Tin đầu tư
ADB cho Việt Nam vay 188 triệu USD kết nối giao thông miền núi phía Bắc

Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Chính phủ Việt Nam hôm nay đã ký kết khoản vay trị giá 188 triệu USD cho Dự án Kết nối giao thông các tỉnh...

Việt Nam cần có chính sách thu hút FDI ‘thế hệ mới’

(Chinhphu.vn) - Chính sách thu hút FDI “thế hệ mới” được hiểu là kêu gọi và hợp tác đầu tư với các doanh nghiệp nước ngoài có công nghệ cao, tập ...

Phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu Quốc gia ...

Đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất: Một mũi tên trúng nhiều đích

(BĐT) - Cùng với đấu giá đất, việc sử dụng nguồn lực đất đai hiệu quả thông qua đấu thầu - một trong những phương thức phản...

Định hướng thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA cho giai đoạn mới

(MPI) – Ngày 06/11/2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Quyết định số 1489/QĐ-TTg phê duyệt Định hướng thu hút, quản lý ...

Trang