Công trình thủy lợi Đông Pao, huyện Tam Đường

Đập đầu mối

Tuyến kênh dẫn

Bãi tưới