Tin hoạt động
Công bố và Trao quyết định nghỉ hưu trí đối với đồng chí Nguyễn Công Biên – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thực hiện Quyết định số 1485/QĐ-UBND ngày 29/11/2018 của UBND tỉnh Lai Châu về nghỉ việc hướng chế độ hưu trí....

Đẩy nhanh tiến độ kết nối với Trục liên thông văn bản quốc gia

(Chinhphu.vn) - Dự kiến đến ngày 11/3/2019, Trục liên thông văn bản quốc gia sẽ khai trương....

Hội nghị trực tuyến: Tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ ngành kế hoạch và đầu tư năm 2019

Sáng 16/1/2019 Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị trực tuyến: Tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ ngành kế hoạch và đầu tư năm 2019 với...

Đồng chí Nguyễn Quang Huy – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tà Mít

Thực hiện Quyết định số 824-QĐ/TU ngày 23/10/2018 của Tỉnh ủy Lai Châu; Quy định số 13-QĐi/TU ngày 08/10/2018 của Tỉnh ủy Lai Châu về Trách nhiệm...

Hội nghị tổng kết công tác thi đua , khen thưởng khối tham mưu- tổng hợp năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019

Chiều 26/12/2018 tại Hội trường Sở Nội vụ, khối Tham mưu – Tổng hợp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua , khen thưởng khối tham mưu- tổng hợp năm ...

Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019- Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 25/12/2018 tại Hội trường Sở Kế hoạch và Đầu tư, Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2018 và phương h...

Tổng kết công tác Kế hoạch đầu tư năm 2018, phương hướng nhiệm vụ 2019

Thực hiện chương trình kế hoạch công tác năm 2018, ngày 25/12/2018, tại Hội trường Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, ...

Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn thanh niên năm 2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 14/12/2018 tại Hội trường Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Tổng kết công tác Đoàn và Phong trào thanh thiếu nhi năm 2...

Báo cáo tình hình triển khai thực hiện năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 09/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

        Thực hiện Kế hoạch số 01-KH/BCĐ ngày 26/12/2016 của Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU về việc Triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ...

Trang