Thư Ngỏ Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu gửi đến cộng đồng Doanh nhân

Thứ bảy - 04/05/2019 00:20 215 0
  Trải qua 110 năm thành lập tỉnh, 15 năm chia tách, thành lập tỉnh mới, tỉnh Lai Châu đang chuyển mình mạnh mẽ, có sự bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội như: Tăng trưởng kinh tế luôn đạt khá, thu ngân sách tăng từ 22 tỷ đồng lên trên 2.200 tỷ đồng, mỗi năm tạo việc làm cho hơn 7.000 lao động, ...; cùng với sự phát triển của tỉnh, cộng đồng Doanh nhân cũng có bước phát triển lớn mạnh, với 120 Doanh nghiệp có vốn đăng ký 159 tỷ đồng ban đầu, đến nay đã có hơn 1.380 Doanh nghiệp, 320 hợp tác xã, với số vốn đăng ký 27.035 tỷ đồng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh luôn luôn khẳng định và trân trọng ghi nhận những đóng góp rất quan trọng của cộng đồng Doanh nhân trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh nhà.
Thư Ngỏ Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu gửi đến cộng đồng Doanh nhân

       Tuy nhiên, UBND tỉnh cũng nghiêm túc nhận thấy trong thực hiện các cơ chế, chính sách, thủ tục pháp lý, ..... vẫn còn chưa thật sự được thông thoáng, cải cách hành chính còn chậm, chưa tạo được nhiều thuận lợi cho Doanh nhân trong đầu tư, sản xuất – kinh doanh. Để tháo gỡ khó khăn vướng mắc, UBND tỉnh Lai Châu rất mong muốn nhận được những ý kiến phản ánh, đề xuất, hiến kế để cộng đồng Doanh nhân cùng Lai Châu phát triển hơn nữa (có phiếu tham gia ý kiến đính kèm). Với tinh thần nghiêm túc, cầu thị, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu dự kiến tổ chức Diễn đàn “đối thoại và tôn vinh Doanh nhân năm 2019” vào tháng 5 năm 2019 để lắng nghe, ghi nhận, chia sẻ, hỗ trợ, tạo gắn kết để tỉnh Lai Châu luôn đồng hành với Doanh nhân.

       Để Diễn đàn “đối thoại và tôn vinh Doanh nhân năm 2019” đạt hiệu quả cao, nắm bắt được đúng những vướng mắc của Doanh nhân trong sản xuất, kinh doanh, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu kính đề nghị quý Doanh nhân phản ánh những khó khăn, vướng mắc và các đề xuất hiến kế về Sở Kế hoạch và Đầu tư theo nội dung Phiếu khảo sát kèm theo hoặc đường dây nóng: 02133.883.388; email: duongdaynong@laichau.gov.vn trước ngày 17 tháng 5 năm 2019. Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu sẽ tổng hợp ý kiến vướng mắc, có giải pháp tháo gỡ và trao đổi cụ thể tại Diễn đàn.

       Rất mong được đón tiếp Quý Doanh nhân đến dự Diễn đàn./.

       Trân trọng !

CHỦ TỊCH UBND TỈNH

Trần Tiến Dũng

 

GỢI Ý THAM GIA Ý KIẾN ĐỂ CHUẨN BỊ

DIỄN ĐÀN VÀ TÔN VINH DOANH NHÂN NĂM 2019

(Kèm theo Thư ngỏ của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu)

PHIẾU THAM GIA Ý KIẾN

 

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP/HTX (có thể nêu hoặc không cần phải nêu)

  1. Tên DN/HTX:………………………………………………………..
  2. Địa chỉ trụ sở: ……………………………………………………………
  3. Số điện thoại:………………………Email………………………………..

4. Doanh nghiệp/HTX hoạt động từ năm :……………., hiện có bao nhiêu lao động:………………………………

II. NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA DOANH NGHIỆP/HTX o

1. Về đăng ký thành lập mới, thay đổi nội dung đăng ký  DN/HTX

Khi đến liên hệ làm việc có được hướng dẫn chu đáo: có     , không     

          Có phải đi lại nhiều lần: có      , không     .  Thủ tục rườm rà: có    không     

          Thái độ của công chức khi tiếp xúc: Nhiệt tình       Không nhiệt tình    , nhũng nhiễu     

Đề xuất, kiến nghị và mong muốn của doanh nghiệp/HTX?

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Cấp Giấy phép hoạt động đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện   

Khi đến liên hệ có được hướng dẫn chu đáo: có      không     

          Có phải đi lại nhiều lần: co       , không      .  Thủ tục rườm rà:  có         Không    

          Chậm trễ, thất lạc hồ sơ: có      , không            

Thái độ làm việc khi tiếp xúc: Nhiệt tình       Không nhiệt tình     , nhũng nhiễu      

- Nếu có trong trường hợp nào thì DN/HTX có thể cho biết tại sao?

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

 Đề xuất, kiến nghị và mong muốn của doanh nghiệp/HTX?

