Tin hoạt động
Thay đổi địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính

TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu mong nhận được phản ánh, kiến nghị về các quy định hành chính của các cá nhân, tổ chức theo các nội dung sau đây:...

Chương trình tình nguyện “Mùa xuân yêu thương”

Được sự nhất trí của Cấp ủy cơ quan và Đoàn Khối các cơ quan tỉnh về Kế hoạch thực hiện tháng thanh niên năm 2018....

Phiên họp tháng 3: Tập trung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng

Xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng thành trọng điểm phát triển kinh tế của tỉnh(laichau.gov.vn) Trong phiên họp thường kỳ tháng 3 được UBN...

Trang