Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017

Thứ năm - 12/01/2017 02:01 203 0
(MPI) – Sáng 11/01/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Hội nghị vinh dự có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ. Tham dự Hội nghị có đại diện các cơ quan của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Đức Trung (MPI)
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Đức Trung (MPI)

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, bối cảnh quốc tế và trong nước gặp nhiều khó khăn chưa từng có, tốc độ tăng trưởng kinh tế tuy không đạt mục tiêu kế hoạch và không đạt như kỳ vọng, nhưng với mức tăng trưởng 6,21% là mức tích cực và hợp lý trong bối cảnh hiện nay. Đây là thành quả của sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và sự nỗ lực, cố gắng của cộng đồng doanh nghiệp cả nước, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của ngành Kế hoạch và Đầu tư nói chung và Bộ Kế hoạch và Đầu tư nói riêng. Kết quả đó cũng thể hiện sự chuyển đổi tích cực mô hình tăng trưởng của nền kinh tế. Tăng trưởng đã ít dựa vào khai thác tài nguyên và vốn đầu tư hơn, mà dựa nhiều hơn vào công nghiệp chế tác và dịch vụ, đúng theo định hướng phát triển kinh tế tại Nghị quyết lần thứ XII của Đảng đã đề ra.

Với truyền thống đáng tự hào của hơn 70 năm hình thành và phát triển, năm 2016 Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục giữ vững ngọn lửa đổi mới, sáng tạo, phát huy được vai trò tham mưu tổng hợp, chiến lược quan trọng về kinh tế - xã hội cho Đảng và Chính phủ.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Trung trình bày Báo cáo về tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Năm 2016 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, năm đầu nhiệm kỳ Chính phủ mới, năm đầu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2016-2020.

Dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo sát sao, kịp thời của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cùng sự triển khai quyết liệt, toàn diện, đồng bộ giải pháp năm 2016 và giai đoạn 2016-2020, tình hình kinh tế - xã hội đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng, kinh tế vĩ mô cơ bản được ổn định, lạm phát được kiểm soát; Tốc độ tăng GDP đạt 6,21%; Số doanh nghiệp thành lập mới là 101,1 nghìn doanh nghiệp, vốn FDI giải ngân 15,8 tỷ USD, tăng 9%, đạt cao nhất từ trước đến nay; Môi trường kinh doanh tiếp tục được cải thiện; Các cân đối lớn cơ bản được bảo đảm; Dự trữ ngoại hối tăng cao, đạt 41 tỷ USD;... Bên cạnh những thuận lợi, năm 2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng gặp những khó khăn như khối lượng nhiệm vụ đầu nhiệm kỳ lớn, trong khi yêu cầu đổi mới của Đảng, Nhà nước và Chính phủ cũng như đòi hỏi từ thực tiễn rất cao..., nhưng nhờ sự đoàn kết, đồng lòng của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cùng sự chỉ đạo sát sao của tập thể Lãnh đạo Bộ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Năm 2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cơ bản hoàn thành tốt Chương trình công tác và các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, tiếp tục giữ được vai trò là một Bộ đi tiên phong trong đổi mới tư duy và hành động. Các đề án, báo cáo do Bộ tham mưu đều nhất quán quan điểm đổi mới của Đảng và Nhà nước. Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách, luật pháp, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch được thực hiện như là một nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ. Công tác cải cách hành chính, tổ chức cán bộ có nhiều chuyển biến tích cực; Việc điều động, luân chuyển cán bộ bước đầu đã tạo động lực mới, nâng cao kỷ cương, kỷ luật và tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ....Bộ Kế hoạch và Đầu tư luôn quán triệt các Nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ, bám sát các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong mọi hoạt động. Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật chỉ đạo, điều hành, thực thi công vụ; Phát huy tốt tinh thần đoàn kết, trí tuệ tập thể, trên dưới một lòng, đề cao nhân cách, tính tự giác, tự chủ, tự chịu trách nhiệm, đúng pháp luật, đúng thẩm quyền; Làm rõ trách nhiệm của cá nhân, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; Có chuyển biến tích cực bước đầu trong đổi mới tư duy, phương pháp công tác, phương pháp chỉ đạo điều hành.