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

          3. Doanh nghiệp/HTX đã có lần nào đi làm thủ tục cấp phép xây dựng: Có      , chư  a ; tại cơ quan cấp tỉnh       , cấp huyện/thành phố      

          Nếu có thì hài lòng      , không hài lòng về: quy trình thủ tục thẩm định cấp phép xây dựng       , điều chỉnh nội dung giấy phép xây dựng     ; Thái độ làm việc của công chức khi doanh nghiệp tiếp xúc: nhiệt tình     , không nhiệt tình     , nhũng nhiễu     , tại bộ phận nào? ..........................................................................................

...................................................................................................................................

Đề xuất, kiến nghị và mong muốn của doanh nghiệp/HTX?

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

4. Trong hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp/HTX có liên quan đến vấn đề đất đai, môi trường: có     , không      

Nếu có thì hài lòng      , không hài lòng     về sự chậm trễ trong việc giải quyết thủ tục giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; tại bộ phận nào ?.........................................…………………………………………………………………………………….;

không hài lòng về sự chậm trễ trong giải quyết thủ tục đánh giá tác động môi trường/kế hoạch bảo vệ môi trường     ; có hành vi nhũng nhiễu      

Đề xuất, kiến nghị và mong muốn của doanh nghiệp/HTX?

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5. Doanh nghiệp/HTX khi làm thủ tục cấp điện:

          Hài lòng     , không hài lòng về: quy trình thủ tục cấp điện     ; thời gian chậm trễ      ; thái độ làm việc: nhiệt tình     , không nhiệt tình     , nhũng nhiễu     , tại bộ phận nào? ...........................................................................................

          Đề xuất, kiến nghị và mong muốn của doanh nghiệp/HTX?

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

6. Doanh nghiệp/HTX khi làm thủ tục cấp nước:

          Hài lòng      , không hài lòng về: quy trình thủ tục cấp nước     ; thời gian chậm trễ      ; Thái độ làm việc: Nhiệt tình      Không nhiệt tình     , nhũng nhiễu    , tại bộ phận nào? ...............................................................................

Đề xuất, kiến nghị và mong muốn của doanh nghiệp/HTX?

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

7. Doanh nghiệp/HTX có gặp khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác đền bù giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án: có     , không     

Được sự giúp đỡ của chính quyền huyện/thành phố: có     , không    

Đề xuất, kiến nghị và mong muốn của doanh nghiệp/HTX?

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

8. Liên quan đến công tác thanh tra, kiểm tra

 Hàng năm các cơ quan chức năng có đến doanh nghiệp/HTX kiểm tra hoặc thanh tra hoạt động của doanh nghiệp không: có     , không    

Nếu có đề nghị cho biết:

Một năm kiểm tra và thanh tra: 1 lần     , 2 lần     , 3 lần     , trên 3 lần         

Thái độ của Đoàn kiểm tra/thanh tra: thân thiện     , không thân thiện    

Doanh nghiệp/HTX có hài lòng về việc thanh tra/kiểm tra: có     , không     

Nếu không hài lòng đó là: chồng chéo     , gây khó khăn     , mất nhiều thời gian   , có hành vi nhũng nhiễu   , Đoàn thanh tra/kiểm tra thuộc cơ quan nào?.............................................................................................................................

Thanh tra/kiểm tra nội dung gì…………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Đề xuất, kiến nghị và mong muốn của doanh nghiệp/HTX?

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

9. Về thuế, hải quan

- Doanh nghiệp/HTX có gặp khó khăn gì về thủ tục thuế: có    , không    

Nếu có thì đó là khó khăn gì: …………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

- Có gặp khó khăn gì về thủ tục hải quan: có    , không    

Nếu có thì đó là khó khăn gì: …………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Đề xuất, kiến nghị và mong muốn của doanh nghiệp/HTX?

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

10. Doanh nghiệp/HTX có khó khăn tiếp cận vay vốn  của các Chi nhánh ngân hàng thương mại đóng trên địa bàn tỉnh: có     , không    

Nếu có thì là Chi nhánh ngân hàng nào?: ……………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Đề xuất, kiến nghị và mong muốn của doanh nghiệp/HTX?

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

                11. Doanh nghiệp/HTX có gặp trở ngại, khó khăn trong việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội cho người lao động: có     , không    

          Hãy nêu ra các trở ngại, khó khăn của doanh nghiệp/HTX?:

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Đề xuất, kiến nghị và mong muốn của doanh nghiệp/HTX?

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

12. Các dịch vụ, chính sách hỗ trợ của tỉnh cho doanh nghiệp/HTX:

Đã tốt     , Chưa tốt:        thì ở chính sách, dịch vụ nào?..................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Đề xuất, kiến nghị và mong muốn của doanh nghiệp/HTX?

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

13. Doanh nghiệp/HTX tuyển dụng lao động: Không khó khăn     , có khó khăn     , thì như thế nào?............................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Đề xuất, kiến nghị và mong muốn của doanh nghiệp/HTX?

