Kaliteli seks sitelerimiz arasinda pornocu & porno sikiş sitelerimizi ziyaret edebilirsiniz.
Diger sitelerimiz;
porno seks - porna
Thay đổi địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính

Cập nhật ngày: 12/01/2018


 Ngày 09/01, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 03/TB-UBND tỉnh ban hành thông báo số 03 /TB-UBND, thay đổi địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính.
Thực hiện Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính. Uỷ ban nhân dân tỉnh thông báo việc thay đổi địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh như sau :  
1. Gửi qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân tại địa chỉ:http://nguoidan.chinhphu.vn hoặc Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp tại địa chỉ: http://doanhnghiep.chinhphu.vn
 
2. Gửi đến cơ quan chuyên môn: Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu (Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính).
 
- Địa chỉ: Tầng 4, nhà B, Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.
 
- Số điện thoại đường dây nóng: 0213.3606.656
 
- Địa chỉ E-mail: pakn.ksttlaichau@gmail.com         
 
3. Yêu cầu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn niêm yết công khai các địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính nêu trên tại nơi niêm yết công khai TTHC, Cổng thông tin điện tử của tỉnh và Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị (theo mẫu phụ lục kèm theo).
(Nguồn: Thu hoài / http://vpubnd.laichau.gov.vn/
Cập nhật: 12/01/2018)