Về phương hướng nhiệm vụ trong năm 2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, các Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể hóa vào các nhiệm vụ công tác chuyên môn. Xây dựng chương trình hành động thiết thực và nêu cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, phấn đấu xây dựng cơ quan, đơn vị, chi bộ, Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, theo dõi sát tình hình thực hiện, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác phân tích và dự báo kinh tế vĩ mô; Tập trung hoàn thiện, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, thông qua các dự án Luật Quy hoạch, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính trong các lĩnh vực do Bộ quản lý; Tiếp tục rà soát, đánh giá tình hình thực hiện và đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ chủ trì soạn thảo như: Luật đầu tư công, Luật đầu tư,... cũng như các văn bản quy phạm pháp luật khác liên quan đến môi trường đầu tư, kinh doanh; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng và hoàn thiện các cơ sở dữ liệu phục vụ công tác kế hoạch hóa và điều hành kinh tế vĩ mô, nhất là trong công tác xây dựng, theo dõi, đánh giá việc thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Ảnh: Đức Trung (MPI)

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những thành tựu Bộ Kế hoạch và Đầu tư đạt được trong thời gian qua. Trong kết quả chung của đất nước thì vai trò đóng góp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư là rất quan trọng, tiếp tục phát huy vai trò tổng tham mưu tổng hợp về chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước. Đồng thời biểu dương, đánh giá cao Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc phát huy truyền thống, khắc phục những khó khăn để đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đi đầu trong việc thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017. Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, kinh tế đang chuyển đổi mạnh mẽ sang nền kinh tế thị trường, do đó tư duy người làm công tác kế hoạch, đầu tư phải đi trước một bước. Đồng thời bày tỏ đồng ý với việc loại bỏ gần 20 nghìn quy hoạch, việc lập quy hoạch có sự tham gia của các chuyên gia, người dân, doanh nghiệp, xóa bỏ lợi ích nhóm của Bộ, ngành, tập đoàn. Do vậy, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư “phải có dũng khí trong vấn đề này”.

Bên cạnh đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải tiếp tục có sự tham mưu tốt cho Chính phủ trong việc phân bổ nguồn lực để có nguồn lực tốt nhất cho phát triển đất nước. Đồng thời, khơi nguồn cho các ý tưởng đột phá về cải cách nhằm tháo gỡ sự yếu kém về thể chế và cơ sở hạ tầng. Theo đó, ban hành bộ tiêu chí đánh giá đầu vào đầu ra của các dự án về cơ sở hạ tầng.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đặc biệt nhấn mạnh, với vai trò là kiến trúc sư của nền kinh tế đòi hỏi Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải đổi mới tư duy về làm kinh tế, một kiến trúc sư giỏi là trong điều kiện eo hẹp nhất phải đưa ra được một thiết kế tốt nhất để sử dụng nguồn lực có hiệu quả. Đưa ra cơ chế khuyến khích phong trào khởi nghiệp, động viên phong trào lập nghiệp toàn xã hội. Hơn ai hết, Bộ Kế hoạch và Đầu tư là Bộ tiên phong trong kiến tạo, đổi mới thể chế, khơi nguồn sáng tạo... hơn là một Bộ quản lý đơn thuần. Đồng thời cần có chương trình công tác tốt nhằm xây dựng Bộ xứng đáng là kỹ sư trưởng của đất nước.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Độc lập Hạng nhì của Chủ tịch nước cho nguyên Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh.
Ảnh: Đức Trung (MPI)

Trong khuôn khổ Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng Huân chương Độc lập Hạng nhì của Chủ tịch nước cho nguyên Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh đã có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Hội nghị đã được nghe các bài tham luận của các đơn vị thuộc Bộ; phát biểu của đại diện lãnh đạo của Bộ Công thương, Ngân hàng Nhà nước và đặc biệt là được nghe Thủ tướng Chính phủ phát biểu chỉ đạo. Qua đó, giúp Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận diện và xác định những việc sẽ phải làm trong năm 2017, giữ vững ngọn lửa khát vọng đổi mới, sáng tạo, hành động mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn, phục vụ chuyên nghiệp hơn, hiệu quả hơn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững của đất nước.

Kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cảm ơn Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có bài phát biểu chỉ đạo rất sâu sắc và quan trọng, đồng thời cảm ơn các ý kiến của các đại biểu tại Hội nghị. Bộ trưởng khẳng định, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và ý kiến của các đại biểu để làm căn cứ xây dựng Chương trình công tác năm 2017 một cách thiết thực, chất lượng và hiệu quả hơn./.

Tác giả: Tùng Linh-Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

128/QĐ-SKHĐT

Quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thời gian đăng: 25/01/2024

lượt xem: 218 | lượt tải:223

105/QĐ-SKHĐT

Quyết định Công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2022

Thời gian đăng: 14/02/2023

lượt xem: 497 | lượt tải:249

78/NQ-CP

Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ chuyên đề về phòng, chống dịch COVID-19.

Thời gian đăng: 26/07/2021

lượt xem: 2005 | lượt tải:248

01/QĐ-SKHĐT

QĐ về việc ban hành Lịch tiếp công dân năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thời gian đăng: 04/08/2021

lượt xem: 1701 | lượt tải:223

114/QĐ-SKHĐT

QĐ công khai dự toán thu, chi NS năm 2021

Thời gian đăng: 22/08/2021

lượt xem: 1759 | lượt tải:225
Đường dây nóng
  • Đang truy cập37
  • Hôm nay12,128
  • Tháng hiện tại303,049
  • Tháng trước:573,183
  • Tổng lượt truy cập12,547,538
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down