Văn bản hỏa tốc số 761/SKHĐT-ĐKKD ngày 14/5/2020 v/v lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Kế hoạch tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh ứng phó dịch Covid-19 cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

File đính kèm


vb 761.rar