Tin hoạt động
Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ triển khai nhiệm vụ năm 2018

Sáng 8/2, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ họp trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 dưới sự...

Tổng kết khối thi đua Sở kế hoạch và đầu tư các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc

Chiều 20/1, tại thành phố Lào Cai, Khối thi đua Sở kế hoạch và đầu tư các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, kh...

Sẵn sàng cho bước chuyển mới trong đấu thầu qua mạng

(BĐT) - Là một trong những văn bản pháp lý quan trọng về đấu thầu qua mạng, Thông tư 04/2017/TT-BKH (TT04) được ban ...

Ngành Kế hoạch và Đầu tư luôn xung kích trong đổi mới tư duy kinh tế

Đó là ghi nhận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừ...

Thay đổi địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính

 Ngày 09/01, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 03/TB-UBND tỉnh ban hành thông báo số 03 /TB-UBND, thay đổi địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị c...

Tổng kết công tác kế hoạch đầu tư năm 2017, phương hướng nhiệm vụ 2018

          Thực hiện chương trình kế hoạch công tác năm 2017, ngày 10/01/2017, tại Hội trường Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác ...

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng

Thực hiện kế hoạch số 40-KH/ĐUK ngày 08/12/2017 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, ngày 05/01/2018 tại Hội trường A3 Trung tâm Hội nghị văn hóa tỉnh, Đản...

Lịch tiếp công dân của Sở Kế hoạch và đầu tư

QĐ số 01/QĐ-SKHĐT ngày 03/01/2018 V/v Ban hành Lịch tiếp công dân Sở Kế hoạch và Đầu tư ...

Bắt buộc công khai hợp đồng đấu thầu từ ngày 1/3/2018

Việc bắt buộc công khai hợp đồng đấu thầu trên Hệ thống Mạng đấu thầu quốc gia được quy định tại Thông tư số 06/2017/TT – BKHĐT, có hiệu lực từ 1...

Trang