Lịch sử hình thành

Thực hiện nghị Quyết kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa II nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa (nay là Nước CHXHCN Việt Nam) đổi tên khu tự trị Thái-Mèo thành Khu tự trị Tây bắc và tái thành lập 2 tỉnh Sơn La và Lai Châu, thành lập thêm tỉnh Nghĩa Lộ. Theo nghị quyết, Uỷ ban hành chính lâm thời các tỉnh chính thức đi vào hoạt động từ 01/01/1963; đây là cột mốc lịch sử đánh dấu sự ra đời và phát triển của các cơ quan chức năng thuộc UBND tỉnh, Ủy ban Kế hoạch tỉnh (tiền thân của Sở Kế hoạch và Đầu tư ngày nay) được chính thức thành lập trong thời điểm này.

Trong giai đoạn từ 1963-1975, trong điều kiện tỉnh mới thành lập cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn, khó khăn, cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội được bắt đầu xây dựng từ con số không sau những hoang tàn, đổ nát của cuộc kháng chiến chống Pháp, bên cạnh đó lại phải thường xuyên sơ tán, phòng tránh, đánh trả các cuộc tập kích phá hoại bằng không quân của đế quốc Mỹ. Ngành Kế hoạch & Đầu tư đã tham mưu cho tỉnh xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội bắt đầu từ việc củng cố khối đại đoàn kết, thực hiện công cuộc diệt giặc đói, giặc dốt với mục tiêu đồng bào Tây bắc ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành.Thực hiện mục tiêu đó, hành ngàn đồng bào từ các tỉnh miền xuôi theo lời kêu gọi của Đảng và Nhà nước đã tình nguyện lên Lai Châu sát cách cùng các đồng bào dân tộc Tây Bắc xây dựng quê hương mới, đánh dấu bằng sự ra đời của các Nông trường (Điện Biên, Mường Ẳng), hàng ngàn ha đất sản xuất được khai hoang, phục hóa, đặc biệt là công trình thủy nông Nậm Rốm…đây là thành quả của kế hoạch phát triển KT-XH thời kỳ đầu thành lập tỉnh, tạo tiền đề quan trọng để đẩy mạnh phát triển sản xuất lương thực, góp phần vào công cuộc xây dựng CNXH ở Miền Bắc, chi viện cho chiến trường Miền Nam.

Trong giai đoạn từ 1976-1985, đất nước thống nhất, cả nước tiến lên xây dựng CNXH, đây chính là giai đoạn mà ngành Kế hoạch đóng một vai trò rất quan trong trong điều hành kế hoạch phát triển KT-XH của Tỉnh, trong điều kiện còn rất khó khăn, thiếu thốn, hầu hết các mặt hàng thiết yếu đều phải cân đối từ ngân sách Trung ương, thời kỳ này, lúc cao điểm, số cán bộ, công chức ngành Kế hoạch đã lên trên 120 người, những nhiệm vụ quan trọng mà ngành đã đóng góp trong công cuộc xây dựng KT-XH của Tỉnh phải kể đến là: Hồ Pa Khoang, thủy điện Thác Bay, các tuyến giao thông huyết mạch,…

Trong thời kỳ đổi mới từ sau Đại hội VI của Đảng (năm 1986) đất nước ta chuyển dần từ cơ chế kế hoạch hóa tập trung sang cơ chế thị trường theo định hướng XHCN, đã có không ít người hoàn nghi đặt câu hỏi về vị trí vai trò của ngành Kế hoạch trong nền kinh tế mới; song với sự nỗ lực, cố gắng của ngành, dưới sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo tỉnh, gần 20 năm qua ngành Kế hoạch đã tiếp tục khẳng định được vị trí, vai trò của mình thể hiện được chức năng “tham mưu trưởng” của mình cho chính quyền trong quản lý điều hành nhiệm vụ phát triển KT-XH, đội ngũ cán bộ, công chức ngành Kế hoạch Đầu tư không ngừng vươn lên tự đổi mới cả về phương pháp và cách tổ chức triển khai nghiên cứu xây dựng kế hoạch, nhiều đồng chí đã và đang đảm nhiệm những nhiệm vụ trọng trách của các cơ quan Đảng và chính quyền địa phương.

