Tin hoạt động
Bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới, Khóa VI, nhiệm kỳ 2015-2020

Từ ngày 20/11 - 28/11/2017, tại Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh Lai Châu, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức Lớp Bồi dưỡng Lý luận chính trị (L...

Đẩy nhanh lộ trình đấu thầu qua mạng

(BĐT) - Để giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, triển khai thực hiện Kế hoạch tổng thể v...

Khai mạc phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11

Khai mạc phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11 ...

Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 10

Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 10   ...

Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức khóa tập huấn Đấu thầu qua mạng

Sáng ngày 27/10, tại Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh Lai Châu, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Trung tâm Đấu thầu qua mạng Quốc gia (...

Chính thức đưa Hệ thống cửa từ kiểm soát an ninh Khu hợp khối tỉnh vào hoạt động

Chính thức đưa Hệ thống cửa từ kiểm soát an ninh Khu hợp khối tỉnh vào hoạt động...

Trang