Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các NQ Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng

Cập nhật ngày: 27/07/2018


          Thực hiện kế hoạch số 49-KH/ĐUK ngày 09/7/2018 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; Kế hoạch số 197-KH/ĐB ngày 13/7/2018 của Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quy định của Đảng.

          Ngày 26/7/2018 tại Hội trường Sở Kế hoạch và Đầu tư Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng.

           Đến dự và Chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đinh Xuân Trường - Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lao động Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Quang cảnh hội nghị.

          Tại Hội nghị, đồng chí Đinh Xuân Trường đã tập trung trình bày những nội dung cơ bản của các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII trọng tâm có 3 Nghị quyết: Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 “ về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 “về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và lao động trong doanh nghiệp”; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 “về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”;

Đ/c Đinh Xuân Trường phát biểu tại Hội nghị.

          Cán bộ, công chức, viên chức sau khi được học tập, quán triệt Nghị quyết tham gia thảo luận và viết thu hoạch cá nhân theo gợi ý của Đảng ủy khối. Bài thu hoạch viết bằng tay và gửi về các chi bộ trực thuộc để đánh giá tổng hợp, báo cáo Đảng bộ Sở, Đảng ủy khối các Cơ quan tỉnh.

- Đức Anh