THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài

Bấm vào link để xem bài viết, bấm nút "Tải về" để tải tài liệu