Tin kinh tế - xã hội
Lai Châu: Đa dạng các hình thức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật

(laichau.gov.vn) Năm 2017, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật được các cấp, các ngành trong tỉnh quan tâm tri...

Lai Châu: Phát huy hiệu quả các chính sách giảm nghèo

Lai Châu: Phát huy hiệu quả các chính sách giảm nghèo ...

Tình hình thực hiện phát triển KT-XH, QP-AN năm 2017, kế hoạch 2018

Tình hình thực hiện phát triển KT-XH, QP-AN năm 2017, kế hoạch 2018...

Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

(Chinhphu.vn) - Ngay ngày đầu tiên của năm mới 2018 (1/1/2018), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành  Nghị quyết ...

Kỳ tích kinh tế Việt Nam 2017

Kinh tế Việt Nam 2017 không phải chỉ tăng trưởng 6,7% như mục tiêu đề ra, mà ước đạt mức 6,81%....

Thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh xuống còn 31,03%

Thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh xuống còn 31,03% ...

WB tăng mạnh dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam

(Chinhphu.vn) - Trên cơ sở những tiến triển đạt được, Việt Nam có thể tiếp tục nâng tốc độ tăng năng suất qua đầu tư vào kỹ năng và hạ tầng cần c...

Triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

Triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018...

Trang