Tin đầu tư
Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp

(Chinhphu.vn) -  Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 57/2018/NÐ-CP của Chín...

Chính phủ dành 45.000 tỷ đồng cho Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 – 2020

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quyết định số 490/QĐ – TTg phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm (gọi tắt là Chương trình OCOP) giai đoạ...

Mở rộng Khu kinh tế cửa khẩu tạo thuận lợi cho nhà đầu tư

(BLC) – Tăng cường xúc tiến đầu tư trong và ngoài tỉnh, xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, đẩy mạnh cải cách h...

Gỡ vướng để thúc giải ngân đầu tư công

(BĐT) - Luật Đầu tư công rất tiến bộ, chặt chẽ, góp phần khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, manh mún, kém ...

Đẩy mạnh phân cấp trong đầu tư công

(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đang hoàn tất hồ sơ Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công để trình Chính phủ cho...

Trang