Tin đầu tư
CHỈ THỊ: Chấn chỉnh công tác đấu thầu sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

CHỈ THỊ: Chấn chỉnh công tác đấu thầu sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu....

Quyết toán sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư ...

Chính phủ giao 1.227,818 tỷ đồng vốn kế hoạch cho 3 bộ và 22 địa phương

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2017 (đợt 3)....

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn Đầu tư công năm 2017

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn Đầu tư công năm 2017 ...

Tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư PPP

(Chinhphu.vn) - Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo ...

Thúc giải ngân vốn đầu tư công

(BĐT) - Bộ KH&ĐT cho biết, tổng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2017 (không bao gồm trái phiếu chính phủ - TPCP) là 307.150...

Thủ tướng chính thức chỉ đạo sửa Luật Đầu tư công

(Chinhphu.vn) – Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chính thức giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, đề xuất hướng sửa đổi Luật...

Trang