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

14. Vật liệu xây dựng phục vụ công trình

- Doanh nghiệp/HTX mua cát, đá: Không khó khăn     , có khó khăn      thì như thế nào?................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Đề xuất, kiến nghị và mong muốn của doanh nghiệp/HTX?

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

- Doanh nghiệp/HTX khai thác vật liệu (cát, đá) phục vụ cho công trình: Không khó khăn      , có khó khăn     thì như thế nào?................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Đề xuất, kiến nghị và mong muốn của doanh nghiệp/HTX?

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

          15. Doanh nghiệp đầu tư thủy điện vừa và nhỏ: Thuận lợi     , khó khăn    

nêu rõ những khó khăn, vướng mắc …………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

          Đề xuất, kiến nghị và mong muốn của doanh nghiệp?

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

          16. Doanh nghiệp/HTX thực hiện các gói thầu (tư vấn, xây lắp, hàng hóa) từ nguồn vốn NSNN có: Thuận lợi     , khó khăn    

nêu rõ những khó khăn……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

          Đề xuất, kiến nghị và mong muốn của doanh nghiệp/HTX?

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

17. Chi phí không chính thức

Doanh nghiệp/HTX có phải chi phí lót tay khi giao dịch với cán bộ giải quyết thủ tục hành chính:  có     , không    

Nếu có thì lĩnh vực giao dịch nào: …………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Đề xuất, kiến nghị và mong muốn của doanh nghiệp/HTX?

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………

18.  Cảm nhận của doanh nghiệp/HTX về tính năng động lãnh đạo: Hài lòng     , không hài lòng     ,

Nếu không hài lòng thì với lãnh đạo thuộc cấp, sở, ngành, đơn vị nào?

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Đề xuất, kiến nghị và mong muốn của doanh nghiệp/HTX?

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

19.  Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự trong thời gian qua đã bảo vệ và giúp doanh nghiệp/HTX trong quá trình hoạt động đầu tư, SXKD như thế nào: Tin tưởng     , không tin tưởng      vì sao? ……………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Đề xuất, kiến nghị và mong muốn của doanh nghiệp/HTX?

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

20. Doanh nghiệp/HTX nêu thêm những khó khăn, vướng mắc khác mà các gợi ý trên chưa đề cập và đưa ra các kiến nghị, đề xuất, hiến kế của doanh nghiệp?

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………… ……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

          C. THỜI GIAN GỬI LẠI PHIẾU THAM GIA Ý KIẾN

          - Thời gian: Doanh nghiệp/HTX gửi lại Phiếu đến hết ngày 17/5/2019

          - Địa chỉ tiếp nhận phiếu: Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu. Hoặc gửi qua Email: dkkdlaichau@gmail.com

           Nếu có gì vướng mắc, doanh nghiệp/HTX chủ động liên hệ  số điện thoại: 02133876.438 gặp cán bộ  Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu để được trợ giúp hoặc liên hệ số điện thoại của Trưởng phòng: 0978.108.789

          Phiếu tham gia ý kiến này chỉ sử dụng để tiếp nhận thông tin phản ánh từ doanh nghiệp để chuẩn bị tổ chức Diễn đàn và tôn vinh doanh nhân năm 2019 (dự kiến vào cuối tháng 5 năm 2019) và không sử dụng cho các mục đích nào khác. Doanh  nghiệp/HTX có thể không cần ký tên và đóng dấu vào phiếu này.

          Vì sự phát triển của doanh nghiệp/HTX, đề nghị Quý vị vui lòng nêu thông tin vào phiếu này để chúng tôi tổng hợp phản ánh đến người có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

          Tất cả vì sự phát triển của doanh nghiệp/HTX và của tỉnh Lai Châu.

          Trân trọng cảm ơn sự hợp tác quý báu của Quý vị!

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

105/QĐ-SKHĐT

Quyết định Công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2022

Thời gian đăng: 14/02/2023

lượt xem: 42 | lượt tải:41

78/NQ-CP

Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ chuyên đề về phòng, chống dịch COVID-19.

Thời gian đăng: 26/07/2021

lượt xem: 1253 | lượt tải:157

01/QĐ-SKHĐT

QĐ về việc ban hành Lịch tiếp công dân năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thời gian đăng: 04/08/2021

lượt xem: 952 | lượt tải:125

114/QĐ-SKHĐT

QĐ công khai dự toán thu, chi NS năm 2021

Thời gian đăng: 22/08/2021

lượt xem: 1041 | lượt tải:124

84/QĐ-SKHĐT

V/v công bố công khai kinh phí xây dựng và triển khai bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương (DDCI) năm 2020

Thời gian đăng: 22/08/2021

lượt xem: 821 | lượt tải:290
Đường dây nóng
Lịch công tác - lịch tiếp công dân
  • Đang truy cập47
  • Hôm nay3,320
  • Tháng hiện tại88,585
  • Tháng trước88,585
  • Tổng lượt truy cập8,590,731
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down