Hội nghị trực tuyến Tình hình kinh tế - xã hội năm 2018, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và một số nội dung trọng tâm của ngành kế hoạch, đầu tư và thống kê

Cập nhật ngày: 25/09/2018


           Ngày 24/9/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị trực tuyến về “Tình hình kinh tế - xã hội năm 2018, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và một số nội dung trọng tâm của ngành kế hoạch, đầu tư và thống kê”. Đồng chí Nguyễn Chí Dũng- Bộ Trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Lai Châu có đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở ngành có liên quan dự Hội nghị.

Đ/c Đỗ Ngọc An – Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến

          Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông qua báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội năm 2018, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và một số nội dung trọng tâm của ngành kế hoạch, đầu tư và thống kê.

          Hội nghị đã tập trung thảo luận về báo cáo về kinh tế - xã hội, đầu tư, ngân sách nhà nước của quốc gia nói chung, cũng như của từng ngành, lĩnh vực, địa phương để phục vụ cho các kỳ họp sắp tới của Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Đảng bộ, Hội đồng nhân dân các cấp, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, các vấn đề về đầu tư công đặt ra trong 2018 cũng như kế hoạch dự kiến của các địa phương trong năm 2019.

          Đặc biệt, Hội nghị thảo luận về những vấn đề lớn của Ngành Kế hoạch và Đầu tư đang triển khai, thực hiện tham mưu về xây dựng thể chế, triển khai các Luật Quy hoạch, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Cùng với đó là việc xây dựng, sửa đổi Luật Đầu tư công, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp, Luật PPP, sự kiện Kỷ niệm 30 năm đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Các vấn đề về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách hành chính, thu hút các dự án PPP cũng như về phát triển doanh nghiệp, văn hóa, xã hội, môi trường, an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ các chính sách, đảm bảo an toàn, an ninh xã hội, phòng chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo, ...

          Kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng khẳng định, đây là lần đầu tiên Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến nhưng đã mang lại ý nghĩa và hiệu quả. Tại các điểm cầu, đại diện cho các vùng miền, quy mô của nền kinh tế, các tỉnh tương đồng đã tham gia ý kiến phát biểu. Hội nghị tập trung vào hai nội dung chính là đóng góp ý kiến cho Dự thảo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước khi trình Chính phủ, Quốc hội. Đồng thời, thảo luận về các vấn đề liên quan đến Luật Quy hoạch, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp, Luật Đầu tư công....

Đưa tin: Đức Anh