Kaliteli seks sitelerimiz arasinda pornocu & porno sikiş sitelerimizi ziyaret edebilirsiniz.
Diger sitelerimiz;
porno seks - porna
Khảo sát, lập dự án phát triển cây Mắc ca, kết hợp với trồng các loài cây lâm nghiệp khác

Cập nhật ngày: 09/01/2018


Ngày 14/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2284/UBND-NLN. khảo sát, lập dự án phát triển cây mắc ca, kết hợp với trồng các loài cây lâm nghiệp khác tại xã Mường Cang, Mường Kim huyện Than Uyên.
   
 
 
 
 Theo đó, UBND tỉnh đồng ý cho Công ty TNHH HIM LAM LC khảo sát, lập dự án trồng phát triển cây mắc ca tại xã Mường Cang, Mường Kim, huyện Than Uyên theo đề nghị của Công ty tại Tờ trình số 06-12/2017/TTr-HLLC ngày 06/12/2017. Thời gian khảo sát, lập dự án, trình duyệt chủ trương đầu tư: Từ ngày 15/12/2017 đến ngày 30/4/2018 (quá thời gian trên, nếu Công ty không hoàn thiện đầy đủ hồ sơ dự án gửi cơ quan thẩm quyền xem xét trình duyệt theo quy định,UBND tỉnh xác định Công ty không có nhu cầu đầu tư dự án nói trên).
   
 Giao UBND huyện Than Uyên và các Sở: Nông nghiệp & PTNT, Kế hoạch & Đầu tư, Tài nguyên & Môi trường hướng dẫn, tạo điều kiện cho Công ty TNHH HIM LAM LC trong quá trình khảo sát, lập dự án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định./.

(Nguồn: Thu Hoài/http://vpubnd.laichau.gov.vn

Cập nhật: 9/1/2018)