán thu, chi NS năm 2021

Thời gian đăng: 22/08/2021

lượt xem: 1821 | lượt tải:233
Đường dây nóng
  • Đang truy cập76
  • Hôm nay16,857
  • Tháng hiện tại337,593
  • Tháng trước:515,353
  • Tổng lượt truy cập13,097,435
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down