Tin đăng ký kinh doanh
Hiệu ứng tích cực của cải thiện môi trường kinh doanh

(BĐT) - Kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2017 cho thấy, số doanh nghiệp (DN) mới thành lập tăng cả về số lượng và số lao động, điều này chứng tỏ môi trường kinh doanh có dấu...

Tin đầu tư
Đầu tư 5.378 tỷ đồng kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc vay vốn Ngân...