Kaliteli seks sitelerimiz arasinda pornocu & porno sikiş sitelerimizi ziyaret edebilirsiniz.
Diger sitelerimiz;
porno seks - porna
Tổng kết khối thi đua Sở kế hoạch và đầu tư các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc

Cập nhật ngày: 25/01/2018


Chiều 20/1, tại thành phố Lào Cai, Khối thi đua Sở kế hoạch và đầu tư các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác 2018.

Quang cảnh Hội nghị

Công tác thi đua, khen thưởng của khối thi đua đã có nhiều chuyển biến tích cực, thực sự là động lực thúc đẩy tập thể, cá nhân trong khối nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiêm vụ chính trị được giao. Chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các quy hoạch lớn của địa phương như: Xây dựng, điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh đến năm 2020; tầm nhìn đến năm 2030… thực hiện tốt công tác tham mưu cho tỉnh chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2017. Làm tốt công tác quản lý, theo dõi, phân bổ hợp lý, đúng quy định các nguồn vốn đầu tư được giao. Chủ trì, xây dựng, tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các văn bản về cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng nhằm thu hút các thành phần kinh tế đến đầu tư trên địa bàn tỉnh tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Công tác đấu thầu, thẩm định dự án, giám sát đầu tư được thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định của Trung ương. Hoạt động thu hút đầu tư và vận động, quản lý, sử dụng các nguồn vốn ODA, NGO, FDI được các đơn vị trong khối chú trọng thực hiện và đạt hiệu quả tốt. Công tác phát triển doanh nghiệp và kinh tế tập thể được thực hiện tốt, đến nay, trên địa bàn 7 tỉnh trong khối hiện có 16 doanh nghiệp nhà nước, 58 doanh nghiệp Nhà nước được cổ phần hóa và trên 6.900 doanh nghiệp ngoài nhà nước đang hoạt động…

Tại Hội nghị, các đơn vị cũng đã bình xét tập thể có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua năm 2017 đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư khen thưởng (Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Lào Cai được tặng cờ thi đua; Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lạng sơn được đề nghị tặng Bằng khen của Bộ Trưởng). Bầu Trưởng khối, Phó khối thi đua Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh miền núi, biên giới phía Bắc. Ký giao ước thi đua giữa các đơn vị trong khối và phát động phong trào thi đua năm 2018.

Ký giao ước giữa các đơn vị trong khối.

Đưa tin: Quốc Dũng