Năm 2004, Tỉnh Lai Châu được chia tách và thành lập theo Nghị quyết số 22/2003/QH11 ngày 01/01/2004 của Quốc hội, theo đó Sở Kế hoạch và Đầu tư được thành lập theo Quyết định số 01/QĐ-UB ngày 01/01/2004 của UBND lâm thời tỉnh Lai Châu về thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, trải qua 10 năm chia tách và thành lập tỉnh, cán bộ công chức viên chức ngành kế hoạch và đầu tư luôn luôn phấn đấu vươn lên cả về chất và lượng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân, của Đảng và Nhà nước, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Thế hệ ngành Kế hoạch và đầu tư hôm nay trân trọng ghi nhớ công ơn các thế hệ cha, anh đi trước, những người đặt nền tảng xây dựng và phát triển truyền thống, phẩm chất tốt đẹp, kinh nghiệm quý báu để những thế hệ đi sau tiếp tục phát huy.

CHỦ NHIỆM (GIÁM ĐỐC) ỦY BAN KẾ HOẠCH (SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ) QUA CÁC THỜI KỲ

Dong chi Le Xuan Can
 

 Đ/c: LÊ XUÂN CẨN

 Nguyên Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy;  Phó chủ tịch UBND tỉnh.

 Sinh ngày: 19/6/1926

 Quê quán: Xã Liêm Thuận-huyện Thanh Liêm- tỉnh Hà Nam.

 Chủ nhiệm ủy ban Kế hoạch từ tháng 1/1963 đến tháng 7/1964.

 
dong chi Lam Sung
 

  Đ/c: LÂM SUNG

 Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh;

 Quê quán: Xã Lay Nưa-huyện Mường Chà-tỉnh Điện Biên.

 Chủ nhiệm ủy ban Kế hoạch từ tháng 8/1964 đến tháng 12/1964

 

 
dong chi Nguyen Niem
 

 Đ/c: NGUYỄN NIỆM

 Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy.

 Sinh ngày: 17/01/1927

 Quê quán: Xã Thanh Sơn-huyện Thạnh Hà- tỉnh Hà Tĩnh.

 Chủ nhiệm ủy ban Kế hoạch từ năm 1965 đến năm 1973.          

 
dong chi Hoang Tinh
 

 Đ/c: HOÀNG TINH

 Nguyên Bí thư Tỉnh Ủy;

 Sinh năm: 1923

 Quê quán: Xã Tương Giang-huyện Từ Sơn- tỉnh Bắc Ninh   .

 Chủ nhiệm ủy ban Kế hoạch từ năm 1974 đến năm 1976.         

 
dong chi Dieu Chinh Tue
 

 Đ/c: ĐIÊU CHÍNH TUỆ

 Nguyên Ủy viên Thường vụ Tỉnh Ủy;Phó chủ tịch UBND tỉnh.

 Sinh năm: 1933

 Quê quán: Xã Mường Chiêm-huyện Quỳnh Nhai- tỉnh Sơn La.

 Chủ nhiệm ủy ban Kế hoạch từ (1977-1982), (1986-1988).       

 
dong chi Nguyen Van Chai
 

 Đ/c: NGUYỄN VĂN CHẢI

 Nguyên Phó bí thư Tỉnh ủy;

 Sinh năm: 1934

 Quê quán: Xã Nghĩa Hiệp-huyện Yên Mỹ- tỉnh Hưng Yên.

 Chủ nhiệm ủy ban Kế hoạch từ năm 1983 đến năm 1985         

 
dong chi Nguyen Quang Phung

 Đ/c: NGUYỄN QUANG PHỤNG

 Nguyên Ủy viên Thường vụ Tỉnh Ủy;  Phó chủ tịch UBND tỉnh.

