Số 15/TB-TrTXTĐT về việc một số cá nhân giả danh cán bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu mời đăng ký tập huấn để lừa đảo bán tài liệu

File đính kèm


15-TB-TrTXTDT.PDF