sex hikaye porno izle bakire sex sikiş sex izle
CHI ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH LAI CHÂU

1. Quá trình hình thành và phát triển:

Chi Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Kế hoạch và Đầu tư được thành lập theo Quyết định số 04/QĐ - TĐTN ngày 09 tháng 3 năm 2004 của Tỉnh Đoàn Lai Châu. Chi đoàn trực thuộc Đoàn Dân chính Đảng tỉnh Lai Châu (Nay là Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh). Khi mới thành lập Chi đoàn có 12 đoàn viên, đến nay chi đoàn đã trải qua 04 kỳ đại hội:

- Đại hội chi đoàn lần thứ I nhiệm kỳ 2004-2006, Ban chấp hành gồm 03 đồng chí, đồng chí Vũ Huy Hòa giữ chức vụ Bí thư.

- Đại hội chi đoàn lần thứ II nhiệm kỳ 2007-2010, Ban chấp hành gồm 03 đồng chí, đồng chí Trần Văn Dũng giữ chức vụ Bí thư.

- Đại hội chi đoàn lần thứ III nhiệm kỳ 2010-2012, Ban chấp hành gồm 03 đồng chí, đồng chí Trần Văn Dũng giữ chức vụ Bí thư.

- Đại hội chi đoàn lần thứ IV nhiệm kỳ 2012-2014, Ban chấp hành gồm 05 đồng chí, đồng chí Hà Đình Thông giữ chức vụ Bí thư.

- Đại hội chi đoàn lần thứ V nhiệm kỳ 2014-2016, Ban chấp hành gồm 05 đồng chí, đồng chí Hà Đình Thông giữ chức vụ Bí thư.

Đại hội chi đoàn lần thứ VI nhiệm kỳ 2017-2019, Ban chấp hành gồm 05 đồng chí, đồng chí Nguyễn Thế Lập giữ chức vụ Bí thư.

Hiện nay Chi đoàn có tổng số 20 ĐVTN. Trong đó: đoàn viên nữ là 10 đồng chí, đoàn viên là dân tộc thiểu số 03 đồng chí, đảng viên 09 đồng chí, trình độ chuyên môn đại học trở lên 20 đồng chí (chiếm 100%).

2. Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:

a. Chức năng:

- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy, là đội quân xung kích cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, nguồn bổ sung lực lượng ưu tú cho Đảng, Nhà nước và các đoàn thể xã hội.

- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là trường học XHCN của thanh niên; là môi trường lành mạnh để tập hợp đoàn kết, giáo dục, rèn luyện và phát triển nhân cách toàn diện, định hướng lý tưởng cao đẹp của con người mới xã hội chủ nghĩa, tạo cơ hội, điều kiện cho thanh niên cống hiến trưởng thành.

- Đoàn là người đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của tuổi trẻ; phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh; là lực lượng nòng cốt chính trị trong phong trào thanh niên và trong các tổ chức thanh niên Việt Nam.

b.  Nhiệm vụ chủ yếu:

- Đại diện, chăm lo và bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi.

- Tổ chức các hoạt động, tạo môi trường giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh thiếu nhi nhằm góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương, đơn vị.

- Phối hợp với chính quyền, các đoàn thể và các tổ chức kinh tế - xã hội làm tốt công tác thanh niên, chăm lo xây dựng Đoàn, tích cực xây dựng cơ sở Đoàn, Hội, Đội ở địa bàn dân cư, tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và chính quyền.

 3. Thành tích nổi bật của Chi đoàn

- Hàng năm luôn được xếp loại chất lượng: Chi đoàn vững mạnh.

- Năm 2005: Trung ương Đoàn tặng bằng khen Bí thư đoàn xuất sắc toàn quốc.

- 2011: giấy khen Đoàn Dân chính Đảng tỉnh

- 2012: Bằng khen Tỉnh đoàn

- 2013: Bằng khen Tỉnh đoàn

- 2014: Bằng khen TW Đoàn

- 2015: Giấy khen Đoàn khối CCQ tỉnh

- 2016: Giấy khen Đoàn khối CCQ tỉnh

- 2017: Giấy khen Đoàn khối CCQ tỉnh

- 2018: Giấy khen Đoàn khối CCQ tỉnh