sex hikaye porno izle bakire sex sikiş sex izle
Tham gia ý kiến dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) giai đoạn 2016-2018; nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2019 và 2020T

Cập nhật ngày: 22/04/2019


Để chuẩn bị tổ chức Hội nghị bàn các giải pháp nâng cao chỉ số PCI của tỉnh theo Chương trình công tác tháng 4 năm 2019 của UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chủ động xây dựng “Dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) giai đoạn 2016-2018; nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2019 và 2020”, do điều kiện thời gian chuẩn bị gấp, Sở Kế hoạch & Đầu tư đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố tham gia ý kiến vào dự thảo báo cáo, trong đó đề nghị các đơn vị chủ động cho ý kiến đề xuất bổ sung hoặc sửa đổi các nhiệm vụ, giải pháp cần thiết để bảo đảm các giải pháp nâng cao chỉ số PCI phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của quý cơ quan, đơn vị mình phụ trách.

- Thời gian thực hiện: Các ý kiến tham gia đề nghị gửi bằng văn bản về Sở Kế hoạch và Đầu tư, bản mềm gửi vào địa chỉ Email: tonghopktqd@gmail.com trước 5 giờ chiều ngày 24/4/2019 để tổng hợp.

Tài liệu, dự thảo báo cáo các cơ quan, đơn vị tải xuống tại trang web http://sokhdt.laichau.gov.vn, mục Tài liệu, biểu mẫu hướng dẫn/Báo cáo PCI.

Đề nghị Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh,  UBND các huyện, thành phố quan tâm, phối hợp thực hiện./.