Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN 9 tháng đầu năm, một số nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2016 tỉnh Lai Châu