Ký Chương trình phối hợp về công tác dân vận giai đoạn 2022- 2026

Thứ sáu - 13/05/2022 06:06 549 0
.
(laichau.gov.vn) Chiều nay (10/5) Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh cùng Ban Dân vận Tỉnh ủy thực hiện ký Chương trình phối hợp giai đoạn 2022 - 2026. Các đồng chí: Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; Lò Văn Cương - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đồng chủ trì Hội nghị. Các đồng chí đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh tham dự Hội nghị.
Các đồng chí lãnh đạo 2 đơn vị ký kết trước sự chứng kiến của đại biểu dự Hội nghị.
Báo cáo tổng kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2017 - 2022 cho thấy, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đã thực hiện tốt Chương trình phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận; ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phối hợp công tác dân vận hằng năm. Phối hợp tuyên truyền cho Nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chính sách có liên quan đến Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Tích cực phối hợp triển khai công tác cải cách thủ tục hành chính.
Các đồng chí chủ trì Hội nghị.
Phối hợp hướng dẫn, chỉ đạo các cấp các ngành, các cơ quan Nhà nước thực hiện tốt công tác tiếp dân, đối thoại, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp kéo dài. Trong 5 năm toàn tỉnh đã tiếp 5.628 lượt với 7.650 người bằng 5.234 vụ việc. Phối hợp hướng dẫn, kiểm tra, nắm tình hình công tác dân vận các cơ quan Nhà nước, từ năm 2017 đến nay kiểm tra được 09 cuộc với 83 đơn vị. Phối hợp đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và nhân rộng các điển hình tiên tiến, nhất là phong trào thi đua “Dân vận khéo”, gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phối hợp, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh tham gia quản lý Nhà nước, quản lý xã hội; giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng và chính quyền...
Đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy báo cáo kết quả phối hợp giai đoạn 2017 - 2022.
Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, tại Hội nghị cũng đã bàn và thống nhất chương trình phối hợp về công tác dân vận giai đoạn 2022 - 2026 với các nội dung như: Phối hợp nghiên cứu, tham mưu xây dựng, cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết, quyết định, kết luận của Trung ương, của Tỉnh về công tác dân vận, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trên tất các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; xây dựng chính quyền cơ sở, thực hiện các chính sách dân tộc và miền núi; cụ thể hóa và thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.
Đồng chí Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham gia ý kiến tại Hội nghị.

Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước, giai đoạn 2021 - 2030 theo Nghị quyết số 76/NQ-CP, ngày 15/7/2021 của Chính phủ; Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 20/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu về đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Thực hiện quy định về chuẩn mực đạo đức công vụ, phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang. Xây dựng và thực hiện tốt văn hóa công sở, quy tắc ứng xử, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ Nhân dân. Thực hiện đảm bảo Luật tiếp cận thông tin của công dân; trách nhiệm tiếp công dân, đối thoại với Nhân dân…

Từ những nội dung phối hợp cũng đã đưa trách nhiệm cụ thể cho hai đơn vị trong công tác phối hợp để thực hiện hiệu quả những nội dung ký kết.

Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lò Văn Cương - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy cho rằng, mặc dù còn hạn chế, khó khăn song những kết quả trong công tác phối hợp thời gian qua đã khẳng định việc ký kết và tổ chức thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban cán sự UBND tỉnh là việc làm thiết thực, ý nghĩa và cần tiếp tục phát huy. Thực hiện hiệu quả Chương trình phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban cán sự Đảng UBND tỉnh giai đoạn 2022 - 2026 sẽ góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã đề ra.

Quang cảnh Hội nghị.

Cơ bản đồng tình với những ý kiến của các đại biểu và của đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy tại Hội nghị, đồng chí Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, trong 05 năm (2017 - 2022), Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh với Ban Dân vận Tỉnh ủy đã triển khai, thực hiện tốt các nội dung của Chương trình phối hợp, tạo bước chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động của cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu về công tác dân vận; công tác dân vận trong các cơ quan Nhà nước được tăng cường và đổi mới.

Đồng chí Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Nhất trí với các nội dung đã đưa ra trong Chương trình ký kết và đề nghị bổ sung thêm một số nội dung, đồng chí Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, trong giai đoạn 2022 - 2026, để việc phối hợp triển khai Chương trình công tác dân vận đạt hiệu quả, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy tiếp tục phối hợp nghiên cứu, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng và thể chế hóa kịp thời đường lối, chủ trương của Đảng về công tác dân vận. Phát huy dân chủ, bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tổ chức triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025. Đồng chí đề nghị, sau khi Chương trình phối hợp được ký kết, các cơ quan, đơn vị liên quan bám sát chức năng, nhiệm vụ để thực hiện hiệu quả những nội dung đã đề ra.

Tại Hội nghị, lãnh đạo hai đơn vị đã cùng thực hiện ký Chương trình phối hợp về công tác dân vận giai đoạn 2022 – 2026.

Nguồn: Nguyễn Chanh/www.laichau.gov.vn
Cập nhật: 19h16, ngày 10/5/20222

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

128/QĐ-SKHĐT

Quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thời gian đăng: 25/01/2024

lượt xem: 176 | lượt tải:50

105/QĐ-SKHĐT

Quyết định Công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2022

Thời gian đăng: 14/02/2023

lượt xem: 475 | lượt tải:234

78/NQ-CP

Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ chuyên đề về phòng, chống dịch COVID-19.

Thời gian đăng: 26/07/2021

lượt xem: 1959 | lượt tải:243

01/QĐ-SKHĐT

QĐ về việc ban hành Lịch tiếp công dân năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thời gian đăng: 04/08/2021

lượt xem: 1662 | lượt tải:216

114/QĐ-SKHĐT

QĐ công khai dự toán thu, chi NS năm 2021

Thời gian đăng: 22/08/2021

lượt xem: 1716 | lượt tải:217
Đường dây nóng
  • Đang truy cập78
  • Hôm nay13,821
  • Tháng hiện tại417,059
  • Tháng trước:519,644
  • Tổng lượt truy cập12,088,365
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down