Tin hoạt động
Ban hành Thông tư về lựa chọn nhà thầu qua mạng

(BĐT) - Ngày 15/11/2017, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Nguyễn Chí Dũng đã ký ban hành Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống...

Tin kinh tế-xã hội
Cây chè - cây xóa đói giảm nghèo ở Lai Châu

Các đại lý thu mua chè búp tươi của người dân(laichau.gov.vn) Xác định cây chè là một trong những cây trồng chủ lực trong xóa đói giảm nghèo cho bà con nông dân trong tỉnh, Ngành Nông nghiệp...

Tin đăng ký kinh doanh