Tin đầu tư
Cần thiết xây dựng và ban hành Luật Đầu tư (sửa đổi)

(Chinhphu.vn) – Dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) được Quốc hội xem xét, cho ý kiến trong phiên họp toàn thể tại Hội trường vào sáng 20/11....

Điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 - 2020

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định giao, điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 - 2020; giao,...

Luật PPP: Biến nguồn lực tư nhân thành động lực phát triển quan trọng

(BĐT) - Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư (gọi tắt là Luật PPP) là rất cần thiết phải ban hành....

Triển khai thi hành Luật Kiến trúc

(Chinhphu.vn) - Để triển khai thi hành Luật Kiến trúc kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu qu...

Tách Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật đầu tư và Luật doanh nghiệp thành 2 dự án luật

Chính phủ thống nhất chủ trương tách dự án Luật thành dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) và dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) do nội dung sửa đổ...

Nỗ lực hoàn thành các chương trình mục tiêu quốc gia

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ ...

Ứng dụng khoa học và công nghệ nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp

Trong thời đại công nghệ 4.0, muốn phát triển nông nghiệp hiệu quả và bền vững, cần nhanh chóng áp dụng tiến bộ của khoa họ...

Thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp

(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ra ...

Trang