Tin kinh tế - xã hội
Thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh xuống còn 31,03%

Thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh xuống còn 31,03% ...

WB tăng mạnh dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam

(Chinhphu.vn) - Trên cơ sở những tiến triển đạt được, Việt Nam có thể tiếp tục nâng tốc độ tăng năng suất qua đầu tư vào kỹ năng và hạ tầng cần c...

Triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

Triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018...

Tình hình thực hiện phát triển KT-XH, QP-AN năm 2017, kế hoạch 2018

Tình hình thực hiện phát triển KT-XH, QP-AN năm 2017, kế hoạch 2018...

Điều chỉnh một số nội dung Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số...

Trang