Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KTXH, đảm bảo QP-AN quý I và một số nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2017

File đính kèm


Bc_KTXH_quy_I_nam_2017.PDF