Tin đầu tư
Thời gian cấp phép xây dựng tối đa không quá 120 ngày

Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị 08/CT-TTg, ngày 13/03/2018 về việc tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan.Cụ...