Tin đầu tư
Giải ngân vốn đầu tư công dưới 50% sẽ không được chuyển nguồn

Hai năm qua, Chính phủ đã phải yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công (Nghị quyết 60/NQ-C...

Tìm vốn đầu tư cho tăng trưởng xanh

(BĐT) - Việt Nam đã hình thành được hệ thống luật pháp, chính sách thúc đẩy doanh nghiệp tư nhân (DNTN) tham gia thực hiện các mục tiêu p...

Sửa Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp: Bỏ rào cản gia nhập thị trường

(BĐT) - Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp (DN) ra đời đã góp phần xóa bỏ những rào cản không phù ...

Không nể nang trong giải ngân vốn đầu tư công

Giải ngân vốn đầu tư công chậm là một trong những nội dung được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm khi thảo luận về tình hình...

CHỈ THỊ: Chấn chỉnh công tác đấu thầu sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

CHỈ THỊ: Chấn chỉnh công tác đấu thầu sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu....

Trang