Tăng cường nêu gương trong học tập và làm theo Bác

Thứ hai - 26/04/2021 03:26 496 0
.(Chinhphu.vn) - Cần tăng cường sự nêu gương của cấp ủy, bí thư cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị. Việc biểu dương phải có sức thuyết phục, đúng người, đúng việc, đúng thời điểm để tạo sức lan tỏa tác động sâu sắc tới tư tưởng, tình cảm của mỗi cán bộ, đảng viên, biến thành động cơ hành động của mỗi người.
 
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh:VGP/Huy Thắng
Đây là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tại Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương (Đảng uỷ Khối) tổ chức chiều 24/4, tại Nghệ An. Tham dự Hội nghị có hơn 300 lãnh đạo các Đảng bộ thuộc Đảng uỷ khối các cơ quan Trung ương và các tấm gương điển hình, tiên tiến trong toàn Đảng bộ Khối.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, các cấp ủy thuộc Đảng bộ Khối và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần tạo được phong trào hành động cách mạng sâu rộng, nâng cao năng lực, ý thức trách nhiệm, thường xuyên trau dồi, rèn luyện bản thân và thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong các cơ quan Trung ương.

Điều đó được thể hiện qua nhiều kết quả nổi bật như: việc học tập và làm theo Bác được tổ chức tốt, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động, tác phong, thái độ, trách nhiệm và văn hóa ứng xử của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thiết thực, cụ thể, thường xuyên. Công tác tuyên truyền được triển khai tích cực, đồng bộ, có sáng tạo, phong phú về nội dung và đa dạng về hình thức.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chỉ đạo các cấp ủy trong Đảng bộ tiến hành rà soát, bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức, trong đó nhấn mạnh nội dung xây dựng gương cán bộ, đảng viên của Đảng bộ theo phương châm “trung thành, trung thực, đoàn kết, tận tụy, sáng tạo, nêu gương”.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng, qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 05, với cách làm đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, đã góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phân tích: Đảng bộ Khối cơ quan Trung ương là nơi có các cơ quan tham mưu chiến lược, đầu não của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, vì vậy việc triển khai sâu rộng và có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các Nghị quyết của Trung ương, đặc biệt là việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có ý nghĩa quan trọng, có sức lan toả lớn đến các đảng bộ, chi bộ khác trong toàn quốc, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong các tổ chức cơ sở đảng và từng cán bộ, đảng viên nhằm tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết.

Đảng bộ Khối cơ quan Trung ương phải là Đảng bộ mẫu mực, gương mẫu trong việc quán triệt, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Phải tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo Bác Hồ.

Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp cần xác định rõ trách nhiệm của mình trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp như: tuyên truyền, giáo dục, cho đến đăng ký làm theo Bác, thi đua, biểu dương, nêu gương người tốt, việc tốt…

Các cán bộ, đảng viên và người lao động thể hiện nhận thức về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả; thực hiện tốt phương châm nêu gương “Nói đi đôi với làm”; lấy đổi mới là phương pháp tư duy, lấy hiệu quả nêu gương và hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ được giao làm cơ sở để đánh giá kết quả làm theo. Đặc biệt là sự nêu gương của cấp ủy, bí thư cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Việc biểu dương phải có sức thuyết phục, đúng người, đúng việc, đúng thời điểm để tạo sức lan tỏa tác động sâu sắc tới tư tưởng, tình cảm của mỗi cán bộ, đảng viên, biến thành động cơ hành động của mỗi người.

Đảng bộ cần xây dựng, hoàn thiện các mô hình, chuẩn mực trong thực hiện Chỉ thị 05, nhất là tập trung xây dựng chuẩn mực của đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng Đảng ở cơ quan chiến lược như Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định, đó là: “Đoàn kết, trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông, chuyên nghiệp”, thực hiện tốt Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước.

Đảng bộ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05, nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả thiết thực của việc thực hiện Chỉ thị. Đảng ủy Khối cần tăng cường tổ chức trao đổi kinh nghiệm giữa các đảng ủy trực thuộc về kinh nghiệm, về mô hình, cách làm hay, cách giải quyết khó khăn, vướng mắc trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trao bằng khen cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh-Ảnh: VGP/Huy Thắng

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối cơ quan Trung ương đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối quan tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra. Trước hết là cần tiếp tục phát huy cao độ vai trò trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Trong đó, đặc biệt quan tâm, coi trọng tính hiệu quả, thiết thực. Bên cạnh đó, chú trọng việc biểu dương, khen thưởng, nhất là việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, bảo đảm khen thưởng đúng địa chỉ, đúng người. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời thấy được những khó khăn, vướng mắc, những hạn chế để khắc phục.

Đồng chí Huỳnh Tấn Việt cho rằng, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là trách nhiệm quan trọng đòi hỏi phải làm thường xuyên, liên tục trên tinh thần ý thức tự giác của mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên. Hiệu quả học tập, làm theo Bác cũng chính là sự nêu gương gắn với trách nhiệm của người đảng viên trong Đảng bộ Khối. Điều này, có sức lan tỏa sâu, rộng không chỉ trong Đảng bộ Khối, mà đến cán bộ, đảng viên, nhân dân cả nước.

Hội nghị đã tổ chức trao bằng khen cho các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc  trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trước đó, sáng cùng ngày 24/4, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 4 (mở rộng). Hội nghị đã thông qua các tờ trình về: Đề án sửa đổi, bổ sung Quyết định 98-QĐ/TW ngày 22/10/2007 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Dự thảo Báo cáo kết quả công tác quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2021 của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương...

Các đại biểu dự hội nghị đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An).

 
(Nguồn: Huy Thắng/www.chinhphu.vn
Cập nhật: 18h04, ngày 24/4/2021)

  Ý kiến bạn đọc

128/QĐ-SKHĐT

Quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thời gian đăng: 25/01/2024

lượt xem: 108 | lượt tải:28

105/QĐ-SKHĐT

Quyết định Công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2022

Thời gian đăng: 14/02/2023

lượt xem: 424 | lượt tải:214

78/NQ-CP

Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ chuyên đề về phòng, chống dịch COVID-19.

Thời gian đăng: 26/07/2021

lượt xem: 1871 | lượt tải:235

01/QĐ-SKHĐT

QĐ về việc ban hành Lịch tiếp công dân năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thời gian đăng: 04/08/2021

lượt xem: 1600 | lượt tải:203

114/QĐ-SKHĐT

QĐ công khai dự toán thu, chi NS năm 2021

Thời gian đăng: 22/08/2021

lượt xem: 1649 | lượt tải:209
Đường dây nóng
  • Đang truy cập66
  • Hôm nay12,139
  • Tháng hiện tại257,291
  • Tháng trước:513,594
  • Tổng lượt truy cập11,408,953
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down