 Sinh ngày: 16/6/1945

 Quê quán: Phường Ngọc Hải-Thị xã Đồ Sơn- TP Hải Phòng.

 Chủ nhiệm ủy ban Kế hoạch từ năm 1989 đến năm1994

 
dong chi Ngo Van Hung

 Đ/c: NGÔ VĂN HƯNG

 Nguyên Ủy viên Ban chấp hành Tỉnh Ủy.

 Sinh ngày: 21/03/1943

 Quê quán: Xã Ngũ Lão-huyện Kim Động- tỉnh Hưng Yên.

 Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư từ năm 1996 đến năm 2001

 
dong Chi Nguyen Dang Dao

 Đ/c: NGUYỄN ĐĂNG ĐẠO

 Nguyên Ủy viên Thường vụ Tỉnh Ủy; Phó chủ tịch UBND tỉnh.  

 Sinh ngày: 05/6/1953

 Quê quán: Xã Việt Hùng-huyện Quế Võ- tỉnh Bắc Ninh.

 Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư từ năm 2002-2003.

 
Dong chi Le trong Quang

 Đ/c: LÊ TRỌNG QUẢNG

 Ủy viên Ban chấp hành Đảng Bộ Tỉnh; Phó chủ tịch UBND tỉnh

 Sinh ngày: 12/01/1959

Quê quán: Xã Cộng Hòa- huyện Hưng Hà- tỉnh Thái Bình

 Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư từ năm 2004 - 2006

 
dong chi Vu Manh Hung

 Đ/c: VŨ MẠNH HÙNG

 Nguyên Ủy viên Ban chấp hành Đảng  Bộ  tỉnh;

 Sinh ngày: 12/01/1968

 Quê quán: Tam Khương - Quận Đống Đa - Thành Phố Hà Nội      

 Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư từ năm 2006 đến tháng 4/2013.

 
dong chi Dang Tran Thang

 Đ/c: ĐẶNG TRẦN THẮNG

 Sinh ngày: 08/6/1956

 Quê quán: Xuân Phú- Xuân Trường- Nam Định

 Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư từ năm 2013 đến 15/01/2015   

 
Chú Huy 7

Đ/c : NGUYỄN QUANG HUY

 Sinh ngày: 02/8/1961                                  

Quê Quán: Xuân hòa - Vũ thư -Thái bình

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư từ 15/1/2016 đến 31/10/2020   

 

 
Anh Phương

Đ/c: PHẠM NGỌC PHƯƠNG

Sinh ngày: 01/9/1969

Quê quán: An Lễ - Quỳnh Phụ - Thái Bình.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư từ ngày 01/12/2020 đến nay    


Xem chi tiết Cuốn LỊCH SỬ NGÀNH KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ (1963-2023) tại đây!

  Ý kiến bạn đọc

128/QĐ-SKHĐT

Quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thời gian đăng: 25/01/2024

lượt xem: 211 | lượt tải:212

105/QĐ-SKHĐT

Quyết định Công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2022

Thời gian đăng: 14/02/2023

lượt xem: 493 | lượt tải:245

78/NQ-CP

Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ chuyên đề về phòng, chống dịch COVID-19.

Thời gian đăng: 26/07/2021

lượt xem: 1997 | lượt tải:247

01/QĐ-SKHĐT

QĐ về việc ban hành Lịch tiếp công dân năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thời gian đăng: 04/08/2021

lượt xem: 1696 | lượt tải:222

114/QĐ-SKHĐT

QĐ công khai dự toán thu, chi NS năm 2021

Thời gian đăng: 22/08/2021

lượt xem: 1755 | lượt tải:223
Đường dây nóng
  • Đang truy cập57
  • Hôm nay14,772
  • Tháng hiện tại252,495
  • Tháng trước:573,183
  • Tổng lượt truy cập12,496,984
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down