kết quả Đại hội XII Công đoàn Việ nam nhiệm kỳ 2018-2023; tuyên truyền nội dung giao lưu điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh