sex hikaye porno izle bakire sex sikiş sex izle
Quy hoạch Di dân, tái định cư dự án thủy điện Bản Chát

A. Quy hoạch tổng thể Di dân TĐC dự án thủy điện Bản Chát: quy định chi tiết tại Quyết định số 2038/QĐ-TTg ngày 05/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

B. Quy hoạch chi tiết Di dân TĐC dự án thủy điện Bản Chát:

1. Quy hoạch chi tiết Khu TĐC Thân thuộc, huyện Tân Uyên: cụ thể tại Quyết định số 101/QĐ-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2014 của UBND tỉnh Lai Châu.

2. Quy hoạch chi tiết Khu TĐC Mường Tang, huyện Than Uyên: cụ thể tại Quyết định số 103/QĐ-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2014 của UBND tỉnh Lai Châu.

3. Quy hoạch chi tiết Khu TĐC Phúc Than, huyện Than Uyên: cụ thể tại Quyết định số 104/QĐ-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2014 của UBND tỉnh Lai Châu.

4. Quy hoạch chi tiết Khu TĐC Tà Hừa, huyện Than Uyên: cụ thể tại Quyết định số 105/QĐ-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2014 của UBND tỉnh Lai Châu.

5. Quy hoạch chi tiết Khu TĐC Pắc Ta, huyện Tân Uyên: cụ thể tại Quyết định số 106/QĐ-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2014 của UBND tỉnh Lai Châu.

6. Quy hoạch chi tiết Khu TĐC Phúc Khoa, huyện Tân Uyên: cụ thể tại Quyết định số 107/QĐ-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2014 của UBND tỉnh Lai Châu.

7. Quy hoạch chi tiết Khu TĐC Mường Mít, huyện Than Uyên: cụ thể tại Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2014 của UBND tỉnh Lai Châu.

8. Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch chi tiết Khu TĐC Mường Mít, huyện Than Uyên: cụ thể tại Quyết định số 128/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2014 của UBND tỉnh Lai Châu.

9. Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch chi tiết Khu TĐC Nậm Cần, huyện Tân Uyên: cụ thể tại Quyết định số 127/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2014 của UBND tỉnh Lai Châu.